Оцінка готовності майбутніх офіцерів до управління фізичною підготовкою

Олег Михайлович Ольховий [Olkhovyi O.]

Анотація


З метою отримання об’єктивної оцінки ефективності функціонування процесу підготовки військових фахівців до виконання службових завдань з керівництва, організації та проведення фізичної підготовки визначено показники інтегральної оцінки, це: когнітивний (теоретичний), діяльнісний (методичний), особистісний (організаційно-управлінський) та практичний (фізичний). За результатами проведеного дослідження створено структурну модель інтегральної оцінки готовності майбутніх офіцерів до управління фізичною підготовкою в підрозділах збройних сил.

Ключові слова


курсант; управління; фізична підготовка; інтегральна оцінка; структурна модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Голубев Н. К. Введение в диагностику воспитания / Н. К. Голубев, Б. П. Битинас. – М. : Педагогика, 1989. – 160 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

Монахов Н. И. Изучение эффективности воспитания : [теория и методика (опыт экспериментального исследования)] / Н. И. Монахов. – М. : Педагогика, 1981. – 144 с.

Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України (НФП-2009) – К. : 2009. – 231 с.

Ольховий О. М. Військово-спеціальна гра, як засіб діагностики засвоєння офіцерами-слухачами теоретичних знань та методичних умінь в керівництві та організації фізичної підготовки в військовій частині / О. М. Ольховий // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. пр. : за ред. Єрмакова С.С.] – Х. : ХДАДМ (ХХПІ). – 2004. – № 13. – С. 63–70.

Ольховой О. М. Модель готовности будущих офицеров к управлению физической подготовкой. Физическое воспитание студентов. / О. М. Ольховий // Науч. журнал. – Х., ХООНОКУ–ХГАДИ., 2012. – № 3. – С. 94–97.

Ольховий О. М. Рівень готовності випускників Вищих військових навчальних закладів до управління фізичною підготовкою / О. М. Ольховий // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорет. журн.] – Х. : ХДАФК, 2012. – № 3. – С. 140–143.

Романенко В. А. Диагностика двигательных способностей : [учебное пособие] / В. А. Романенко. – Донецк : ДонНУ, 2005. – 290 с.

Романчук С. В. Формування мотивації до занять фізичною підготовкою і спортом курсантів технічних військових навчальних закладів : автореф. дис... к.фіз.вих. / С. В. Романчук.  Львів, ДІФК, 2006.  22 с.

Практична педагогіка виховання : [посібник з теорії та методики виховання] / За ред. М. Ю. Красовицького. – К.  Івано-Франківськ : Плай, 2000. – 218 с.

Ягупов В. В. Педагогіка : [навчальний посібник] / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2003. – 560 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Олег Михайлович Ольховий [Olkhovyi O.]

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.