Визначення основних мотивів студенток спеціальної медичної групи до занять фізичними вправами з метою формування здорового способу життя

Людмила Анатоліївна Петрук [Petruk L.]

Анотація


Подано динаміку кількості студентів університету, що віднесені за станом здоров׳я до спеціальної медичної групи. Визначено основні проблеми формування у студентів здорового способу життя засобами фізичної культури, встановлено причини та шляхи їх подолання. Проведено анкетування студенток, які за станом здоров׳я зараховані до спеціальної медичної групи, та проаналізовано обсяг щоденної, щотижневої та річної рухової активності опитаних. Встановлено, що основним мотивом студенток спеціальної медичної групи до занять фізичними вправами є підтримання здоров׳я на належному рівні

Ключові слова


фізичне виховання; мотивація; мотиваційні чинники; студенти спеціальної медичної групи

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007–2011 рр. (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 р. № 1594 3078) : [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ministry@mon.gov.ua.

Щодо Плану реалізації завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1728 «Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015 року». Наказ МОН України за № 1258 від 20.12.2010 р. : [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www. mon.gov.ua.

Про організацію занять з дисципліни «Фізичне виховання» у ВНЗ України / Інструктивний лист МОН № 1/9-582 від 31.08.09 р. : [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ministry@mon.gov.ua.

Апанасенко Г. Л. Здоровий спосіб життя (концепція) / Г. Л. Апанасенко // Тези доповідей І Укр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми здорового способу життя». – К. : Укр. центр здоров’я, 1992. – 76 с.

Іванова Г. Є. Роль фізичної культури в формуванні здорового способу життя студентів технічного вузу / Г. Є. Іванова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2003. – № 10. – С. 29–34.

Кузнєцова О. Т. Оздоровче тренування студентів : [навч. посіб.] / О. Т. Кузнєцова. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – 310 с. – С. 37–42.

Петренко Н. В. Визначення мотивації та інтересів студентів економічних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчих занять / Н. В. Петренко, Т. О. Лоза // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорет. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2010. – № 2. – С. 7–10.

Петрук Л. А. Фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп : [навч.- метод. посіб.] / Л. А. Петрук, В. М. Федотов. – Рівне : НУВГП, 2012. – 112 с.

Присяжнюк С. І. Фізичне виховання : [навч. посіб.] / С. І. Присяжнюк. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 20–29.

Путров С. Ю. Мотиви до занять фізичним вихованням студентів технічного університету / С. Ю. Путров, Л. П. Сущенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2006. – № 4. – С. 151–153.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Людмила Анатоліївна Петрук [Petruk L.]

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge