ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФІЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-4.002

Анотація

Мета: проаналізувати організаційні та методичні особливості використання інформаційних засобів дистанційного навчання у підготовці майбутніх фахівців фізичної культури та спорту.

Матеріал і методи: для реалізації поставленої мети нами були використані такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури; ресурси мережі Інтернет; опитування за допомогою Google-форми; аналіз, синтез та узагальнення отриманих даних; методи математичної статистики. В опитуванні брали учать 93 студенти першого, другого та третього курсів денної форми навчання Харківської держаної академії фізичної культури.

Результати: розглянуто особливості організації навчального процесу в умовах карантинних обмежень з використанням засобів дистанційного навчання у закладах вищої освіти фізкультурного профілю. Проведено онлайн-опитування студентів, яке виявило їх ставлення до дистанційної, очної і змішаної форм навчання; їх вподобання та забезпеченість різними електронними ресурсами, програмами, інструментами інформаційних комунікацій, які використовувалися викладачами в навчальному процесі. Проаналізовано можливі складнощі і значимість для здобувачів освіти переваг дистанційного навчання.

Висновки: дослідження показало, що викладачі академії за короткий термін та у складних умовах освоїли цифрові інструменти, комунікаційні ресурси та дистанційні платформи, які не використовували раніше. Онлайн-опитування студентів виявило неодностайність їх ставлення до дистанційної, очної і змішаної форм навчання. Результати дослідження підтвердили думку інших вчених про те, що дистанційне навчання, як альтернативна форма освітнього процесу, не може в повній мірі замінити традиційну очну форму навчання, а використання засобів дистанційного навчання дозволяє урізноманітнити освітній процес, зробити його значно цікавішим та ефективнішим.

Ключові слова: дистанційне навчання, студенти, онлайн-заняття, засоби дистанційного навчання, програми для відеоконференцій, інструменти електронного навчання.

Посилання

Алексєєва І. А. (2017), «Основні елементи дистанційного курсу «Спортивна метрологія» при підготовці фахівців з фізичної культури і спорту», Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту, № 1, С. 12-15.

Ашанін В. С., Єгорова О. В., Філенко Л. В. (2018), Інформаційно-комунікаційні системи у фізичному вихованні та спорті: навч. посіб. Харків: ХДАФК, 164 с.

Єгорова О. В. (2018), «Використання продуктів компанії Google для вдосконалення професійної підготовки фахівців у сфері фізичної культури та спорту», Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту, № 2, С. 35-38.

Жерновнікова Я. В. (2018), «Шляхи впровадження інформаційних технологій в процес фізичного виховання», Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), № 5 (99)18, С. 97–99.

Жерновнікова Я. В., Пятисоцька С. С. (2020), «Особливості використання платформи Мoodle під час вивчення дисципліни «Інформатика», Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту, № 4, С. 26–29.

Організація дистанційного навчання в школі: методичні рекомендації. URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf

Шандригось Г.А., Шандригось В.І., Ладика П.І. (2015), «Дистанційне навчання в системі підготовки фахівців з фізичної культури і спорту», Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), № 5 (61) 15, С. 270-273.

Шаповалов М., Сушко Р. (2021), «Особливості організації дистанційного навчання як форми проведення уроків фізичної культури», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1 (81), С. 42-46.

Osipov A.Y., Kudryavtsev M.D., Galimova A.G., Plotnikova I.I., Skurikhina N.V. (2020), «How can Distance Learning be Used in the Physical Education of Students», Revista Romвnească pentru Educaţie Multidimensională, 12 (2Sup1), pp. 77-85.

Rembach O., Liybich O., Antonenko M., Kovalenko V., Valieiev R. (2019), «University students' satisfaction: The impact of computer-mediated blended learning», Revista Romвnească pentru Educaţie Multidimensională, 11 (4S1), pp. 221-241.

Zhelezniakova E., Silichova T. (2020), «Use of distance courses in the study of economic and mathematical cycle disciplines in the process of preparing economists in higher education institutions», Pedagogical sciences: theory, history, innovation technologies, 2 (96), pp. 34-43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-22

Номер

Розділ

Статті