DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-4.006

Аналіз ставлення школярів старших класів до інноваційних видів рухової діяльності у системі шкільної фізичної освіти

Тетяна Бала, Ангеліна Петрова

Анотація


Мета: дослідити суб´єктивне ставлення школярів старших класів до інноваційних видів рухової діяльності на уроках фізичного виховання за даними анкетування.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, опитування та методи математичної статистики. У дослідженні взяли участь 112 учнів 10–11 класів.

Результати: виявлено, що значна більшість школярів позитивно відносяться до впровадження кросфіту в систему шкільної фізичної освіти, оскільки учні невдоволені змістом діючих уроків фізичної культури, основною причиною вони зазначають одноманітність навчального матеріалу.

Висновки: встановлено позитивне ставлення учнів старших класів закладів загальної середньої освіти щодо впровадження кросфіту як інноваційного засобу фізичного виховання.


Ключові слова


кросфіт; школярі старших класів; система шкільної фізичної освіти; уроки фізичної культури

Повний текст:

PDF

Посилання


Бала, Т.М., Масляк, І.П. (2014), «Динаміка показників рівня розвитку бистроти під впливом вправ чирлідингу», Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, Вип. 118, С. 14-17.

Бала, Т.М., Сванадзе, А.С. (2016), «Загальна характеристика та історичні аспекти виникнення кросфіту як виду спорту», Фізична культура, спорт та здоров’я: стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України, С. 20-22.

Кузьменко, І.О. (2010), «Зміна рівня розвитку окремих координаційних здібностей школярів середніх класів під впливом спеціально спрямованих вправ», Молода спортивна наука України, Вип. 14, Т. 2, С. 124-130.

Криворучко, Н. (2017), Вплив вправ чирлідингу на фізичний стан студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації: автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання та спорту, 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, Львів, 17 с.

Леоненко, А.В., Красілов, А.Д. (2017), ″Застосування інноваційних технологій у фізичному вихованні дітей та молоді″, Молодий вчений, № 3.1 (43.1), С. 190-193.

Масляк, І.П., Мамешина, М.А., Жук, В.О. (2014), ″Стан використання інноваційних підходів у фізичному вихованні обласних загальноосвітніх навчальних закладів″, Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6(44), С. 69-72. dx.doi.org/10.15391/snsv.2014-6.013.

Ровний, А.С., Ільїн, В.М., Лизогуб, В.С., Ровна, О.О. (2015), Фізіологія спортивної діяльності, ХНАДУ.

Шестерова, Л.Є., Кузьменко, І.О. і Медведєва, А.Л. (2016), ″Рівень рухової підготовленості школярів 7–8-х класів″, Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, С. 221-228.

Azhyppo, O.Iu. & Kryvoruchko, N.V. (2016), “On the issue of increasing the interest of students in physical education”, II Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia “Aktualni problemy fizychnoho vykhovannia riznykh verstv naselennia” [II All-Ukrainian Scientific and Practical Conference “Actual Problems of Physical Education of Different Populations”], pp. 6-11.

Ashanin, V.S., Pasko, V.V., Podoliaka, O.B., Rovnyi, A.S. & Yermolaiev, V.K. (2015), "Improving complex special physical training of athletes, rugby players 16-18 years", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 1(45), pp. 16–22.

Bala T.M. (2015), ″Change in the level of strength and endurance development of 5-6 grades pupils under cheerleading exercises influence″, Slobozhans'kij naukovo-sportivnij visnik, No. 3(47), pp. 14-18, doi:10.15391/snsv.2015-3.003.

Martyrosyan, A., Pasko, V., Rovnyi, A., Ashanin, V. & Mukha, V. (2017), ″An experimental program for physical education of rugby players at the stage of specialized basic training″, Slobozhans'kij naukovo-sportivnij visnik, No. 3(59), S.84-91, doi:10.15391/snsv.2017-3.015.

Yarmak, O., Galan, Y., Hakman, A., Dotsyuk, L. & Teslitskyi, Y. (2017), "The use of modern means of health improving fitness during the process of physical education of student youth", Journal of Physical Education and Sport, No. 17(3), pp. 1935-1940.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Тетяна Бала, Ангеліна Петрова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge