Динаміка показників координаційних здібностей баскетболістів груп початкової підготовки під впливом використання спеціально-підготовчих вправ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-3.009

Анотація

Мета: визначення ступеню впливу спеціально-підготовчих вправ  на показники координаційних здібностей баскетболістів груп початкової підготовки.

Матеріал і методи: у дослідженні брали участь 40 спортсменів у віці 9 – 11 років, що навчаються в групах початкової підготовки другого року навчання ДЮСШ № 7 міста Харкова (контрольна група 20 спортсменів, експериментальна група 20 спортсменів). Для встановлення показників координаційної підготовленості юних баскетболістів використовувались стандартні тестові вправи, запропоновані Л.П. Сергієнко [13].

Результати: використовувалися у навчально–тренувальному процесі експериментальної групи спеціально-підготовчих вправ: різноманітні стрибки та акробатичні вправи, а також комплекси вправ на батуті. Дана методика позитивно вплинула на показники координаційних здібностей баскетболістів групи початкової підготовки, і між результатами до та після педагогічного експерименту було встановлено достовірні розбіжності (р<0,05).

Висновки: встановлено позитивну динаміку показників координаційних здібностей експериментальної групи після проведення педагогічного експерименту. Так, в тестуванні контролю оцінки і регуляції просторово-часових та динамічних параметрів рухів покращення результатів у відсотковому співвідношенні становило від 9% до 43%, в тестуванні оцінки відчуття часу приріст результатів коливався від 27% до 56%, поліпшення даних оцінки точності м’язових зусиль становило від 3% до 16%, динаміка показників контролю здібностей орієнтування у просторі склала від 7% до 43%, результати контролю стійкості статичної та динамічної рівноваги після педагогічного експерименту покращились з 14% до 18%, показники відчуття ритму змінились на 7%, показники контролю здатності до довільного розслаблення м’язів покращились на 3%, результати контролю координованості рухів було збільшено на 31% (р>0,05).

 Ключові слова: спортсмени-баскетболісти, координаційні здібності, спеціально підібрані комплекси акробатичних вправ, вправи на батуті.

Посилання

Тімофєєв А. (2018). «Порівняння показників фізичної та технічної підготовленості баскетболістів 12 і 13 років», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1, С. 98-101.

Бала Т. М. (2015), «Вплив вправ чирлідингу на координаційні здібності школярів 5-9-х класів», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5, С. 24-28.

Бикова О. О. (2016). «Зміни здатності гандболістів 13 – 14 років координувати рухи за просторово – часовими та динамічними параметрами під впливом спеціально – підібраних вправ», Спортивний вісник Придніпров'я, Вип. 2, № 2, С. 25-29.

Горчанюк Ю. А. (2020). «Зміни показників фізичної підготовленості волейболістів 9 -11 років під впливом спеціально-підібраних комплексів вправ», Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Випуск 5 (125) 20, С. 54 – 63.

Круцевич Т. Ю., Воробйов М. І. (2005), Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків та юнацтва : навчальний посібник для студентів ф-тів фіз. культури, Київ, 196 с.

Криворучко Н. В., Масляк І. П. (2016), «Шляхи підвищення фізичного розвитку та фізичної підготовленості молодого покоління», Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Вип. 11(81). С. 57-60.

Лях В. И. (2006), Координационные способности: диагностика и развитие: уч. пособ. Москва: ТВТ Дивизион, 290 с.

Поплавський Л. Ю. (2004), Баскетбол: підр. для студ. вищих навч. закладів фіз. вих. і спорту. Київ: Олімпійська література, 446 с.

Помещикова І., Чуча Н., Чуча Ю., Кудімова, О. (2020). «Зміни показників координаційних здібностей баскетболіс¬тів студентської команди під впливом спеціально підібраних вправ з м’ячами», Спортивні ігри, № 2 (16), С. 58-68. https://doi: 10.15391/si.2020-2.06

Помещикова І. П., Пащенко Н. О. (2016), «Стан координаційних здібностей баскетболістів студенської команди», Фізична культура, спорт та здоров’я: стан, проблеми та перспективи: матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХДАФК, С. 193-196.

Помещикова І. П., Пащенко Н. О., Ширяєва І. В., Кудімова О. В. (2021), «Зміни показників рівноваги баскетболістів 12 років під впливом вправ на балансувальній півсфері», Спортивні ігри, №. 2 (20), С. 83-91. https://doi: 10.15391/si.2021-2.08

Приймаков А. А., Козеток И. И. (2000), «Закономерности развития координационных движений у детей 7-9 лет», Наука в олимпийском спорте, №1, С. 53-59.

Сергиенко Л. П. (2001), Тестування рухових здібностей школярів: навчальний посібник для студентів ф-тів фіз. культури. Київ, 430 с.

Spencer M. (2011), Mini Basketball. A guide to teaching and coaching. Written and Compiled By Martin Spencer. 255 р.

Bompa T.O., Carrera M. (2005), Periodization training for sports. Chapmaign, Human Kinetics, 259 p.

Zollner M. (2004), «Mini-basketball Program in Berlin. Minibasketball, school games and activities», Fiba assist magazine, № 10, pp. 63-65.

Deshon D. A (2006) «Сinematographies analysis of sprint running». Res. Quart. № 7, pp. 124-127.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-25

Номер

Розділ

Статті