Удосконалення техніки виконання змагальних вправ «передній тодес з фуса» спортсменами категорії «м-клас» у акробатичному рок-н-ролі

Наталія Петрівна Батєєва [Nataliya Batieieva], Петро Миколайович Кизім [Petr Kyzim]

Анотація


Розглянуто структуру виконання акробатичних елементів спортсменами в рок- н-ролі, яка складається з підвідної вправи «фус» – спільна дія партнера та партнерки в опорному русі та акробатичного елементу – безопорний рух тіла партнерки. Визначено склад рухів структури виконання змагальної вправи «передній тодес з фусу» в акробатичному рок-н-ролі. Встановлено, що визначальним фактором успішної сумісності спортивної пари є однакова швидкість розвитку фізичного зусилля при спільних діях партнера та партнерки, що характеризується приростом зусилля, що розвивається, на кут розгину в суглобах біокінематичних ланок. Розроблено коефіцієнт ефективності методики виконання змагальної вправи «передній тодес з фусу». Дана методика може бути рекомендована для видів спорту зі складнокоординаційною структурою рухів.


Ключові слова


рок-н-рол; акробатичний; сумісність; партнери; безопорний;зусилля

Повний текст:

PDF

Посилання


Артем’єва Г. П. Критерії відбору та прогнозування спортивного удосконалювання в акробатичному рок-н-ролі : автореф. канд. наук з фіз.вих та спорту : 24.00.01 / Г. П. Артем’єва. – Харків : ХДАФК, 2007. – 21 с.

Артемьева Г. П. Влияние «чувства партнёра» на эффективность спортивных выступлений в акробатическом рок-н-ролле / Г. П. Артем’єва, В. В. Мулик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. пр. : за ред. Єрмакова С. С. ]. – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2007. – № 7. – С. 11–13.

Ашанин В. С. Биомеханика. Часть 1. Общая механика «Курс лекций и методические указания к решению задач» : [учебное пособие] / В. С. Ашанин. – Харьков : ХаГИФК, 2000. – 65 с.

Батеева Н. П. Биомеханический анализ соревновательного упражнения квалифицированных спортсменов «передний тодес с фуса» / Н. П. Батеева, П. Н. Кызим // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. пр. : за ред. Єрмакова С. С.] – Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2012. – № 5. – С. 13–16.

Болобан В. Н. Система обучения движениям в сложных условиях поддержания статодинамической устойчивости : aвтореф. д-ра пед. наук : 13.00.04 / В. Н. Болобан // Український державний університет фізичного виховання і спорту. – К., 1990. – 46 с.

Друзь В. А. Психофизиологическая предрасположенность к занятиям конкретными видами спорта / В. А. Друзь. – Харьков, 2000. – 137 с.

Романенко В. В. Формирование рациональной техники таэквондистов на основании биомеханического анализа приемов, выполняемых квалифицированными спортсменами / В. В. Романенко, А. С. Ровный // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теор. журнал] – Харків : ХДАФК, 2009. – № 1. – С. 102–108.

Медведева И. М. Система подготовки спортсменов в фигурном катании на коньках / И. М. Медведева. – К. : Олимпийская литература, 2002. – 407 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Наталія Петрівна Батєєва [Nataliya Batieieva], Петро Миколайович Кизім [Petr Kyzim]

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge