DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2020-3.005

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ СКЛАДНОСТІ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЯКІСНОГО ЇЇ ВИКОНАННЯ

Петро Кизім, Наталія Батєєва, Валерій Друзь, Оксана Єгонян

Анотація


Мета: обґрунтування єдиного методу оцінки складності побудови рухової діяльності та якості її виконання. Матеріал і методи: у проведених дослідженнях використовувалися емпіричні матеріали дисертаційних робіт і досліджень у сфері спорту і фізичної культури, в яких використовувалися різні методи якісної оцінки виконуваних рухів і визначення категорії її складності. Результати: встановлено загальні положення, що лежать в основі формування рухової діяльності, її опосередкування в подальших періодах фізичного розвитку, встановлено принципи ранжування складності побудови рухової діяльності, встановлено критерії побудови індивідуального алгоритму навчання та формування оптимальної групової сумісності в ігрових видах організації рухової діяльності. Висновки: введення єдиної системи паспортизації та систематизації фізичного розвитку населення України дозволить вести досить повну і змістовну інформацію про трудовий потенціал країни і більш доцільно розподіляти його забезпечення в державних потребах.

Ключові слова


біомеханічний аналіз, оцінка складності рухової діяльності, ранг навченості, рухова обдарованість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажиппо, А. Ю., Шестерова, Л. Е., Друзь, В. А., Дорофеева, Т. И., Пугач, Я. И., Пятисотская, С. С., Жерновникова, Я. В. (2016), Онтология теории конституциональной диагностики физического развития и индивидуальных особенностей проявления биологического возраста: монография. Харьков: ХГАФК, 284 с.

Артемьев, В. А., Друзь, В. А., Ефременко, А. (2020), "Методы

бесконтактного дистанционного определения текущего ункционального

состояния спортсмена", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1 (75),С. 86-92.

Бальсевич, В. К. (2009), Очерки по возрастной кинезиологии человека. Москва: Советский спорт, 220 с.

Батеева, Н. П., Кызим, П. Н. (2017), Совершенствование специальной

физической и технической подготовки квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле в годичном макроцикле: монография. Харків: ФОП Бровін О.В., 228 с.

Венцель, Е. С. (1969), Теория вероятностей. Москва, С. 119-120.

Друзь, В. А., Дорофеева, Т. И., Джим, В. Ю., Пугач, Я. И. (2014),

Влияние эмоционального состояния на выполнение двигательной деятельности в экстремальных условиях ее протекания : учебное пособие. Харьков: ХДАФК, 305 с.

Кизім, П. М. (2018), Біомеханіка в акробатичному рок-н-ролі: навч.-посіб. Харків.: ФОП Бровін О.В., 130 с.

Ревенко, В., Пугач, Я., Друзь, В., Артемьев, В. (2019), "Современные

методы контроля и оценки текущего функционального состояния спортсменов в различных видах единоборств", Слобожанський науково-спортивний вісник, №6 (74), С. 57-62.

Самсонкин, В. Н., Друзь, В. А., Федорович, Е. С. (2010), Моделирование в самоорганизующихся системах. Донецк, 104 с.

Хрисанфова, Е. И., Перевозников, И. В. (1991), Антропология. Москва: МГУ. С. 105-106.

Gagey, P.-M., Ouaknine, M., Sasaki, O. (2002), "Pour manifester la dinamique de la stabilization", Posture et équelibre. Neuveautés 2001, conceptuelles, istrumentales et cliniques, Lacour M., Solal, Marseille, pp. 73-79.

Kenney, L. W., Wilmore, J. H., Costii, D. L. (2012), "Physiology of sport and exercise Champaign", Human Kinetics, 621 p.

Puhach, Y. (2020), "Modern methods of determination for individual norm of volumes and intensity of performing motive activity", Слобожанський науковоспортивний вісник, № 1 (75), С. 93-97.

Sarabon, N. (2012), Balance and Stability Training, NSCA, Guide to Program Design. Editor Jay R. Hoffman, Human Kinetics, pp. 185 - 212.

Schnabel, G. (1994), "Prinzipien des sportlichen", rainingswissenschaft, Sport Verbag, Berlin, рр. 282-294.

Sheldon, W.H. (1954), Atlas of Man, Harper and Brothers, New York


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Kharkiv State Academy of Physical Culture

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.