DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2014-1.004

Визначення рівня фізичного здоров’я дітей 10–13 років, що займаються туризмом за авторською програмою «Туристське багатоборство»

Тетяна Іванівна Гриньова (Tetiana Grynova), Катерина Віталіївна Мулик (Kateryna Mulik)

Анотація


Мета:визначити рівень фізичного здоров’я дітей 10–13 років, що займаються спортивним туризмом за авторською програмою «Туристське багатоборство». Матеріал: у дослідженні взяли участь 18 хлопців та 15 дівчат – вихованців гуртка Чугуївського районного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Результати: за весь період експерименту показники індексу Робінсона підвищились з середнього до вище середнього рівня (у дівчат), індексу Скібінського – з нижче середнього до високого (у хлопців і дівчат), індексу Шаповалової – з низького до середнього (у хлопців) та вище середнього (у дівчат), індексу Руф’є та загального рівня фізичного здоров’я – з нижче середнього до середнього рівня (у хлопців і дівчат).Висновки: визначено, що в дітей уже після першого року занять спостерігається суттєве підвищення як окремих показників, так і загального рівня фізичного здоров’я.


Ключові слова


спортивний туризм; вплив занять; рівень фізичного здоров’я; діти 10–13 років

Повний текст:

PDF

Посилання


Апанасенко Г. Л. Медицинская валеология / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова. – К. : Здоров’я, 1988. – 248 с.

Бережна Т. І. Школа – здорове середовище для розвитку дітей та учнівської молоді / Т. І. Бережна // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції : [квітень 2008 р. : У 4-х т.] : За ред. проф. М. С. Гончаренко. –Харків : 2008. – Т. 3. – С. 46–53.

Вельтищев Ю. Е. Автоматизированная система управления диспансеризацией детского населения (Система слежения за здоровьем детей) / Ю. Е. Вельтищев, Б. А. Кобринский, В. П. Ветров // Методические рекомендации. – М. : Минздрав СССР, 1989. – 55 с.

Дембо А. Г. Врачебный контроль в спорте / А. Г. Дембо. – М. : Медицина, 1988. – 288 с.

Колеснікова М. Пішохідний туризм – як засіб оптимізації рухового режиму школярів / М. Колеснікова, М. Борисюк // Туризм і краєзнавство : [Збірник наукових праць]. – Переяслав-Хмельницький : ПП СКД, 2012. – С. 87–91.

Макущенко І. Освітньо-валеологічна спрямованість фізичного виховання учнів молодшого віку / Макущенко І., Пристинський В. // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 1. – С. 45–48.

Мониторинг и коррекция физического здоровья школьников : [метод. пособие] / [С. Д. Поляков, С. В. Хрущев, И. Т. Корнеева и др.]. – М. : Айрис-пресс, 2006. – 96 с.

Никишин Л. Ф. Туризм и здоровье / Л. Ф. Никишин, А. А. Коструб. – К. : Здоровья, 1991. – 222 с.

Рекреація у фізичній культурі різних груп населення : [навч. посібник] / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. – К. : Олімп. л-ра, 2010. – 248 с.

Семерунь В. З. Використання самодіяльного оздоровчого туризму як засобу зміцнення здоров’я та фізичного удосконалення студенства аграрних ВНЗ / В. З. Семерунь, С. І. Присяжнюк // III Всеукраїнська науково-практична конференція «Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи»: [матеріали конф.]. – Донецьк : ДонНУ, 2004. – С. 302–306.

Скоц Н. С. Медико-біологічні проблеми формування, збереження і зміцнення здоров’я школярів / Н. С. Скоц // Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Факультет фізичної культури : [відп. ред. Г. В. Бесарабчук]. – Кам’янець-Подільський : Сисин ; Абетка, 2009. – Вип. 1. – С. 114–118.

Федоров А. Двигательная активность в структуре здорового стиля жизни подростков / А. Федоров, С. Шарманова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 2. – С. 103–107.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Тетяна Іванівна Гриньова (Tetiana Grynova), Катерина Віталіївна Мулик (Kateryna Mulik)

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge