DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-3.008

Характеристика провідних факторів спеціальної фізичної підготовленості спортсменів з акробатичного рок-н-ролу на етапі попередньої базової підготовки

Петро Кизім, Сергій Гуменюк

Анотація


Мета: аналіз провідних факторів спеціальної фізичної підготовленості спортсменів з акробатичного рок-н-ролу на етапі попередньої базової підготовки.

Матеріал і методи: у дослідженні прийняли участь 10 спортивних пар (10 партнерів, 10 партнерок). Методами дослідження стали: теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури; методи педагогічного тестування; методи математичної статистики (факторний аналіз).

Результати: проведено аналіз виявлених факторів спеціальної фізичної підготовленості спортсменів-ювеналів на початку педагогічного експерименту і встановлено їх перерозподіл у факторній структурі підготовленості в кінці педагогічного експерименту.

Висновки: встановлено, що для партнерів і партнерок визначальними факторами є: швидкісно-силовий, координаційний; антропометричний; функціональної підготовленості. Результати аналізу факторної структури підготовленості спортсменів з акробатичного рок-н-ролу свідчить про суттєвий вплив використання розроблених комплексів швидкісно-силової спрямованості, рухової координації та функціонального тренінгу на спеціальну і змагальну підготовленість спортсменів-ювеналів на етапі попередньої базової підготовки.


Ключові слова


акробатичний рок-н-рол; фактори; аналіз; підготовленість; спортсмени-ювенали.

Повний текст:

PDF

Посилання


Батеева, Н.П. (2012), "Факторная структура специальной физической подготовленности квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3, С. 69-74.

Батеева, Н.П., Кызим, П.Н. (2017), Совершенствование физической и технической подготовки квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле в годичном макроцикле, ХДАФК, Харків.

Гуменюк, С.В. (2018), "Особливості функціонального тренінгу і його вплив на взаємозв’язки показників спеціальної фізичної підготовленості спортсменів категорії «ювенали» з акробатичного рок-н-ролу", Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт. Зб. наукових праць, Випуск 10 (104) 18, С. 20-28.

Кизім, П.М., Гуменюк, С.В., Батєєва, Н.П. (2018), "Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості спортсменів категорії "Ювенали" з акробатичного рок-н-ролу з використанням засобів функціонального тренінгу", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4(66), С. 47-52, doi:10.15391/snsv.2018-4.007.

Коханович, К.К. (2004), "Особливості факторної структури спеціальної підготовленості юних гімнастів", Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: збірн. наук. праць, Вип. 5, С. 63-67.

Литовко, Т.В. (1998), "Факторная структура соревновательной деятельности в художественной гимнастике", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 4, С. 20-22.

Луценко, Л.С. (1999), "Нормативы специальной физической подготовленности в акробатическом рок-н-ролле", Физическое воспитание студентов, № 7, С. 7-9.

Луценко, Ю.М. (2018), "Якість виконання структурних компонентів змагальних програм кваліфікованих спортсменів, як фактор, що визначає спортивний результат в акробатичному рок-н-ролі", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2(64), С. 41-44, doi.org/10.15391/snsv.2018-2.008.

Мулик, В.В. (2002), "Особливості побудови чотирирічної олімпійської підготовки", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5, С. 104-106.

Начинская, С.В. (2005), Спортивная метрология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, Издательский центр «Академия», Москва.

Платонов, В.Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения, Олимпийская литература, Киев.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Петро Кизім, Сергій Гуменюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge