Застосування елементів хореографії в тренувальному процесі спортсменок-початківців для успішного освоєння програм з художньої гімнастики

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-3.013

Анотація

Мета: застосувати хореографічну підготовку в тренувальний процес спортсменок-початківців та визначити її вплив на виконання базових вправ з художньої гімнастики.

Матеріал і методи: педагогічний експеримент проводився на базі КЗ "КДЮСШ №1 ХМР" серед спортсменок-початківців 5-6 років. У дослідженні брали участь 24 гімнастки: контрольна група (n=12) проводила тренувальний процес за програмою ДЮСШ, експериментальна (n=12) – із додатковим застосуванням хореографічної підготовки. Для оцінювання артистичних та технічних компонентів були залучені 2 хореографи з суддівським досвідом та 4 тренери національної категорії. Через те, що рівень підготовленості юних спортсменок знаходився на початковому етапі, була застосована 5-ти бальна шкала оцінки. Перше оцінювання виконання базових вправ з художньої гімнастики юних спортсменок проводилось в досліджуваних групах на початку навчального року, друге – наприкінці півріччя.

Результати: у процесі застосовування хореографічних вправ для освоєння програм з художньої гімнастики спортсменок-початківців 5-6 років експериментальної групи отримано достовірно кращі результати оцінювання, по відношенню до контрольної групи, у виконанні компонентів: «виразність руху тіла» (t=4,97; p<0,001), «рівноваги» (t = 4,48; p<0,001), «характер» (t = 3,71; p<0,01), «ритм» (t = 4,18; p<0,01), «стрибки» (t = 3,22; p<0,01) та «повороти» (t = 3,77; p<0,01).

Висновки: у результаті досліджень встановлено, що додаткове застосування хореографії в тренувальному процесі спортсменок-початківців 5-6 років ефективно впливає на виконання базових вправ з художньої гімнастики, що свідчить про успішне освоєння програм в цьому виді спорту. Саме під час цих занять відбувається формування осанки, зміцнення опорно-рухового апарату та формується культура рухів гімнасток.

 Ключові слова: художня гімнастика, хореографія, спортсменки початківці, артистична підготовленість.

Посилання

Бекина С. И., Ломова Т. П., Соковнина Е. Н. (1983), Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет). М.: Просвещение, 208 с.

Кизім П., Батєєва Н. (2021), «Вдосконалення технічної підготовленості спортсменок художньої гімнастики засобами народно-сценічного танцю», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(81), С. 36-41, doi:10.15391/snsv.2021-1.005

Лисицкая Т. С. (1984), Хореография в гимнастике. М.: ФИС, 175 с.

Мартиненко О. В. (2008), Методика хореографічної роботи з дітьми старшого дошкільного віку. Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, ЛТД“, 156 с.

Муллагильдина А. Я. (2016), «Совершенствование артистичности у квалифицированных спортсменок в художественной гимнастике», Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 4(54). С. 79–83. doi:10.15391/ snsv. 4.014

Тараканова А. П. (1996), Система хореографічного виховання у школах та позашкільних навчальних закладах: навчально-методичний посібник. К.: Мін-во освіти України, 68 с.

Художня гімнастика (1999), Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності. Київ, 115 с.

Художественная гимнастика: правила соревнований 2017-2020 г. (2017), Технический комитет по художественной гимнастике, Международная федерация гимнастики, 82 с.

Riabchenko. O. V. (2015), “The formation of bases of culture of movement at children of 3–6 years old by means of rhythmic gymnastics”, Slobozhanskii naukovo-sportyvnyi visnyk, No. 3 (47), pp. 80-81, doi.org/10.15391/snsv.2015-3

Morgan W. J. (2003), The Philosophy of Sport: A. Historical and Conoqtual Overview and Eric Dunning: handbook of Sports Studies. London: Sage, рр. 205–212.

Svobodová L., Skotáková A., Hedbávný P., Vaculíková P. & Sebera M. (2016), "Use of the dance pad for the development of rhythmic abilities", Science of Gymnastics Journal, Vol. 8, Issue 3, рр. 283-293.

Poliszczuk R. (2003), Podstawy przygotowania choreograficznego w sporcie. Warszawa: Centralny Osrodek sportu, pp. 32-38.

Kuzminska O. (1991), Podreczhik gimnasyki artystystycznej. Warszawa: Sport I Turystyka, p.384 .

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-25

Номер

Розділ

Статті