Вплив вправ з м’ячем на координаційні здібності юних спортсменів 8-9 років, які займаються тенісом настільним

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-1.010

Анотація

Мета: розробка підходів щодо покращення координаційних здібностей юних спортсменів у тенісі настільному під впливом спеціально підібраних вправ із тенісним м’ячем.

Матеріал і методи: у дослідженні приймали участь дві групи юних вихованців дитячо-юнацької спортивної школи №11 м. Харкова у віці 8-9 років у загальній кількості 24 осіб (контрольна група, n=12, експериментальна група, n=12). Для визначення показників прояву координаційних здібностей використовувались тести, рекомендовані навчальною програмою для дитячо-юнацьких спортивних шкіл з настільного тенісу. Педагогічний експеримент тривав 3 місяці та полягав у впровадженні в практику експериментальної групи спеціально підібраних вправ.

Результати: введення у навчально-тренувальний процес експериментальної групи вихованців 8-9 років з настільного тенісу вправ з тенісним м’ячем, спрямованих на розвиток координаційних здібностей, було виявлено достовірне покращення показників тестових вправ: у набиванні тенісного м’яча на ракетці за 1 хв., на внутрішній і на зовнішній стороні ракетки та чергуючи сторону ракетки, біг боком навколо столу, біг по вісімці (р<0,05). В тестах підкидання і ловля тенісного м’яча двома руками за 30 с, перенесення м’ячів, під час пересування у 3-х метровій зоні вірогідної відмінності виявлено не було (р>0,05).

Висновки: покращення прояву показників координаційних здібностей у дітей 8-9 років експериментальної групи, які займаються настільним тенісом після впровадження спеціально підібраної системи вправ із тенісним м’ячем становили: у тесті «Набивання тенісного м’яча на ракетці за 1 хв. на внутрішній стороні ракетки» – 25,3 %, «Набивання тенісного м’яча на ракетці за 1 хв. на зовнішній стороні ракетки» – 27,3 %, «Набивання тенісного м’яча на ракетці за 1 хв. на внутрішній і зовнішній стороні ракетки по черзі» – 39,0 %, «Підкидання і ловля тенісного м’яча двома руками не вище голови за 30 с» – 5,5 %, «Біг боком навколо столу» – 5,8 %, «Біг по вісімці» – 2,5 %, «Перенесення м’ячів, під час пересування у 3-х метровій зоні» – 2,7 %.

Ключові слова: теніс настільний; координаційні здібності; вправи із м’ячами; вправи із ракеткою.

Посилання

Асєєва Я., Шевченко О. (2019), «Взаємозв’язок психофізіологічних показників та ехнічної підготовленості у спортсменів з настільного тенісу на етапі попередньої базової підготовки», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6К, С. 5-9. DOI:10.15391/snsv.2019-6.021

Глоба Т.А. (2015), «Настільний теніс як засіб розвитку координаційних здібностей студентів у процесі занять фізичним вихованням», Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, № 42, С. 87-93.

Дробыш А.С. (2016), «Методика развития координационных способностей у спортсменов 10-12 лет, занимающихся настольным теннисом», Туризм и образование: исследования и проекты: материалы Всероссийской, Т. 24, С. 186-189.

Козеток І. (2001), «Формування структури взаємозв’язків рухових якостей і координаційних здібностей у дітей молодшого шкільного віку», Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 1, С. 41-45.

Коломійцева О., Радченко Я. (2012), «Настільний теніс як засіб розвитку координаційних здібностей студентів коледжу», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5-1 (32), С. 16-19.

Костенко Е. Г., Лысенко В. В. (2020), «Обработка методологических данных воспитание ловкости у детей», E-Scio, (9 (48)), С. 669-674.

Маленюк Т. В., Брояковський О. В. (2020), «Удосконалення загальної фізичної підготовленості студентів на заняттях підвищення спортивної майстерності з настільного тенісу», Проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і здоров’я людини : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (23-24 квітня 2020 р.), Полтава : Сімон, С. 46-52.

Настільний теніс. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю / уклад. Гришко Л.Г., Гришко Ю.Ю., Ібраімова М.В. Київ, 2013, 137 с.

Окопний А. (2012), «Використання технічних засобів навчання для забезпечення точності рухів гравців у настільний теніс», Молода спортивна наука, ХІ Міжнар. наук.-метод. конф. Донецьк, С. 17-21.

Помещикова І., Чуча Н., Чуча Ю., Кудімова, О. (2020). «Зміни показників координаційних здібностей баскетболістів студентської команди під впливом спеціально підібраних вправ з м’ячами», Спортивні ігри, № 2 (16), С. 58-68. https://doi:10.15391/si.2020-2.06

Помещикова І. П., Пащенко Н. О. (2016), «Стан координаційних здібностей баскетболістів студенської команди», Фізична культура, спорт та здоров’я: стан, проблеми та перспективи: матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, грудень 2016 р., С. 193-196.

Помещикова І. П., Пащенко Н. О., Ширяєва І. В., Кудімова О. В. (2021), «Зміни показників рівноваги баскетболістів 12 років під впливом вправ на балансувальній півсфері», Спортивні ігри, №. 2 (20), С. 83-91. https://doi: 10.15391/si.2021-2.08

Приймаков А. А., Козеток И. И. (2000), «Закономерности развития координационных движений у детей 7-9 лет», Наука в олимпийском спорте, №1, С. 53-59.

Прокопенко К. В. (2012), «Характеристика впливу засобів настільного тенісу на рівень фізичної підготовленості учнів молодших класів», Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, № 6, С. 35-39.

Файчак Роман, Попель Сергій, Файчак Іван (2013), «Розвиток координаційних здібностей у спортсменів, що займаються настільним тенісом», Молода спортивна наука України, Т.1, С. 266-269.

Худец Р. К. (2005), Настольный теннис. Техника с Владимиром Самсоновым М.: ВистаСпорт. 272 с.

Черняев А. А., Пайков М. Б. (2018), «Методика совершенствования координационных способностей у теннисистов 11–12 лет в подготовительном периоде», Современные проблемы науки и образования, № 6, С. 225-225.

Шевченко О.О., Асеєва Я.Ф. (2018), «Контроль рівня спеціальної фізичної підготовленості спортсменів в групі базової підготовки тенісу настільного», Спортивні ігри, № 4, С. 60-66.

Шиян В.М. (2013), «Особливості розвитку координаційних здібностей бадмінтоністів на етапі попередньої базової підготовки», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5, С. 286-290.

Bykova O., Druz V., Pomeshchikova I., Strelnikova E., Strelnikov G., Melnyk A., Shyriaieva I. (2017), «Changes in technical preparedness of 13-14-year-old handball players under the influence of coordination orientation exercises», Journal of Physical Education and Sport, Т. 17, № 3, С. 1899-1905. https://doi:10.7752/jpes.2017.03185

Pomeschikova I., Yevtushenko A., Yevtushenko I. (2012), «The level of spatial orientation of basketball players aged 14 years», Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, № 3, С. 106-109.

Pomeshchikova I. P., Zhang Xing Yu, Koval M. (2016), «Level of coordination abilities and physical working capacity of grade 8 female students suzhou wuzhong yingchuu middle school», Education and space (Soul Suzhou China), № 3, С. 83-86.

Pomeshchikova I. P., Shevchenko O. O., Yermakova T. S., Paievskyi V. V., Perevoznyk V. I., Koval M. V., Moiseienko O. K. (2016), «Influence of exercises and games with ball on coordination abilities of students with disorders of muscular skeletal apparatus», Journal of Physical Education and Sport, № 16(1), 146-155. https://doi:10.7752/jpes.2016.01024

Pomeshchikova I., Iermakov S., Bartik P., Shevchenko O., Nosko M., Yermakova T., Nosko Y. (2016), «Influence of exercises and games with ball on vestibular stability of students with muscular-skeletal apparatus disorders», Sport Science, 9 (1), С. 75-83.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-01

Номер

Розділ

Статті