DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2020-2.001

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

Наталія Москаленко, Артем Яковенко, Сергій Овчаренко, Тетяна Сидорчук

Анотація


Мета: визначити організаційно-педагогічні умови забезпечення якості фізичного виховання учнів закладів загальної середньої освіти України на основі екстраполяції зарубіжного досвіду.

Матеріал і методи: дослідження проводились у Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту. У ході дослідження використано такі методи: теоретичний аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури та документальних матеріалів, метод порівняння, метод системного аналізу.

Результати: визначено організаційно-педагогічні умови забезпечення якості фізичного виховання школярів, дотримання яких дозволить досягти належного рівня фізичної підготовленості та здоров’я учнів, сформованої системи знань учнів в сфері фізичного виховання, у тому числі, для організації самостійної рухової активності, сформованої звички до занять фізичними вправами протягом всього життя, стійкого інтересу учнів до видів рухової активності, наявності соціальних зв’язків та навичок взаємодії, розвиненої здатності учителя та учнів здійснювати рефлексію.

Висновки: аналіз та узагальнення досвіду організації фізичного виховання в країнах Європи, Азії та США дозволили визначити організаційні та педагогічні умови забезпечення якості процесу фізичного виховання, які можна застосовувати в системі загальної середньої освіти України.Ключові слова


умови, якість, зарубіжні країни, досвід, критерії ефективності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бобровник, С. І. (2014). ″Концепції сучасного фізичного виховання школярів″, Педагогічні науки, Вип. 117, С. 15 – 21.

Верховна Рада України (2017), Про освіту: Закон України. №2145-VIII (редакція від 02.04.2020), в наявності в: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Верховна Рада України (2020), Про повну загальну середню освіту: Закон України №463-IX від 16.01.2020, в наявності в: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20

Жданова, О., Чеховська, Л., Фляк, А. (2015). ″Фізичне виховання в школах країн Європи″, Молода спортивна наука України, Т. 2, С. 311 – 319.

Нова українська школа (2017), в наявності в: https://nus.org.ua

Пангелова, Н., Власова, С. (2017), ″Зарубіжний досвід організації фізичного виховання в загальноосвітніх школах″, Спортивний вісник Придніпров`я, №1, С. 215 – 221.

Пангелова, Н., Красов, О. (2017), ″Авторські школи і концепції фізичного виховання дітей дошкільного віку у новий час (середина ХVІІ – початок ХХ ст.)″, Спортивний вісник Придніпров’я, №1, С. 209 – 214.

Турчик, І. Х. (2017), Фізичне виховання і спорт у шкільній освіті Європи. Дрогобич.

Яковенко, А. В. (2018), ″Предмет «Фізична культура» у системі середньої освіти зарубіжних країн″, Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), вип. 2 (96), С. 112 – 116.

Яковенко, А. В. (2019), Організаційно-педагогічні умови трансформації системи фізичного виховання школярів у зарубіжних країнах (ХХ ст. – початок ХХІ ст.): дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02; Придніпровська держ. акад. фіз. культ. і спорту. Дніпро.

Cooper, K.H., Greenberg, J.D., Castelli, D.M., Barton, M., Martin, S.B., Morrow, J.R. Jr. (2016), ″Implementing Policies to Enhance Physical Education and Physical Activity in Schools″, Research quarterly for exercise and sport, Vol. 87, No. 2, pp. 133–140. doi.org/10.1080/02701367.2016.1164009

European Union (2013), Physical Education and Sport at School in Europe: Eurydice Report, Luxembourg.

Foster, D. (2018), Physical education and sport in schools, Briefing Paper, Oct 10, No. 6836.

Hardman, K. et al. (2014), World-wide survey of school physical education: final Report, Paris.

Kajanus, A. (2016), ″Physical education in Chinese schools. Role Models, Repetition, and Winning″, Education About Asia, Vol. 21, No. 2, pp. 5 – 8.

Murphy, C., Routen, A., Tones, S. (2014), World-wide Survey of School Physical Education: Final Report 2013, UNESCO.

SHAPE America – Society of Health and Physical Educators (2013). Grade-level outcomes for K-12 physical education, Reston, VA: Author.

Sprake, A., Palmer, C. (2018), ″Physical education is just as important as any other school subject″, PhysOrg. Education, available at: https://phys.org/news/2018-10-physical-important-school-subject.html

Tanaka, C., Tanaka, S., Inoue, S., Miyachi, M., Suzuki, K., Abe, T., Reilly, J.J. (2019), ″Results from the Japan's 2018 report card on physical activity for children and youth″, Journal of Exercise Science & Fitness, No.17, pp. 20 – 25.

UNESCO (2008), Innovative Practices in Physical Education and Sports in Asia, Bangkok.

Vass, Z., Boronyai, Z., Csanyi, T. (2018), European Framework of Quality Physical Education. European Physical Education Association.

Yan Ho, W.K., Ahmed, Md.D., Wong, B., Huang, F., Branislav, A. (2016), ″Quality Physical Education and Global Concern – Ways Ahead and Future Development″, Revista Electrónica Actividad Física y Ciencias, Vol. 8, No. 1, pp. 60 – 70.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Kharkiv State Academy of Physical Culture

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.