Моделювання річного циклу підготовки спортсменів з аеробної гімнастики на етапі спеціалізованої базової підготовки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-3.005

Анотація

Мета: розробити модель річного циклу підготовки спортсменів 12-14 років, що спеціалізуються в аеробній гімнастиці на основі відомої методології в складно-координаційних і гімнастичних видах спорту з урахуванням специфіки даного виду спорту.

Матеріал і методи: у дослідженні брали участь 24 спортсменки віком 12-14 років. Методи дослідження: аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент і методи математичної статистики.

Результати: досліджено специфіку аеробної гімнастики як виду спорту. Виявлено та практично обґрунтовано ефективні засоби, методи та тренувальні навантаження етапу спеціалізованої базової підготовки. Визначено та встановлено рівень розвитку фізичних якостей, спеціальної фізичної підготовленості та технічної майстерності спортсменів 12-14 років протягом річного макроциклу. Експериментально доведено та математично підтверджено, що розроблена модель двоциклової річної підготовки є найбільш ефективнішою для визначення готовності до змагальної діяльності спортсменів 12-14 років, які займаються аеробною гімнастикою на етапі спеціалізованої базової підготовки.

Висновки: запропонована модель двоциклової річної підготовки спортсменів 12-14 років, які займаються аеробною гімнастикою на етапі спеціалізованої базової підготовки, призводить до поліпшення рівня розвитку як окремих фізичних якостей та підвищення рівня спеціальної підготовленості, так і набуття спортсменами стабільності і якості виконання технічних елементів змагальної програми.

Ключові слова: аеробна гімнастика, модель, річний цикл підготовки, спортсмени 12-14 років, етап спеціалізованої базової підготовки.

Посилання

Артем'єва Г. П., Бодренкова І. О. & Мошенська Т. В. (2019), «Удосконалення спеціальної фізичної підготовки гімнасток у спортивній аеробіці на етапі початкової підготовки», Слобожанський науково спортивний вісник. №5. С. 76–81.

Мошенская Т. В. & Бодренкова И. А. (2015), «Специальная скоростно-силовая подготовка как основа повышения технического мастерства в спортивной аэробике», Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. №12. С. 67–73

Правила Міжнародної федерації аеробної гімнастики (FIG): [електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.fig-gymnastics.com/site

Озолин Н. Г. (2006), Настольная книга тренера. Наука побеждать. М: Астрель, 863 с.

Платонов В. Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические положения. К: Олимпийская литература, 808 с.

Спортивна аеробіка (2014), Навчальна програма для ДЮСШ. Київ, 43 с.

Сергієнко Л. П. (2001), Комплексне тестування рухових здібностей людини: навчальний посібник. Миколаїв, 360 с.

Терещенко И. А. (2015), «Координационная тренировка специализирующихся по спортивным видам гимнастики», Физическое воспитание студентов. № 3. С. 52 – 65.

Тодорова В., Долинський Б. & Пасічна Т. (2020), «Удосконалення змісту хореографічної освіти в аеробіці на етапі спеціалізованої базової підготовки спортсменів», Science and Education. №1. С. 60–65. https://doi.org/10.24195/2414-4665-2020-1-9

Шестаков М. П. (2002), Статистика. Обработка спортивных данных на компьютере. М.: СпортАкадемПресс, 278 с.

Shepelenko T. V., Kozina Zh. L., Cieślicka M. & Prusik К. (2017), «Factorial structure of aerobics athletes’ fitness», Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. №21(6). С. 291 – 300. http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2017.0606

Podrigalo O., Borisova O., Podrigalo L., Romanenko V. & Bodrenkova, I. (2020), «The analysis of psychophysiological features of football players and water sports athletes», Phys Activ Rev, №8 (1), 64-73. http://doi:10.16926/par.2020.08.08

D’anna Cristiana, Tafuri Domenico, Forte Pasqualina & Filippo Gomez Paloma (2019), «Comparison of two pre-jump techniques for equal feet take off jump in aerobic gymnastics: a pilot study», Journal of Physical Education and Spor. Issue 19(2), pp.1268 – 1275.

Hiley M. J., Schmid N. & Yeadon M. R. (2019), «How do technique and coordination change during learning of a whole-body task: Application to the upstart in gymnastics», Journal of Sports, №37(20), pp. 2374 – 2380.

Ivashchenko O., Cieślicka M., Nosko M., & Shcherbyk D. (2018), «Movement Coordination: Peculiarities of Strength Effort Assessment in Girls Aged 11-13», Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, №18(4), pp. 175-179.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-25

Номер

Розділ

Статті