Кореляційна залежність використання загально- і спеціально-підготовчих (боксерських споряджень) вправ і психофізіологічних показників та рівня прояву сили ударів руками юних боксерів 15-16 років

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-3.011

Анотація

Мета: встановити кореляційний взаємозв'язок між загально- і спеціально-підготовчими вправами та силовими показниками ударів руками, а також психофізіологічними якостями, що виникають у процесі тренувань.   

Матеріал і методи: дослідження проводилися із залученням юних боксерів 15-16 років, що склали експериментальну групу у кількості 12 спортсменів, які здійснювали одноцикловий  річний тренувальний процес за програмою ДЮСШ на початку підготовчого періоду (після втягуючого мезоцикла проведено контрольне тестування), і в кінці змагального періоду здійснено повторне тестування з використанням засобів загальної і спеціальної фізичної підготовки та психофізіологічних показників. Зазначене дало змогу встановити кореляційну залежність між зазначеними показниками.

Результати: отримані результати дозволяють при побудові тренувального процесу, спрямованого на підвищення  абсолютної та відносної  сили удару в боксі, враховувати ефективність використання загально- і спеціально-підготовчих вправ по відношенню до основних ударних рухів боксерів.

Висновки: отримані результати дозволяють більш ефективно здійснювати планування тренувального процесу з застосуванням загально- і спеціально-підготовчих вправ для вирішення завдань щодо розвитку  швидкісно-силових якостей, які є основою абсолютної та відносної сили удару в боксі.

 Ключові слова: фахова передвища освіта, студент, викладач, стан здоров’я, професійно-прикладна фізична підготовка, будівельник.

Посилання

Аликин В. А., Корягина Ю. В. (2014), «Современные тенденции в медико-биологическом обеспечении высококвалифицированных спортсменов за рубежом», Вестник спортивной науки, № 3, С. 50-55.

Ашкинази С. М., Климов К. В. (2016), Технико-тактическая подготовка спортсменов в комплексных (смешанных) единоборствах: монография. Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург; Военный институт физической культуры. Санкт-Петербург; (2-е издание, дополненное), 330 с.

Бакулев С. Е., Двейрина О. А., Афанасьева И. А., Чистяков В. А. (2013), «Прогнозирование успешности соревновательной деятельности боксеров на основе их «чувства времени»», Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта, № 9, С.23-27.

Богатырев С. А. (2016), «Профессионально-прикладная физическая подготовка спортсменов, занимающихся спортивными видами единоборств», Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта, № 1 (38), С. 8-17.

Гаськов А. В., Кузьмін В. А. (2004), Структура і зміст тренувально-змагальної діяльності в боксі: монографія. Красноярськ, 112 с.

Киприч С. В., Беринчик Д. Ю. (2015), «Специфические характеристики функционального обеспечения специальной выносливости боксеров», Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, №3, С.20-27.

Лукьяненко В. П., Волков Р. А. (2013), «Биомеханические особенности ударных движений боксеров», Мир науки, культуры, образования, №4 (41), С.85-86.

Мулик В. В., Шестак Ю. С., Окунь Д. О. (2019), «Використання спеціальних боксерських споряджень у загальній фізичній підготовці юних боксерів 15-16 років», Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Випуск 11 (119), С. 184-189.

Платонов В. Н. (2017), Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов. Киев: Олимпийская литература, 656 с.

Рябинин С. П., Шумилин С. П. (2007) Скоростно-силовая подготовка в восточных единоборствах: учебное пособие. Красноярск: Сибирский федеральный университет, Институт естественных и гуманитарных наук, 153 с.

Санников В. А., Воропаев В.В. (2006), Теоретические и методические основы подготовки боксера. Москва: Физическая культура, 261с.

Филимонов В. И. (2000), Бокс. Спортивно-техническая и физическая подготовка: учебное пособие. Москва, 425 с.

Шестак Ю., Мулик В., Окунь Д. (2020), "Вплив використання спеціальних вправ на психофізиологічні показники юних боксерів", Слобожанський науково-спортивний вісник, №6 (80), С. 46-51. doi:10.15391/snsv.2020-6.007

Шундеев А. А. (2009), «Многофакторная система оценки в смежных видах единоборств (бокс, кикбоксинг) у спортсменов в возрасте от 10 до 18 лет», Физическое воспитание студентов творческих специальностей, № 2, С. 149-159.

Яремко М. О. (2001), Вдосконалення швидкісно-силових якостей в ударних прийомах кікбоксерів на етапі попередньої базової підготовки: автореф. дис… канд. н. з фіз.вих. та спорту: 24.00.01 Олімпійський та професійний спорт. Львів, 22 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-25

Номер

Розділ

Статті