Удосконалення методики фізичної підготовки курсантів ЗВО МВС України зі специфічними умовами навчання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-3.012

Анотація

Мета: розробити та експериментально обґрунтувати вдосконалену методику фізичної підготовки курсантів.

Матеріал і методи: дослідження виконано на навчально-спортивній базі Харківського національного університету внутрішніх справ (ХНУВС). У дослідженні брали участь 46 курсантів двох академічних груп другого року навчання. Було створено експериментальну (n-24) і контрольну (n-22) групи. Експеримент тривав протягом четвертого семестру. У роботі використано наступні методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-методичної інформації, педагогічне спостереження, тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

Результати: за рахунок використання експериментальної методики, підбору засобів та методики виконання комплексних вправ одержано приріст показників фізичної та спеціальної підготовленості курсантів.

Висновки: розроблена методика удосконалення фізичної підготовки забезпечила достовірне покращення показників фізичної підготовленості курсантів і сприяє успішному оволодінню вправами тактики самозахисту.

 Ключові слова: курсанти, фізична підготовка, тестування, фізичні якості, кросфіт.

Посилання

Бондаренко В. В., Радзієвський Р. М., Кримець О. І. (2019), «Динаміка показників фізичної підготовленості працівників патрульної поліції на етапі професійного становлення», Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Випуск 8 (116). С. 28-37.

Боровик М. О. (2019), Окремі аспекти моніторингу фізичних здібностей майбутніх офіцерів Національної поліції України. стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Ч.2. Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», С. 10-13.

Горпініч О. О. (2010), Оптимізація навчально-службової діяльності курсантів ВНЗ системи МВС засобами фізичного виховання: автореф. дис. на здобуття ступеня кинд. н. з фіз. вих. і спорту. Харків, 21 с.

Колєсніков В. В., Забора А.В. (2020), «Підвищення рівня фізичної підготовленості курсантів закладів вищої освіти МВС України засобами функціонального багатоборства (кросфіт)», Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: зб. наук. пр. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактичної та спец.-фіз. підгот. ф-ту №2. Харків: ХНУВС, 336 с.

Коломієць Ю. М., Пашаєв А. З., Уварова О. Ю. (2018), «Удосконалення рівня фізичної підготовки курсантів ВНЗ МВС України шляхом проведення секційної роботи зі спортивних єдиноборств», Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України. Харків, С. 73-76.

Кушніренко Р. О. (2019), «Окремі аспекти фізичної підготовки курсантів у закладах вищої освіти МВС України», Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України. (м. Харків, 31 травня 2019 року), С. 252-255.

Моргунов О. А., Ярещенко О. А. (2020), «Фізична підготовка курсантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання МВС України», Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: зб. наук. пр. МВС України, ХНУВС, Кафедра тактичної та спеціальної фізичної підготовки ф-ту №2. Харків: ХНУВС, 336 с.

Про Національну поліцію : Закон України від 02 липня 2015 року станом на 01 січня 2019 року. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст. 379. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 580-19

Савчук П., Шестерова Л. (2016), «Розвиток специфічних координаційних здібностей і вестибулярної стійкості в процесі фізичної підготовки курсантів Національної академії Національної гвардії України», Слобожанський науково-спортивний вісник, №6 (56), С. 105-109.

Селюков В. С., Кушніренко Р. О., Константинов Д. В. (2018), «Фізичне виховання як напрям підготовки поліцейських в Україні», Порівняльно-аналітичне право, № 4, С. 338–340.

Kуslenko D., BondarenkoV., Рlisko V., Bosenko А., Danylchenko V., Kuzmichova-Kyslenko Ye., Tylchyk V., Donets I. (2019), «Dynamics of security specialists’ physical condition during professional training», Journal of Physical Education and Sport. No. 19 (2). P. 1099–1103.

Plisko V., Doroshenko T., Prontenko K. (2018), «Informational indicators of functional capacities of the body for teaching cadets from higher military educational institutions power types of sports», Journal of Physical Education and Sport. No. 17 (2). P. 1050–1054.

Prontenko K., Griban G., Prontenko V., Bezpaliy S., Bondarenko V., Andreychuk V., Tkachenko P. (2017), «Correlation Analysis of Indicators of Athletes’ Readiness and their Competitive Results in Kettlebell Sport», Journal of Physical Education and Sport. No. 17 (4). P. 2123–2128.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-25

Номер

Розділ

Статті