DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-6.006

Алгоритм застосування засобів фізичної терапії в осіб з компресійно-ішемічними невропатіями верхньої кінцівки

Олена Бісмак

Анотація


Мета: розробити алгоритм реабілітаційних заходів в осіб з компресійно-ішемічними невропатіями верхньої кінцівки.

Матеріал і методи: у дослідженні брали участь 67 хворих з компресійно-ішемічними невропатіями верхньої кінцівки, серед них було 43 (64,2%) чоловіки та 24 (35,8%) жінки. Тривалість захворювання становила від 3 до 18 місяців. Вік обстежених варіював від 18 до 57 років, у середньому становив 39,4±6,7 року. Дослідження проводилося на базі неврологічного відділення та відділення фізіотерапії Київської міської клінічної лікарні № 4, м. Київ, у період з 2017 по 2019 рр. Використовували наступні методи дослідження: аналіз та узагальнення даних літературних джерел, контент-аналіз медичних карт, реабілітаційне обстеження.

Результати: важливою умовою лікування тунельних невропатій є комплексний підхід, який повинен мати такі складові: комплексне реабілітаційне обстеження для визначення основних реабілітаційних проблем; постановка завдань із прогнозуванням отриманого кінцевого результату; добір відповідних індивідуальних та оптимальних для кожного пацієнта засобів фізичної терапії. Розроблено алгоритм фізіотерапевтичного втручання, який включав застосування наступних заходів: кінезотерапії з нейродинамічною мобілізацією, тейпування, стимулюючого масажу, апаратної фізіотерапії, механотерапії та гідрореабілітації. Запропонований алгоритм заходів фізичної терапії відрізнявся від стандартних тим, що дав змогу сформувати цілі реабілітаційного процесу з урахуванням диференційованого підходу до вирішення проблеми реабілітації пацієнтів з компресійно-ішемічними невропатіями верхньої кінцівки з різним ступенем тяжкості розладів рухових функцій; мав комплексний, міждисциплінарний підхід до вирішення проблем пацієнтів з даною патологією.

Висновки: розробка алгоритму фізіотерапевтичного втручання для осіб з компресійно-ішемічними невропатіями верхньої кінцівки є актуальною проблемою з огляду на те, що компресійно-ішемічні невропатії верхньої кінцівки часто призводять до зниження якості життя людини та тривалої втрати працездатності. При розробці алгоритму реабілітаційних заходів необхідно враховувати: індивідуальні особливості функціонального стану пацієнтів при даній патології, наявність та вираженість рухових та чутливих порушень, які залежать від того, який саме нерв руки уражений (серединний, ліктьовий чи променевий), характеру ураження, вік, професійну діяльність та потреби пацієнта.


Ключові слова


невропатія; верхня кінцівка; фізична терапія; алгоритм; консервативне лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтерева, Е.В. (2017), Компрессионные периферические невропатии верхних конечностей: роль производственных факторов, ранняя диагностика и лечение: автореф. дис. д-ра мед. наук, Екатеринбург.

Богов, А.А., Васильев, М.В., Филимонычев, Д.А. (2009), "Туннельные поражения нервных стволов верхней конечности", Казанский медицинский журнал, Т. 90, № 4, С. 593-597.

Гайович, В.В., Страфун, С.С., Борзих, Н.О., Гайко, О.Г., Борзих О.В., Цимбалюк, Я.В. (2018), "Пріоритетні напрями хірургічного лікування поранених з ушкодженням периферичних нервів верхньої кінцівки при поліструктурних травмах", Травма, Т. 19, № 3.

Голубев, В.Л., Меркулова, Д.М., Орлова, О.Р. (2017), "Туннельные синдромы руки", Русский медицинский журнал, № 2.

Евтушенко, С.К., Евтушевская, А.Н., Марусиченко, В.В. (2015), "Туннельные невропатии. Трудности диагностики и терапии", Международный неврологический журнал, № 1 (71), С. 25-30.

Зозуля, Ю.П., Третяк, І.Б., Сапон, М.А. (2013), "Відновне хірургічне лікування наслідків ушкодження довгих гілок плечового сплетення з використанням тривалої електростимуляції", Український нейрохірургічний журнал, № 2, С. 19-22, режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unkhj_2013_2_5.

Исанова, В.А. (2012), Кинезотерапия в реабилитации неврологических больных с двигательными нарушениями, Казань.

Кадыков, А.С. (2018), Реабилитация неврологических больных, Москва.

Львов, С.Е. (2007), Реабилитация больных с повреждениями кисти: дис… д-ра мед. наук, Нижний Новгород.

Попадюха, Ю.А., Пеценко, Н.І. (2009), "Технічні засоби для відновлення рухових функцій верхніх кінцівок людини", Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, Серія 5, Вип. 14, С. 165-168.

Попадюха, Ю.А. (2014), "Реабилитационные тренажеры в физической реабилитации после артроскопической реконструкции ротаторной манжеты плеча спортсменов", Сб. материалов III Междунар. науч.-техн. конф., Минск, 13-14 февраля, С. 62-66.

Рассел, С.М. (2017), Диагностика повреждения периферических нервов, Москва.

Третяк, І.Б. (2007), "Використання тривалої електростимуляції при пошкодженні периферійних нервів та сплетень", Український нейрохірургічний журнал, № 2, С. 58-61.

Снытников, К.Ю., Халяпин, Д.В., Бельчинский, В.В., Плетнев, А.В., Кочукова, М.В. (2016), "Лечение больных при повреждении нервов", Молодой ученый, № 5 (109), С. 234-236.

Цимбалюк, Ю.В. (2014), Відновне нейрохірургічне лікування ушкоджень периферичних нервів із застосуванням довготривалої електростимуляції: автореф. дис. д-ра мед. наук, Київ.

Широков, В.А. (2015), "Импульсная электромагнитная стимуляция в реабилитации больных с компрессионно-ишемическими нейропатиями верхних конечностей", Восстановительная медицина и реабилитация: тез. докл. II междун. Конгресса, Москва, С. 9-10.

Ali, R.R. (2013), "Influence of kinesio tape in treating carpal tunnel syndrome", Journal of Medical Science and Clinical Research, Vol. 1, No. 1. pp. 1-9.

Clark, G.L. (2017), Hand rehabilitation: a practical guide, Churchill Livingstone, New York.

Coppieters, M.W., Hough, A.D. & Dilley, A. (2009), "Different nerve-gliding exercises induce different magnitudes of median nerve longitudinal excursion: an in vivo study using dynamic ultrasound imaging", J. Orthop Sports Phys Ther., 39(3), pp. 164-1671.

Wilbourn, A.J. (2005), "Upper limb neuropathies: Long thoracic, suprascapular, axillary, musculocutaneuos, radial, ulnar, and medial antebrachial cutaneous", Peripheral Neuropathy, Elsevier, Philadelphia, pp. 1463-1486.

Wolny, T.A., Shacklock, M., Linek, P. & Myśliwiec, A. (2017), "Efficacy of Manual Therapy Including Neurodynamic Techniques for the Treatment of Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Controlled Trial", Journal of manipulative and physiological therapeutics, No. 40(4), doi: 10.1016/j.jmpt.2017.02.004.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Олена Бісмак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.