DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-5.003

Нормативно-правове регулювання фізичного виховання дітей шкільного віку

Тарас Бондар, Ірина Головійчук

Анотація


Мета: аналіз та узагальнення нормативно-правового регулювання фізичного виховання дітей у шкільний та позашкільний час.

Матеріал і методи: у процесі дослідження були використані методи аналізу літературних джерел та документів, індукції та дедукції, аналізу та синтезу, що дало змогу визначити нормативно-правове забезпечення системи фізичного виховання школярів в урочний та позаурочний часи, а також його сучасний стан.

Результати: у процесі аналізу встановлено, що на законодавчому рівні унормовано фізичне виховання школярів в усіх компонентах шкільної та позашкільної освіти. Проте основне навантаження щодо формування фізичної культури особистості покладено державою на урочну форму занять. Утім, виходячи з матеріалів досліджень багатьох науковців, можна стверджувати, що сформувати фізичну культуру особистості за рахунок лише уроків майже неможливо.

Висновки: одержані під час дослідження результати засвідчили, що на законодавчому рівні не розроблено, а й відповідно не закріплено, методологію оцінювання показників сформованості фізичної культури особистості школярів, а й відтак, не існує ефективної системи контролю реалізації визначених цілей.


Ключові слова


: фізичне виховання; школярі; діти шкільного віку; фізична активність; організація; управління; нормативна база

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна аудиторська служба України (2018), Аудиторський звіт «Про результати державного фінансового аудиту виконання бюджетної програми «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту» за період з 01.01.2014 по 31.12.2017», режим доступу: http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=138615.

Бондар, Т.С. (2010), Організаційно-педагогічна технологія менеджменту учнівських фізкультурно-оздоровчих клубів: Дис. канд. наук фіз. вих.: 24.00.02, Харківська державна академія фізичної культури, Харків, 232 с.

ВРУ (1999), Закон України «Про загальну середню освіту», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14.

ВРУ (2000), Закон України «Про позашкільну освіту», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14.

ВРУ (2008), Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-17.

ВРУ (1996), Конституція України, режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Міністерство освіти і науки України (2005), Наказ «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0909-05.

Міністерство освіти і науки України (2009), Наказ «Про затвердження Положення про центри, палаци, будинки, клуби художньої творчості дітей, юнацтва та молоді», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1152-09.

Міністерство освіти і науки України (2009), Наказ "Про затвердження Положення про дитячо-юнацькі клуби юних моряків, річковиків, авіаторів, космонавтів, парашутистів, десантників, прикордонників, радистів», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1153-09.

Міністерство освіти і науки України (2002), Наказ «Про утворення фізкультурно-спортивних клубів та їх осередків у вищих, середніх і професійно-технічних навчальних закладах», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0210290-02.

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту (2009), Наказ «Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0854-09.

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту (2013), Наказ «Про затвердження Положення про Центр патріотичного виховання», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1941-13.

Міністерство молоді та спорту України (2016), Наказ «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1610-16.

Верховна Рада України (2011), Постанова «Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні «Молодь за здоровий спосіб життя», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2992-17.

Кабінет Міністрів України (2001), Постанова «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/433-2001-п.

Кабінет Міністрів України (2010), Постанова «Про затвердження Державної цільовій соціальній програмі розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/785-2010-п.

Кабінет Міністрів України (2008), Постанова «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993-2008-п.

Кабінет Міністрів України (2010), Розпорядження «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2015 року», режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2056-2010-р.

Ротерс, Т.Т. (1998), Ритмическое развитие личности школьника (аналіз взаимодействия физического и эстетического воспитания, Знание, Луганск.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Тарас Бондар, Ірина Головійчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge