Властивості нервової системи та психоемоційний стан студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації

Іванна Романівна Боднар / Bodnar I., Любомир Степанович Вовканич / Vovkanich L., Тетяна Ігорівна Дух / Dukh T., Богдан Миколайович Кіндзер / Kindzer B., Роман Юрійович Гут / Gut R.

Анотація


Досліджено і проаналізовано психофізіологічні показники студентів: динамічна працездатність нервової системи при дефіциті часу; сила та лабільність нервових процесів (із застосуванням теппінг-тесту), аутогенні параметри психоемоційного стану (за методикою Люшера). У дослідженні брали участь 107 студентів гуманітарних спеціальностей. З’ясовано, що студентам притаманні середня сила та середній рівень лабільності нервової системи, низька психоемоційна стійкість. Переважання хлопців над дівчатами було достовірним за низкою показників. Відставання від показників спортсменів, які спеціалізуються на удосконаленні можливостей нервової системи та показників психоемоційного стану (спортсменів-каратистів), підтверджує можливість їх розвитку у студентів засобами карате

Ключові слова


фізичне виховання; студенти; стан нервової системи; психоемоційний стан

Повний текст:

PDF

Посилання


Барыбина Л. Н. Характеристика психофизиологических показателей студентов различных спортивных специализаций / Л. Н. Барыбина, Ж. Л. Козина // Физическое воспитание студентов. – № 4. – 2010. – С. 123–123.

Бондарєв Д. В. Особливості психофізичних здібностей студентів, що займаються спортивними іграми [Електронний ресурс] / Д. В. Бондарєв, В. А. Гальчинский. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/phvsts/texts/2008-1/08bdvrws.pdf

Вовканич Л. Комплексна характеристика функціональної підготовленості юних каратистів / Л. Вовканич, Б. Кіндзер, А. Дунець-Лесько // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2010. – № 2. – С. 30–38.

Гант Е. Е. Особенности продуктивности когнитивных функций у детей среднего школьного возраста в условиях соревновательной и постсоревновательной деятельности / Е. Е. Гант // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2001. – № 6. – С. 17–21.

Гант Е. Е. Особенности психической работоспособности детей среднего школьного возраста в условиях соревновательной и постсоревновательной деятельности / Е. Е. Гант // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теор. журн.] – 2011. – № 2. – С. 215–218.

Голикова В. В. Психофизиологические аспекты обучения курсантов морских операторских профессий [Электронный ресурс] / Голикова В. В. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppmb/texts/2009_12/09laneau.pdf

Дунець-Лесько А. Вплив велоергометричних навантажень на показники сенсомоторних реакцій та серцевий ритм кваліфікованих спортсменів-каратистів / А. Дунець-Лесько, Л. Вовканич, І. Богдан // Молода спортивна наука України : [зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту]. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 3. – С. 72–77.

Лаврентьєв О. М. Формування функціональної підготовленості працівників оперативних підрозділів правоохоронних органів України / О. М. Лаврентьєв // Проблеми фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 12. – С. 113–116.

Маляр Е. Вплив засобів футболу на розвиток професійно важливих якостей студентів економічних спеціальностей / Е. Маляр // Молода спортивна наука України : [зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту]. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 2. – С. 151–154.

Психофізіологічні функції висококваліфікованих спортсменів різної спеціалізації / [Г. Коробейников, К. Вернидуб, Г. Россоха та ін.] // Молода спортивна наука України : [зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту]. – Л, 2005. – Вип. 9, т. 1. – С. 62–66.

Ровный А. С. Коррекция психофизической подготовленности студентов технических специальностей игровыми средствами [Электронный ресурс] / А. С. Ровный, Н. В. Бурень. – Режим доступа : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/phvsts/texts/2008-1/08rasspe.pdf

Толчєва Г. В. Оцінка психофізіологічного стану студенток з досвідом занять хатха-йогою / Г. В. Толчєва // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 11. – C. 128–131.

Церковна О. Структура комплексної спеціально-професійної підготовки студентів вищого технічного ВНЗ [Електронний ресурс] / О. Церковна. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/.../19Tserkovnaya_132.doc

Юй Шань. Особенности проявления различных видов реакции у спортсменов, занимающихся тхеквондо / Юй Шань // Физическое воспитание студентов творческих спеціальностей : [сб. науч. тр.] / [под. ред. С. С. Ермакова]. – 2009. – № 2. – С. 159–167.

Ягелло В. Особенности психофизиологических функций у высококвалифицированных дзюдоистов разных весовых категорий [Електронний ресурс] / В. Ягелло, Г. Коробейников // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [наук. моногр.] / [за ред. С. C. Єрмакова]. – Х., 2007. – № 10. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/texts/2007-10/07jawcvc.pdf

Чумаева Ю. В. Медико-психологическая реабилитация как система профилактики и коррекции производственно обусловленных психосоматических нарушений пожарных-спасателей [Электронный ресурс] / Ю. В. Чумаева, Э. М. Псядло, Л. М. Шафран // Актуальные проблемы транспортной медицины. – 2009 (19). – № 1. – Режим доступа : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/2010-1/materials/070-080.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Іванна Романівна Боднар / Bodnar I., Любомир Степанович Вовканич / Vovkanich L., Тетяна Ігорівна Дух / Dukh T., Богдан Миколайович Кіндзер / Kindzer B., Роман Юрійович Гут / Gut R.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.