Особливості фізичного розвитку спортсменів як основа диференціації навантажень в тренувальному процесі юних кікбоксерів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-1.008

Анотація

Мета: визначити показники фізичного розвитку спортсменів групи початкової підготовки з кікбоксингу.

Матеріал і методи: дослідження було проведено на базі ДЮСШ «ХФТІ» м. Харкова. До експерименту було залучено 28 кікбоксерів 10-11 років групи початкової підготовки першого року навчання. У роботі застосовували наступні методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення наукової літератури, антропометричні вимірювання, методи математичної статистики.

Результати: були проведені візуальні та антропометричні обстеження тіла спортсменів за наступними показниками: довжина і маса тіла, окружність грудної клітини. Також проведено комплексне тестування рухових якостей спортсменів з використанням контрольних вправ, що передбачені державними тестами і нормативами оцінки фізичної підготовленості населення України.

Висновки: у ході дослідження були проведені антропометричні обстеження юнаків 10-11 років, які займаються кікбоксингом, що дозволило встановити особливості будови тіла спортсменів. Були обчислені ваго-зростовий та грудо-зростовий індекси, а також індекс Піньє для визначення соматичного типу спортсменів. В результаті дослідження виявлено, що за індексом Кетле переважна кількість учнів мала рівень фізичного розвитку середній і вище; за індексом пропорційності розвитку грудної клітини – вузьку грудну клітину. За виявленими значенням індексу Пінье встановлено, що більшість кікбоксерів відноситься до астенічного типу конституції. Виявлено важливе значення застосування диференційованого підходу в організації тренувального процесу спортсменів з урахуванням їх соматотипу. Спортсмени 10-11 років різних соматотипів (астенічного, нормостенічного та гіперстенічного) мають суттєві відмінності за показниками розвитку фізичних якостей. Такі результати дослідження експериментально підтвердили необхідність пошуку нових підходів до системи фізичної підготовки спортсменів з урахуванням їх індивідуальних особливостей.

Ключові слова: фізичний розвиток, фізична підготовленість, соматотип, диференційований підхід, спортсмени-кікбоксери, початковий етап підготовки.

Посилання

Арефьєв В. Г. (2017), «Педагогічні технології реалізації диференційованого фізичного виховання учнів основної школи», Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), №3 (84), С. 29-33.

Бугайов Є. В., Джим В. Ю. (2017), «Антропометричні особливості юних важкоатлетів 10-12 років та юнаків того ж віку, які не займаються спортом», Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), №5 (87), С. 21-24.

Володченко А. В. (2017), «Особенности физического развития спортсменов кик-боксинга разного уровня подготовки», Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), № 5 (87), С. 24-28.

Жерновникова Я. В. (2015), «Определение возрастных изменений антропометрических показателей у школьников 5–7 классов с использованием компьютерной программы «Здоровье школьника»», Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, № 129, С. 136-140.

Жерновнікова Я. В. (2019), Методика розвитку рухових якостей учнів основної школи на уроках фізичної культури з урахуванням рівнів біологічного розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук: спец. 13.00.02, Харків, 20 с.

Жерновнікова Я. В. (2018), «Формування рухових якостей учнів основної школи: диференціація фізичних навантажень та урахування рівнів біологічного розвитку», Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки, № 1(30), С. 17-22.

Жерновнікова Я. В., Пятисоцька С. С. (2017), «Особливості впровадження диференційованого підходу у процес фізичного виховання з метою збереження здоров’я школярів», Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 2, С. 54-59.

Кулик А. Є. (2011), «Диференційований підхід до організації занять з фізичного виховання школярів з урахуванням їх соматипів», Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології, № 6, С. 56-61.

Неведомська Є. О., Михайловська А. П. (2014), «Про що розповість педагогу конституція тіла студента», Освітологічний дискурс, № 1 (5). С. 168-181.

Сердюк А. М. (2010), Стандарти для оцінки фізичного розвитку школярів, Випуск 3, Київ: Казка.

Фізична культура в школі: навч. програма для 1–4, 5–9 класів загальноосвіт. навч. закл., (2013), Київ: Літера ЛТД.

Aghyppo O., Dorofeeva T., Puhach Y., Artem’yeva G., Nechytailo M., Druz V. (2015), «Norm, standards and tests in the structure of creation of monitoring of physical development, physical fitness and physical state», Slobozhanskyi herald of science and sport, № 5 (49), pp. 13-23.

Ashanin V., Druz V., Pyatisotskaya S., Zhernovnikova Y., Aleksieieva I., Aleksenko Y., Yefremenko A., & Pilipko O. (2018), «Methods for determining the biological age of different children», Journal of Physical Education and Sport, 18, pp. 1845-1849.

Drywien M., Frackiewicz J., Gornicka M., Wielgosz J., Sobolewska A., & Kulik S. (2016), «Influence of the somatotype on intake of energy and nutrients in women», Anthropological Notebooks, 22(3), pp.147-157.

Shesterova L., Yefremenko A., Nizhevskaya T., Pugach Y., Druz V., Ashanin V., Pyatisotskaya S., Miroshnichenko V. (2017), «Modern methods of increasing working capacity and recovery processes of sportsmen in the system of organization of sports training», Journal of Physical Education and Sport, 17, pp. 2129-2134.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-01

Номер

Розділ

Статті