Удосконалення техніки виконання змагальних вправ «передній тодес з фуса» спортсменами категорії «м-клас» у акробатичному рок-н-ролі

Наталія Петрівна Батєєва [Nataliya Batieieva], Петро Миколайович Кизім [Petr Kyzim]

Анотація


Розглянуто структуру виконання акробатичних елементів спортсменами в рок- н-ролі, яка складається з підвідної вправи «фус» – спільна дія партнера та партнерки в опорному русі та акробатичного елементу – безопорний рух тіла партнерки. Визначено склад рухів структури виконання змагальної вправи «передній тодес з фусу» в акробатичному рок-н-ролі. Встановлено, що визначальним фактором успішної сумісності спортивної пари є однакова швидкість розвитку фізичного зусилля при спільних діях партнера та партнерки, що характеризується приростом зусилля, що розвивається, на кут розгину в суглобах біокінематичних ланок. Розроблено коефіцієнт ефективності методики виконання змагальної вправи «передній тодес з фусу». Дана методика може бути рекомендована для видів спорту зі складнокоординаційною структурою рухів.


Ключові слова


рок-н-рол; акробатичний; сумісність; партнери; безопорний;зусилля

Повний текст:

PDF

Посилання


Артем’єва Г. П. Критерії відбору та прогнозування спортивного удосконалювання в акробатичному рок-н-ролі : автореф. канд. наук з фіз.вих та спорту : 24.00.01 / Г. П. Артем’єва. – Харків : ХДАФК, 2007. – 21 с.

Артемьева Г. П. Влияние «чувства партнёра» на эффективность спортивных выступлений в акробатическом рок-н-ролле / Г. П. Артем’єва, В. В. Мулик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. пр. : за ред. Єрмакова С. С. ]. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2007. – № 7. – С. 11–13.

Ашанин В. С. Биомеханика. Часть 1. Общая механика «Курс лекций и методические указания к решению задач» : [учебное пособие] / В. С. Ашанин. – Харьков : ХаГИФК, 2000. – 65 с.

Батеева Н. П. Биомеханический анализ соревновательного упражнения квалифицированных спортсменов «передний тодес с фуса» / Н. П. Батеева, П. Н. Кызим // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. пр. : за ред. Єрмакова С. С.] – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2012. – № 5. – С. 13–16.

Болобан В. Н. Система обучения движениям в сложных условиях поддержания статодинамической устойчивости : aвтореф. д-ра пед. наук : 13.00.04 / В. Н. Болобан // Український державний університет фізичного виховання і спорту. – К., 1990. – 46 с.

Друзь В. А. Психофизиологическая предрасположенность к занятиям конкретными видами спорта / В. А. Друзь. – Харьков, 2000. – 137 с.

Романенко В. В. Формирование рациональной техники таэквондистов на основании биомеханического анализа приемов, выполняемых квалифицированными спортсменами / В. В. Романенко, А. С. Ровный // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теор. журнал] – Харків : ХДАФК, 2009. – № 1. – С. 102–108.

Медведева И. М. Система подготовки спортсменов в фигурном катании на коньках / И. М. Медведева. – К. : Олимпийская литература, 2002. – 407 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Наталія Петрівна Батєєва [Nataliya Batieieva], Петро Миколайович Кизім [Petr Kyzim]

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.