DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2020-3.008

РЕЗУЛЬТАТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ФУТБОЛІСТІВ 18-24 РОКІВ ПІСЛЯ УШКОДЖЕНЬ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА

Юсеф Шарбель, Тетяна Підкопай, Денис Підкопай

Анотація


Мета: покращення результатів фізичної реабілітації футболістів 18-24 років з внутрішньо-суглобовими ушкодженнями гомілковостопного суглоба на амбулаторному етапі шляхом оптимізації та підвищення ефективності диференційованого застосування реабілітаційних заходів, що були долучені у тренувальний процес.


Матеріал і методи: в основу даної роботи були покладені результати спостереження за 36 футболістами, що проводилися в клініці Медичного центру «Mir Majid Erslan» м. Бейрут (Ліван). Ефективність фізичної реабілітації ми оцінювали: за шкалами LEFS, VAS, за анкетою Euro Qol - 5D, за методиками А.В. Калашнікова та NEER


Результати: дані дослідження вказують на те, що при позитивній динаміці змін функціонального стану травмованих обох клінічних груп, більш виражені та достовірно кращі є результати, що були отримані у травмованих основної групи, яким була проведена фізична реабілітація згідно запропонованої нами програми.

Висновки: проведений аналіз результатів дослідження показав, що при позитивній динаміці змін функціонального стану травмованих обох клінічних груп більш виражені та достовірно кращі результати були отримані саме у травмованих основної групи, яким була проведена фізична реабілітація згідно запропонованої програми. Крім того, у травмованих основної групи в однакові терміни та об’єми спостереження означені показники були кращі, ніж в контрольній групі.


Ключові слова


травми гомілковостопного суглоба, фізична реабілітація, східний масаж, східна лазня, амбулаторний етап

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамов, В. В., Смирнова О. Л. (2014), Фізична реабілітація, спортивна медицина: підручник, Дніпропетровськ, 455 с.

Бирюков, А. А. (2014), Спортивный массаж: монография, Москва, 576 с.

Валеев, Н. М. (2009), Восстановление работоспособности спортсменов после травм опорно-двигательного аппарата: монография, Москва, 304 с.

Васичкин, В. И. (2016), Большой справочник по массажу: справочное издание, Москва, 416 с.

Гайко, Г. В., Калашніков, А. В., Вдовіченко, К. В. (2010), "Вибір методу лікування хворих із діафізарними переломами великогомілкової кістки", Український медичний альманах, №13 (1), С. 40-43.

Гершбург, М. И. (1997), Послеоперационная реабилитация спортсменов с разрывами ахиллова сухожилия: методические рекомендации. Москва, 36 с.

Епифанов, А. В, Ачкасов, Е. Е, Епифанов, В. А. (2015), Медицинская реабилитация: учебник, Москва, 668 с.

Неборский, С. А. (2005), Традиционные методы лечения в медицинской реабилитации пострадавших с последствиями минно-взрывных ранений: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: 14.00.03, Тула; 2005. 168 с.

Никитина, О. В. (2010), "Физическая реабилитация в раннем послеоперационном периоде после блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза бедра", Проблеми фізичного виховання і спорту, №6, С. 79-81.

Очкуренко, А. А, Ширмазанян, А. Г, Мацакян, А. М. (2017), "Модифицированная артроскопическая стабилизация голеностопного сустава при хронической наружной нестабильности", Вестник восстановительной медицины, № 4, С. 53-57.

Попов, С. Н., (2013), Физическая реабилитация: учебник, Москва: Т.1., 283 с.

Сокрут, В. Н., Яблучанский, Н. И. (2015), Медицинская реабилитация, Донецк, 619 с.

Яременко, Д. А, Бабуркина, Е. П, Кишкар, А. В. (2000), "Артродез при последствиях осложненных травм голеностопного сустава", Ортопедия, травматология и протезирование, №3, С. 77-81.

Binkley, J. M , Stratford, P. W , Lott, S. A. (1999), "The Lower Extremity Functional Scale (LEFS): scale development, measurement properties, and clinica lapplication", North American Orthopaedic Rehabilitation Research Network, vol. 79, № 4, pp. 371-383.

Champion, H. R., Holcomb, J. B., Young, L. A. (2009), "Injuries from explosions: Physics, Biophysics, Pathology, and Required", Research focus: Trauma, vol. 66, №5, pp. 1468-1477.

Cherkes-Zade, D., Monesi, М., Causero, А., Marcolini, М. (2003), "Хирургическое лечение переломов дистального отдела бедренной кости с использованием системы LISS", Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, №3, С. 36-42. 17. Hootman, J. M., Dick, R., Agel, J., (2007), "Epidemiology of collegiate injuries for 15 sports", Summary and recommendations for injury prevention initiatives, vol. 42, pp. 311-309.

Navarro Suay, R., Abadía de Barbará, A. H., Gutierrez Ortega, C., (2012), "Gunshot and improvised explosive casualties": a report from the Spanish Role 2 medical facility in Herat, Mil Med, vol. 177, №3, pp. 326-332.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Kharkiv State Academy of Physical Culture

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.