DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-5.013

Удосконалення спеціальної фізичної підготовки гімнасток у спортивній аеробіці на етапі початкової підготовки

Галина Артем’єва, Інна Бодренкова, Тетяна Мошенська

Анотація


На світовому помості посилюється конкуренція, ускладняється змагальна діяльність, підвищуються вимоги до виконавської майстерності спортсменів, пред'являються особливі вимоги до рівня спеціальної фізичної підготовленості гімнасток і перемагати стає все важче. Виникають нові проблеми, які провідні фахівці пов'язують з процесом багаторічної спортивної підготовки. Зараз у спортивній аеробіці (аеробній гімнастиці) стоїть проблема розвитку спеціальних фізичних якостей спортсменів, починаючи саме з етапу початкової підготовки. Також недостатньо вирішені питання підбору адекватних засобів і методів, їх раціональне поєднання у тренувальному процесі саме з огляду на специфічність змагальної діяльності цього виду спорту, сучасне суддівство і завдання даного етапу.

Мета: теоретично розробити та експериментально обґрунтувати методику удосконалення спеціальної фізичної підготовки гімнасток у спортивній аеробіці на етапі початкової підготовки.

Матеріал і методи: використовувався комплекс наукових методів дослідження (педагогічні, медико-біологчні методи дослідження та методи математичної статистики). В експериментальній частині взяли участь 32 спортсменки (7–8 років). Були сформовані дві групи (контрольна – 16 дівчаток, і основна – 16 дівчаток).

Результати: за рахунок використання експериментальної методики, підбору засобів і оптимального поєднання навантажень з урахуванням вікових особливостей юних спортсменок одержано приріст фізичної працездатності, підвищилася фізична та функціональна підготовленість гімнасток основної групи.

Висновки: розроблена методика удосконалення спеціальної фізичної підготовки гімнасток 7–8 років, які займаються спортивною аеробікою (аеробного гімнастикою), забезпечує зростання фізичних можливостей спортсменок, вирішує основні завдання етапу підготовки на основі урахування специфіки рухової діяльності, сенситивних періодів розвитку фізичних якостей у даному виді спорту, сприяє всебічному фізичному розвитку, комплексній фізичної підготовленості, закладці специфічної функціональної бази для ефективного навчання техніки.


Ключові слова


спортивна аеробіка (аеробна гімнастика); спеціальна фізична підготовка; фізичні якості; етап початкової підготовки

Повний текст:

PDF

Посилання


Артем'єва, Г.П. (2017), "Удосконалення спеціальної фізичної підготовки гімнасток у спортивній аеробіці на етапі попередньої базової підготовки", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6(62), С. 21-22.

Артем’єва, Г.П., Авраменко, О.В., Гуменюк, С.В. (2016), "Покращення рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості спортсменів у спортивних танцях на етапі спеціалізованої базової підготовки засобами степ-аеробіки", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6(56), С. 12-16.

Боляк, A.A. (2007), "Аналіз техніки базових рухів юних спортсменів у спортивній аеробіці", Теорія та практика фізичного виховання, № 4, С. 16-18.

Добряк, О. (2017), "Рухові завдання для розвитку спеціальної витривалості кваліфікованих гімнасток у групових вправах гімнастики художньої", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 4, С. 13-18.

Дейнеко, А., Красова, І. (2018), "Удосконалення спеціальної фізичної підготовки спортсменок 9–10 років, які займаються художньою гімнастикою", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1, С. 27-30.

Коваленко, Я. (2017), "Сенсомоторна координація спортсменів, які займаються художньою гімнастикою, на етапі спеціалізованої базової підготовки", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 4, С. 27-34.

Лях, В.И. (2010), "Совершенствование специфических координационных способностей", Физическая культура в школе, № 2, С. 7-14.

FIG (2019), Official site, available at: http://www.fig-gymnastics.com/site.

Мошенская, Т.В. (2013), "Совместимость спортсменок при

формировании команды по спортивной аэробики с учетом их технической и специальной физической подготовленности", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5, С. 52-55.

Озолин, Н.Г. (2004), Настольная книга тренера, Астрель, Москва.

Платонов, В.Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические положения, Олимпийская литература, Киев.

Міністерство молоді и спорту України, Українська федерація гімнастики, Технічний комітет зі спортивної аеробіки (2014), Спортивна аеробіка: навчальна програма для ДЮСШ, Київ, 67 с.

Сергієнко, Л.П. (2001), Комплексне тестування рухових здібностей людини: навчальний посібник, Миколаїв.

Шестаков, М.П. (2002), Статистика. Обработка спортивных данных на компьютере6 учебное пособие, СпортАкадемПресс, Москва.

Терещенко, И.А. (2015), "Координационная тренировка специализирующихся по спортивным видам гимнастики", Физическое воспитание студентов, № 3, С. 52-65.

Moshenska, Т.V. (2017), "Improvement of the special physical training of gymnasts in sports aerobics at the stage of preliminary basic training", Slobozhanskyi herald of science and sport, No. 6, pp. 17-20.

Beliak, Yu.I., & Zinchenko, N.M. (2014), "Dosing method of physical activity in aerobics classes for students", Physical Education Of Students, No. 18(5), pp. 8-13, doi:10.15561/20755279.2014.0502.

Bryukhanova, N.A., Bulgakova, O.V., Mokrova, T.I., & Bogashchenko, Y.A. (2013), "Determination of possibilities of the use of high-intensive trainings facilities on lessons health aerobics", Physical Education Of Student, No. 17(2), pp. 25-29, doi:10.6084/m9.figshare.156376.

Shepelenko, T.V., Kozina, Zh.L., Cieślicka, M., Prusik, К., Muszkieta, R., Sobko, I.N., Ryepko, O.A., Bazilyuk, T.A., Osiptsov, A.V. & Kostiukevych, V.M. (2017), "Factorial structure of aerobics athletes’ fitness", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, No. 21(6), pp. 291-300, doi: 10.15561/18189172.2017.0606.

Wang, M. & Zhang, H. (2016), "Discussion of the Relationship between Core Power Training and Physical Control of Aerobics Athletes", Sports and Social Sciences : 6th Ese International Conference, Vol. 59, pp. 153-155.

Yan, F.F. (2016), "Artistic Arrangement of Complete Sets of Competitive Aerobics Taking the Three – Person Aerobics as an Example", In G. Lee (Ed.), The 6th International Conference on Information, Communication and Education Application, No. 94, pp. 334-339.

Yang, M. (2013), "The Practical Studying of the Aerobics on the Tourism Students in the Polytechnic Institutes of Hubei Province", Common Development of Sports and Modern Society : International Symposium, No. 13, pp. 88-93.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Галина Артем’єва, Інна Бодренкова, Тетяна Мошенська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.