Диференціація змісту уроків фізичної культури з урахуванням показників стану кардіореспіраторної системи учнів основної школи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-3.001

Анотація

Мета: вивчити динаміку показників стану кардіореспіраторної системи учнів 13−14 років під впливом диференційованого змісту уроків фізичної культури.

Матеріал і методи:  у дослідженні брали участь 103 учня загальноосвітньої школи № 150 м. Харкова. У дослідженні застосовано методи: теоретичний аналіз та узагальнення наукової і методичної літератури; медико-біологічні методи (тонометрія, пульсометрія, спірометрія); педагогічний експеримент; методи математичної статистики.

Результати: визначено нижчий за середній рівень функціонування кардіореспіаторної системи в учнів 13−14 років. Враховуючи показники функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем учнів 13−14 років, диференційовано зміст уроків фізичної культури; розроблено та впроваджено комплекси фізичних вправ, спрямованих на підвищення зазначених показників.

Висновки: у результаті впровадження розроблених комплексів фізичних вправ у показниках, що відображають стан серцево-судинної та дихальної систем учнів експериментальних груп, відбулися достовірні позитивні зміни за усіма досліджуваними параметрами (р<0,05−0,001). Унаслідок цього стан кардіореспіраторної системи учнів 13−14 років підвищився з нижчого за середній  до середнього.

 Ключові слова: фізичне здоров’я, серцево-судинна система, дихальна система, фізичне виховання, учні 13−14 років.

 

Посилання

Ажиппо О. Ю., Мамешина М. А., Масляк І. П. (2016), "Оцінка фізичного здоров’я школярів середніх класів", XVI Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт та здоров’я: стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України» [електронний ресурс]. Харків: ХДАФК. С. 3-6.

Арефьєв В. Г. (2017), "Педагогічні технології реалізації диференційованого фізичного виховання учнів основної школи", Науковий часопис Нац пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 3К(84). С. 29-32.

Ашанін В. С., Подоляка А. Є. (2010), "Диференційний підхід з використанням інформаційних технологій у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку", Слобожанський науково-спортивний вісник, №3. С. 120-123.

Боднар І., Стефанишин М. (2016), "Зміни психоемоціного стану школярів у умовах застосування диференційованих нормативів фізичної підготовленості", Фізична активність, здоров’я і спорт, 3(25). С. 3-11.

Бондарчук Н. (2016), "Врахування стану здоров'я та рівня фізичної підготовленості при застосуванні диференційованого підходу на уроках фізичної культури", Спортивний вісник Придніпров'я, №3. С. 9-14.

Мамешина М. А., Масляк І. П., Жук В. О. (2015), "Стан та проблеми фізичного виховання в обласних загальноосвітніх навчальних закладах", Слобожанський науково-спортивний вісник, №3(47). С. 52-57.

Мамешина М. А., Масляк І. П. (2017), "Рівень фізичного здоров’я учнів 7-8-х класів під впливом багаторівневої системи фізичних вправ диференційованого навчання", Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Вип. 10. С. 312-322.

Мамешина М. А. (2018), "Динаміка показників розвитку координаційних здібностей школярів 7−9-х класів під впливом багаторівневої системи диференційованого навчання", Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, №10(104)18. С. 49-55.

Мамешина М. (2020), "Зміна показників розвитку гнучкості учнів 13-15 років під впливом диференційованого навчання", Слобожанський науково-спортивний вісник, №1(75). С. 35-40.

Мамешина М. А. (2020), "Диференціація змісту навчальних занять з фізичного виховання з урахуванням показників фізичного здоров’я та фізичної підготовленості школярів 7-9-х класів", Слобожанський науково-спортивний вісник, 6(74), С. 25-31.

Масляк І. П., Мамешина М. А., Жук В. О. (2014), "Стан використання інноваційних підходів у фізичному виховання обласних загальноосвітніх навчальних закладів", Слобожанський науково-спортивний вісник, №6(44). С. 69-72.

Москаленко Н. В., Власюк О. О., Степанова І. В., Шиян О. В. (2011), Інноваційні технології у фізичному вихованні школярів: навчальний посібник. Дніпропетровськ: Інновація. 238 с.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Фізична культура. 5−9 класи (2013). Київ: Видавничий дім Освіта, 240 с.

Поляков С. Д., Хрущев С. В., Корнеева И. Т. (2006), Мониторинг и коррекция физического здоровья школьников. Москва: Айрис-пресс. 96 с.

Щетинин М. (2011), Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Москва. 157 с.

Azhippo Alexandr, Tkachov Sergij & Orlenko Olena (2016), "Role of physical education on the formation of a healthy lifestyle outside of school hours", Journal of Physical Education and Sport, № 16(2), рр. 335-339.

Azhippo A. Yu., Shesterova L. Ye., Maslyak I. P., Kuzmenko I. A., Bala, T. M., Krivoruchko N. V., Mameshina M. A. & Sannikova M. V. (2017), "Influence of functional condition of visual sensory system on motive preparedness of school-age children", Journal of Physical Education and Sport, №17(4), рр. 2519-2525.

Kuzmenko I. (2017), "Investigation of the cardiovascular system of schoolchildren aged 13–14 years", Slobozhanskyi herald of science and sport, №6(62), рр. 51-53.

Mameshina M. (2016), "Condition of physical health of pupils of the 7–8th classes of the comprehensive school", Slobozhanskyi herald of science and sport, №5(55), рр. 47-52.

Mameshina M. (2019), "Differentiation of the content of classes on physical education, taking into account indicators of physical health and physical preparedness of students in grades 7–9", Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, №7, 6(74), рр. 26-31.

Maslyak I. (2015), "Influence of specially directed exercises on separate functions of sensor-based systems of pupils of junior classes", Slobozhanskyi herald of science and sport, №5(49), рр. 48-51.

Maslyak I. P. & Krivoruchko N. V. (2016), "Physical development of students of teacher training college as a result of exercises of cheerleading", Physical education of students, №1, рр. 55-63.

Masliak I. P. & Mameshina M. A. (2018), "Physical health of schoolchildren aged 14-15 years old under the influence of differentiated education", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, №22(2), рр. 92-98.

Natalia Krivoruchko, Irina Masliak, Tetiana Bala, Shesterova Ludmula, Mameshina Margarita, Irina Kuzmenko & Sergey Kotliar (2018), "Physical health assessment of 10-16 year old schoolgirls of the Kharkiv Region of Ukraine", Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, №9(4), рр. 1498-1506.

Garst B. A., Bowers E. P., Stephens L. E. (2020), "A randomized study of CrossFit Kids for fostering fitness and academic outcomes in middle school students", Evaluation and program planning. Vol. 83. Available from: https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2020.101856

Podrigalo L. V., Volodchenko A. A., Rovnaya O. A., Ruban L. A. & Sokol K. M. (2017), "Analysis of adaptation potentials of kick boxers’ cardio-vascular system", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, № 21(4), рр. 185-191.

Podrigalo L. V, Iermakov S. S, Alekseev A. F, Rovnaya O. A. (2016), "Studying of interconnectios of morphological functional indicators of students, who practice martial arts", Physical education of students, Vol. 1, pp. 64–70.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-25

Номер

Розділ

Статті