Підвищення рівня розвитку силових здібностей спортсменів віком 10-11 років в акробатичному рок-н-ролі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-1.012

Анотація

Мета: обґрунтувати ефективність авторської програми комплексного розвитку силових здібностей спортсменів 10-11 років, які займаються акробатичним рок-н-ролом.

Матеріал і методи: дослідження проводилося у період з вересня 2019 року до жовтня 2020 року на базі клубу акробатичного рок-н-ролу «SUMMIT» м. Харків. В дослідженні прийняло участь 20 юних спортсменів віком 10 - 11 років (10 хлопців та 10 дівчат). Усі досліджувані спортсмени займалися у групі попередньої базової підготовки 1-го року навчання. У роботі були використані наступні методи: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури; педагогічний експеримент; методи математичної статистики.

Результати: на основі показників рівня фізичної підготовленості спортсменів, було розроблено тренувальну програму комплексного розвитку силових здібностей юних спортсменів віком 10-11 років, які займаються акробатичним рок-н-ролом. Програма передбачала підвищення рівня розвитку силових здібностей м’язів верхніх кінцівок, шиї, тулуба та ніг. Впровадження програми підготовки сприяло підвищенню рівня розвитку силових здібностей м’язів верхніх кінцівок на 17,5% у хлопців та на 22% у дівчат; м’язів тулуба на 12,6% у хлопців та на 10,2% у дівчат;
сили м’язів ніг на 0,9% у хлопців та на 0,6% у дівчат.

Висновки: у результаті проведеного педагогічного експерименту із застосуванням спеціально розробленої тренувальної програми у хлопців достовірно покращився рівень розвитку силових здібностей м’язів верхніх кінцівок, тулуба та ніг (p<0,05-0,001). У дівчат у результаті впровадження розробленої тренувальної програми достовірно покращився рівень розвитку силових здібностей м’язів верхніх кінцівок (p<0,05-0,001).

Ключові слова: акробатичний рок-н-рол; силові здібності; тренувальна програма, силова підготовки; етап по-
передньої базової підготовки.

Посилання

Батеева Н. П. (2012), «Факторная структура специальной физической подготовленности квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле», Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 3, С. 69-74.

Калужна О. (2010), «Фізична підготовка у тренувальному процесі спортсменів-танцюристів на етапі попередньої базової підготовки», Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 2, С. 12-16.

Кизім П. М. (2005), «Модельні характеристики спеціальної фізичної підготовленості спортсменів вищої кваліфікації з акробатичного рок-н-ролу», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 8, С. 103-105

Луценко Л. С., Макурин Ю. К., Муллагильдина А. Я. (2002), «Средства и методы тренировки на этапе начальной подготовки в акробатическом рок-н-ролле», Фізична культура, спорт та здоров’я, № 5, С. 116 - 120.

Сениця А. І., Сениця М. М., Передерій А. В. (2010), Спортивна акробатика: навч. програма для ДЮСШ. Вінниця, С. 50-92 с.

Adashevskiy V. (2013), «Physical Mathematical Modelling of Difficult Elements of Acrobatic Rock-and-Roll, Physical education of students», Vol. 3, pp. 3-10.

Anca I. (2016), «Сomparative study between athletes in rhythmic gymnastics and dance anatomic and physiologic and development specific force», Physical Education & Sport Science, Vol. 16, No. 2, pp. 477–783.

Blasing B., Calvo-Merino B., Cross E. S., Jola C., Honisch J., Stevens C. J. (2012), «Neurocognitive control in dance perception and performance», Acta Psychologica, Vol. 139 No. 2, pp. 300-308.

Hopper C., Fisher B., Munoz К. (2008), Physical activity and nutrition for health, Human Kinetics, Champaign, pp. 258-260.

Kim N. (2013), «Reevaluating the Aims of Modern Dance Training in Korea: Toward a Whole Dancer», Journal of Dance Education, Vol. 13 No. 2, pp. 29-32.

Kravchuk T. M., Golenkova Yu.V., Sanzharova N. M., Katrechko I. B. (2020), «Influence of means of parterre gymnastics on physical fitness of young athletes in acrobatic rock and roll», Health, sport, rehabilitation, Vol. 6 No. 3, р. 18-25.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-01

Номер

Розділ

Статті