DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-4.006

Аналіз ставлення школярів старших класів до інноваційних видів рухової діяльності у системі шкільної фізичної освіти

Тетяна Бала, Ангеліна Петрова

Анотація


Мета: дослідити суб´єктивне ставлення школярів старших класів до інноваційних видів рухової діяльності на уроках фізичного виховання за даними анкетування.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, опитування та методи математичної статистики. У дослідженні взяли участь 112 учнів 10–11 класів.

Результати: виявлено, що значна більшість школярів позитивно відносяться до впровадження кросфіту в систему шкільної фізичної освіти, оскільки учні невдоволені змістом діючих уроків фізичної культури, основною причиною вони зазначають одноманітність навчального матеріалу.

Висновки: встановлено позитивне ставлення учнів старших класів закладів загальної середньої освіти щодо впровадження кросфіту як інноваційного засобу фізичного виховання.


Ключові слова


кросфіт; школярі старших класів; система шкільної фізичної освіти; уроки фізичної культури

Повний текст:

PDF

Посилання


Бала, Т.М., Масляк, І.П. (2014), «Динаміка показників рівня розвитку бистроти під впливом вправ чирлідингу», Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, Вип. 118, С. 14-17.

Бала, Т.М., Сванадзе, А.С. (2016), «Загальна характеристика та історичні аспекти виникнення кросфіту як виду спорту», Фізична культура, спорт та здоров’я: стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України, С. 20-22.

Кузьменко, І.О. (2010), «Зміна рівня розвитку окремих координаційних здібностей школярів середніх класів під впливом спеціально спрямованих вправ», Молода спортивна наука України, Вип. 14, Т. 2, С. 124-130.

Криворучко, Н. (2017), Вплив вправ чирлідингу на фізичний стан студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації: автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання та спорту, 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, Львів, 17 с.

Леоненко, А.В., Красілов, А.Д. (2017), ″Застосування інноваційних технологій у фізичному вихованні дітей та молоді″, Молодий вчений, № 3.1 (43.1), С. 190-193.

Масляк, І.П., Мамешина, М.А., Жук, В.О. (2014), ″Стан використання інноваційних підходів у фізичному вихованні обласних загальноосвітніх навчальних закладів″, Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6(44), С. 69-72. dx.doi.org/10.15391/snsv.2014-6.013.

Ровний, А.С., Ільїн, В.М., Лизогуб, В.С., Ровна, О.О. (2015), Фізіологія спортивної діяльності, ХНАДУ.

Шестерова, Л.Є., Кузьменко, І.О. і Медведєва, А.Л. (2016), ″Рівень рухової підготовленості школярів 7–8-х класів″, Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення, С. 221-228.

Azhyppo, O.Iu. & Kryvoruchko, N.V. (2016), “On the issue of increasing the interest of students in physical education”, II Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia “Aktualni problemy fizychnoho vykhovannia riznykh verstv naselennia” [II All-Ukrainian Scientific and Practical Conference “Actual Problems of Physical Education of Different Populations”], pp. 6-11.

Ashanin, V.S., Pasko, V.V., Podoliaka, O.B., Rovnyi, A.S. & Yermolaiev, V.K. (2015), "Improving complex special physical training of athletes, rugby players 16-18 years", Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No. 1(45), pp. 16–22.

Bala T.M. (2015), ″Change in the level of strength and endurance development of 5-6 grades pupils under cheerleading exercises influence″, Slobozhans'kij naukovo-sportivnij visnik, No. 3(47), pp. 14-18, doi:10.15391/snsv.2015-3.003.

Martyrosyan, A., Pasko, V., Rovnyi, A., Ashanin, V. & Mukha, V. (2017), ″An experimental program for physical education of rugby players at the stage of specialized basic training″, Slobozhans'kij naukovo-sportivnij visnik, No. 3(59), S.84-91, doi:10.15391/snsv.2017-3.015.

Yarmak, O., Galan, Y., Hakman, A., Dotsyuk, L. & Teslitskyi, Y. (2017), "The use of modern means of health improving fitness during the process of physical education of student youth", Journal of Physical Education and Sport, No. 17(3), pp. 1935-1940.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Тетяна Бала, Ангеліна Петрова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.