МОДЕЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КВАЛІФІКОВАНИХ КІКБОКСЕРІВ

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2020-5.003

Keywords:

модельні характеристики, психофізіологічні показники, сенсомоторні реакції, специфічні сприйняття, кваліфіковані кікбоксери

Abstract

Мета: визначити модельні характеристики психофізіологічних показників кваліфікованих кікбоксерів.

Матеріал і методи: аналіз науково-методичної інформації, джерел Інтернету та узагальнення провідного практичного досвіду, психофізіологічні методи дослідження, методи математичної статистики. У дослідженні брали участь 30 кваліфікованих кікбоксерів, які тренуються в спортивних школах міста Харкова і є членами Харківської обласної федерації кікбоксингу WPKA. Вік учасників від 18 до 22 років. Спортсмени мали кваліфікацію майстер спорту і кандидат в майстри спорту.

Результати: на основі аналізу науково-методичної інформації, джерел Інтернету і узагальнення передового практичного досвіду було виявлено, що специфіка змагальної діяльності в ударних видах єдиноборств впливає на рівень розвитку психофізіологічних реакцій, що забезпечують високий спортивний результат. Виконано оцінку простих, складних моторних реакцій і специфічних сприйнять кваліфікованих кікбоксерів. Результати дослідження свідчать про однорідність показників простих і складних реакцій, так як коефіцієнт варіації знаходиться в межах від 5,48 % до 10,07 %, крім показника складної реакції на об'єкт, що рухається, який має високий коефіцієнт варіації (26,10 %). Показники специфічних сприйнять мають високий коефіцієнт варіації (від 14,02 % до 39,01 %). Це пояснюється тим, що специфічні сприйняття відображають, в більшій мірі, індивідуальний, генетично зумовлений, характерний для конкретного спортсмена психофізіологічний стан. На підставі отриманих результатів визначені модельні характеристики сенсомоторних реакцій і специфічних сприйнять кваліфікованих кікбоксерів.

Висновки: пройдений аналіз і представлені моделі стали основою для розробки оціночних критеріїв сенсомоторних реакцій і специфічних сприйнять кваліфікованих кікбоксерів. Розроблені модельні характеристики психофізіологічних показників кваліфікованих кікбоксерів можуть стати основою для відбору спортсменів при формуванні команди.

References

Ашанин, В. С., Романенко, В. В. (2015), "Использование компьютерных технологий для оценки сенсомоторных реакций в единоборствах", Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 4, С. 15-18.

Козіна, Ж. Л., Демура, І. М. (2010), "Результати застосування методів математичного моделювання для визначення індивідуальних тактичних манер ведення сутички у дзюдоїстів високого класу", Теорія та методика фізичного виховання, № 7, С. 17-38.

Коробейніков, Г. В., Аксютін, В. В., Смоляр, І. І. (2015), "Зв’язок стилів ведення поєдинку боксерів із психо-фізіологічними характеристиками", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, №9, С. 33-37.

Коробейніков, Г. В., Тропін, Ю. М., Вольський, Д. С., Жирнов, О. В., Коробейникова, Л. Г., Чернозуб, А. А. (2020), "Розробка алгоритму оцінки нейродинамічних властивостей спортсменів-кікбоксерів", Єдиноборства, №3, С. 36-48.

Начинская, С. В. (2005), Спортивная метрология: пособие для студентов высших учебных заведений, Москва: Издательский центр «Академия», 258 с.

Первачук, Р. В., Тропин, Ю. Н., Романенко, В. В., Чуев, А. Ю. (2017), "Модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических восприятий квалифицированных борцов", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5, С. 84-88.

Ровный, А. С., Романенко, В. В. (2016), "Модельные характеристики сенсомоторных реакций и специфических восприятий единоборцев высокой квалификации", Єдиноборства, №1, С. 54-57.

Таймазов, В. А., Голуб, Я. В. (2004), Психофизиологическое состояние спортсмена. Методы оценки и коррекции, СПб.: Олимп СПб., 129 с.

Eckner, J.T., Richardson, J.K., Kim, H., Joshi, M.S., Oh, Y.K., Ashton-Miller, J.A. (2015), "Reliability and criterion validity of a novel clinical test of simple and complex reaction time in athletes", Perceptual and Motor Skills, Vol. 120(3), pр. 841-859.

Iermakov, S., Podrigalo, L., Romanenko, V., Tropin, Y., Boychenko, N., Rovnaya, O. (2016), "Psycho-physiological features of sportsmen in impact and throwing martial arts", Journal of Physical Education and Sport, Vol. 16(2), pp. 433-441.

Zi-Hong, H. (2013), "Physiological profile of elite Chinese female wrestlers", The Journal of Strength & Conditioning Research, Т. 27, № 9, pp. 2374-2395.

Romanenko, V., Podrigalo, L., Cynarski, W., Rovnaya, O., Korobeynikova, L., Goloha, V., Robak, I. (2020), "A comparative analysis of the short-term memory of martial arts’ athletes of different level of sportsmanship", Journal of Martial Arts Anthropology, №20(3), рр. 18-24.

Podrigalo, O., Borisova, O., Podrigalo, L., Iermakov S., Romanenko, V., Podavalenko, O., Volodchenko, O. (2019), "Comparative analysis of the athletes’ functional condition in cyclic and situational sports", Physical education of students №23(6), рр. 313-319.

Quel, O. M., Bennett, S.J., Lopez-Adan, E. (2015), "Сhoice reaction time is not related to competition success in karate combat", European Journal of Human Movement, №35, рp. 41-50.

Published

2020-10-26

How to Cite

Мирошниченко, Є., Тропін, Ю., & Коваленко, Ю. (2020). МОДЕЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КВАЛІФІКОВАНИХ КІКБОКСЕРІВ. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, (5(79), 20–26. https://doi.org/10.15391/snsv.2020-5.003

Issue

Section

Articles