Моделювання показників техніко-тактичної майстерності висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в плаванні на дистанції 200 метрів способом батерфляй

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-3.002

Анотація

Мета: моделювання показників техніко-тактичної майстерності висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в плаванні способом батерфляй на дистанції 200 метрів.

Матеріал і методи: аналіз літературних джерел, відеозйомка, хронометрування, методи математичної статистики. Контингент досліджуваних склали спортсмени, які спеціалізуються на дистанції 200 метрів способом батерфляй. Рівень їхньої спортивної кваліфікації відповідав званням МСУ та МСУМК. Загальна кількість обстежуваних – 16 плавців.

Результати: досліджена динаміка показників техніко-тактичних дій висококваліфікованих спортсменів під час подолання дистанції 200 метрів способом батерфляй, визначений взаємозв'язок між швидкістю, темпом, «кроком» циклу гребкових рухів та спортивним результатом, розроблені модельні характеристики найбільш значущих параметрів техніко-тактичної майстерності спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в плаванні способом батерфляй на дистанції 200 метрів.

Висновки: довжина змагальної дистанції накладає відбиток на динаміку показників техніко-тактичної майстерності спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються у плаванні способом батерфляй; результат на дистанції 200 метрів способом батерфляй знаходиться під переважним впливом параметрів швидкості на відрізках «45 – 50 м», «50 м – винирювання», «150 м – винирювання» та «185 – 195 м», темпу гребкових рухів на проміжках дистанції «145 – 150 м» і «165 – 175 м», «кроку» циклу  гребкових рухів на ділянках «45 – 50 м» та «185 – 195 м»; визначення відповідності показників техніко-тактичних дій конкретно взятого спортсмена модельним характеристикам дозволяє передбачати напрямки корекції тренувального процесу з метою досягнення найвищих спортивних результатів.

Ключові слова: висококваліфіковані плавці, батерфляй, 200 метрів, техніко-тактичні дії, динаміка, взаємозв'язок, модельні характеристики.

Посилання

Давыдов В. Ю., Авдиенко В. Б. (2012), Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в системе многолетней подготовки (Теоретические и практические аспекты). Волгоград, 344 с.

Клешнев В. В. (2001), "Скорость, темп и шаг в плавании", Плавание IV, Санкт-Петербург, С. 33 - 36.

Матвеев Л. П. (1996), Соревновательная деятельность спортсмена и система спортивных соревнований : учеб. пособие. Москва, 79 с.

Парфёнов В. А., Парфёнов А. В., Парфёнова Л. В., Щербина В. А. (1992), Структура соревновательной деятельности пловца. Основа тренировочного процесса : учеб. пособие. Киев, 132 с.

Пилипко О. А. (2014), "Моделирование профиля высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в плавании способом кроль на груди", Науковий журнал «Science Rise», № 3/1 (3), С. 78 – 86.

Пилипко О. О. (2015), "Вплив показників структури змагальної діяльності і спеціальної підготовленості на результат пропливання висококваліфікованими спортсменами дистанції 1500 метрів вільним стилем", Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, Вип. 129, Том IV, Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, С. 151 - 156.

Пилипко О. О. (2018), "Моделювання показників техніко – тактичної майстерності висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в плаванні способом батерфляй на дистанції 50 метрів", Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, Вип. 152, Т. 1, Серія: Педагогічні науки, С. 205 – 208.

Платонов В. Н. (2012), Спортивное плавание: путь к успеху : в 2 кн., кн. 1. Київ: Олимпийская литература, 480 с.

Платонов В. Н. (2012), Спортивное плавание: путь к успеху : в 2 кн., кн. 2. Київ : Олимпийская литература, 544 с.

Сергієнко Л. П. (2009), Спортивний відбір: теорія та практика: в 2 кн., Книга 1: Теоретичні основи спортивного відбору: підручник, Тернопіль, 672 с.

Шинкарук О. А. (2011), Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего совершенствования (на материале олимпийских видов спорта). Київ, 360 с.

Arnot R., Gaines. С. (1992), Tratado de la actividad fisica. Selection su deporte. Barcelona, 453 p.

Blanksby B., Nicholson L., Elliott B. (2001), "Biomechanical analysis of the grab, track and handle swimming starts: an intervention study", Sport biomechanics, V. 1, № 1, pp. 11 - 24.

Pilipko O. (2019), "Features of technical and tactical actions of highly skilled athletes when swimming a distance of 100 meters by front crawl", Slobozhanskyi herald of science and sport, No. 2 (70), pp. 31 - 36.

Haljand R. (1999), "Tehnical and tactical parameters of competition performances", Competition analysis in European Swimming Championships, pp. 1-7.

Wilke K. (1997), Anfanger Schwimmen: training-technik-taktik, Rowohlt, 185 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-25

Номер

Розділ

Статті