Комплексний розвиток технічної та фізичної підготовленості тенісисток 7-8 років

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-3.003

Анотація

Мета: дослідити зміни показників технічної та фізичної підготовленості тенісисток 7-8 років під впливом занять за програмою ДЮСШ.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичних літературних джерел; тестування технічної та фізичної підготовленості, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. У дослідженні брали участь 12 дівчат віком 7–8 років групи початкової підготовки 2 року навчання.

Результати: отримані достовірні зміни показників фізичної підготовленості тенісисток у метанні тенісного м’яча на дальність на 39,8% (t=3,70, p<0,01), у хваті гімнастичної палиці, що падає, на 12,7% (t=5,00, p<0,001), у човниковому бігу у 5 напрямах з ракетками «Віяло» на 8,9% (t=2,40, p<0,05). В інших контрольних вправах були отримані позитивні зміни, але не мали достовірних результатів (p>0,05). В технічній підготовленості отримані позитивні достовірні зміни у вправах: удар з відскоку від стінки на 33,3% (t=2,20, p<0,05) та в ударі з відскоку через сітку з кошика тренера на 56,4% (t=2,70, p<0,05). Правильно підібрані вправи з фізичної підготовки дали змогу тенісисткам своєчасно підходити до м’яча для виконання удару і покращити результати тестування. Виявлено, що покращення показників у стрибках в довжину, метання тенісного м’яча на дальність і точність сприяло підвищенню значимості кореляційних зв’язків до середнього та високого рівнів показників в ударах з відскоку від стінки та через сітку, в подачі.

Висновки: впровадження методики комплексного розвитку фізичних якостей та технічної підготовленості за програмою ДЮСШ сприяло достовірним змінам показників. Визначилися шляхи для подальшого удосконалення швидкісних, швидкісно-силових та координаційних здібностей, подачі та ударів по м’ячу тенісисток.

 Ключові слова: тенісистки, фізична підготовленість, показники, технічні прийоми.

Посилання

Белиц-Гейман С.П. (2001), Теннис: школа чемпионов, игры и подготовка. Москва: АСТ-ПРЕСС, 223 с.

Гринченко І. Б., Куликов В. В., Чичін Д. С., Даниленко О. М. (2019), "Динаміка фізичної та технічної підготовленості юних тенісистів 7-8 років на етапі початкової підготовки", Технології збереження здоров’я, реабілітація і фізична терапія: збірник статей XII міжнародної наукової конференції, 07 листопада 2019 р. Харків – Торунь. С. 41 – 47.

Жуков С. М., Лукачіна А. В. (2014), "Вибір тренувальних вправ у тенісі", Ключови въпроси в съвременната наука: Материали за 10-а международна научна практична конференция. Том 38. Технологии. Физическа култура и спорт. София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, С. 60-63.

Ібраімова М. В., Ханюкова О. В. (2014), "Особливості контрольних випробувань юних тенісистів 6-7 років на початковому етапі навчання", Фізична культура, спорт та здоров’я : матеріали ХІV Міжнародної конференції (Харків, 10-12 грудня 2014 р.). Харків : ХДАФК, С. 81-84.

Ібраімова М. В. (2012), Теніс: Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. К.: РНМК, 158с.

Креспо М., Рейд М. (2013), Подготовка юных теннисистов: учебно-методическое пособие для тренеров. Валенсия: изд-во МФТ, 320 с.

Лазарчук О. (2008), "Визначення рівня спеціальних фізичних здібностей майбутніх тенісистів", Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. Том 3, С.248-251.

Лобода В. С., Мулик В. В. (2012), "Визначення взаємозв’язку морфологічних показників окремих рухових якостей і виконання елементів техніки юних тенісистів 6-8 років", Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. Том 3(19), С. 354-358.

Скородумова А. П., Баранов И. С., Кузнецова О. В. (2018), "Особенности физической подготовленности теннисистов 6-8 лет", Вестник спортивной науки. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-fizicheskoy-podgotovlennosti-tennisistov-6-8-let (дата звернення: 15.05.2021).

Сушко Р. О., Ібраімова М. В. (2015), "Інноваційні технології у початковій підготовці дітей на прикладі спортивних ігор", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2(46), С.190-194.

Ханюкова О. В. (2015), "Аналіз впливу методики планування навчально-тренувального процесу на рівень оволодіння технічними навичками тенісистів першого року навчання", Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Вип. 11, С. 156-160.

Шевченко О. (2019), "Зміна рівня показників техніко-тактичної підготовленості у тенісистів на етапі попередньої базової підготовки", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1 (69), С. 54-57.

Education H., Snelleman L. (1993), "Speed training related to coordination, anticipation, footwork and concentration", ITF Coaching and Sport Science Review, No. 1, pp.8-9.

Vilches F. (2015), "An athlete's long term development. The integral preparation of the developing player", Coaching and Sport Science Review, No. 66, pp. 5-6.

Gonzalez R. (2012), "Tennis 10s: adapting coaching methodology to the rule change", Coaching & Sport Science Review, Issue. 57, pp. 23-24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-25

Номер

Розділ

Статті