УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ В ПИТАННЯХ ВДОСКОНАЛЕННЯ КИДКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ОБРУЧЕМ ЮНИХ СПОРТСМЕНОК У ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-4.004

Анотація

Мета: узагальнити тренерський досвід щодо вдосконалення кидкових елементів з обручем гімнасток 7-8 років.

Матеріал і методи: в дослідженні брали участь 120 спортсменок 7-8 років, які тренуються в ДЮСШ з художньої гімнастики міста Харкова та міста Щецин. Рівень володіння кидковими рухами обручем визначався за допомогою характерних рухових тестів із застосуванням відеозапису. Оцінювання змагальної вправи проводилося методом експертних оцінок. Експертами були тренери, які мали  суддівську категорію з художньої гімнастики. Результат визначався відповідно до правил змагань. Максимальна оцінка – 10,0 балів.

Результати: виявлено рівень володіння базовими кидковими елементами з обручем гімнасток 7–8 років, обґрунтовано методику виправлення помилок. Найнижчі оцінки гімнастки отримали за наступними тестами: «Кидок обруча, що лежить на підлозі, махом ногою з обертанням навколо діаметральної вісі, ловля в стрибок через обруч» (- 6,2 балів); «Кидок предмета з обертання в бічній площині лівою рукою» (-7,0 балів); «Кидок махом горизонтально розташованого обруча, «шене», ловля в прохід в переворот боком» (-7,5 балів).

Висновки: найнижчі результати отримано при виконанні елементів «труднощів», «ризиків», «майстерності» та при виконанні кидків лівою рукою. Результат за виконання змагальної вправи з обручем – 7,2 балів. Повторні результати кидкових дій з обручем збільшились від 7% до 31% і становлять від 8,1 балів до 9,5 балів. За виконання змагальної вправи з обручем результат збільшився на 18% і становить 8,5 балів.

 Ключові слова: обруч, гімнастика, художня, кидки, досвід, тренер, корекція.

Посилання

Агостини Б. Р., Новикова Л. А. (2014), «Надежность выполнения бросковых элементов без визуального контроля в художественной гимнастике», Физическая культура: воспитание, образование, тренировка: Детский тренер: журнал в журнале, № 5, С. 45-46.

Андрєєва Р. І. (2011), Технологія навчання техніки вправ з обручем на основі спеціальної фізичної підготовки юних гімнасток: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : спец. 24.00.01 / Харківська державна академія фізичної культури. Харків, 20 с.

Андреева Н. О. (2011), «Совершенствование методики обучения технике бросков и ловли гимнастических предметов на этапе специализированной базовой подготовки», Физическое воспитание студентов творческих специальностей, № 4, С. 3-5.

Білокопитова Ж. А., Нестерова Т. В, Дерюгіна А. М, Безсонова В. А. (1999), Художня гімнастика. Навч. прогр. для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності. Київ, 115 с.

Краева Е. С., Степанова И. А. (2017), "Взаимосвязь качества выполнения перебросок в групповых упражнениях художественной гимнастики со специально-двигательными способностями спортсменок", Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта, №1(143), С. 95-98.

Ленишин В., Сосіна В. (2014), "Особливості суддівства групових та індивідуальних вправ з художньої гімнастики", Спортивна наука України, №5 (63), С. 41-46.

Лисицкая Т. С., Новикова Л. А. (2017), "Обучение сложным бросковым элементам в художественной гимнастике", Фундаментальные и прикладные исследования физической культуры, спорта: традиции и инновации: материалы I Всероссийской научно-практической конференции. Москва, С. 485-493.

Маркова О. В., Виноградова Л. С. (2018), "Біомеханічна характеристика елементів техніки спортивних вправ у художній гімнастиці", Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку : зб. наук. праць ХХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції Центральн. укр. держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка / ЦДПУ ім. В. Винниченка. Кропивницький; Харків: ФОП Озеров Г. В. Вип. 24, С. 261-265.

Муллагільдіна А. Я., Шевченко К. О. (2014), "Корекція кидкових рухів м’ячем у спортсменок 7-9 лет в художній гімнастики", Фізична культура, спорт та здоров’я: матеріали 14-й Міжнародній науково-практичної конференції, ХДАФК, С. 104-108.

Муллагільдіна А. Я., Красова І. В. (2018), "Технічна підготовка спортсменок 10-11 років в художній гімнастиці у вправах з булавами", Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), №. 4, С. 114-118.

Технічний комітет з художньої гімнастики: FIG (2017), Правила змагань з художньої гімнастки (2017–2020). URL: http://vfrg.ru/upload/iblock/dbf/dbf6d760bc71ff64006d3431e5734407.pdf

Топол Г. А. (2017), Комплексна оцінка підготовленості кваліфікованих спортсменок у художній гімнастиці: автореф. дис.... канд. наук з фіз. виховання і спорту: спец. 24.00.01" Олімпійський та професійний спорт" Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. Київ, 24 с.

Художественная гимнастика (2003): учебник для тренеров, преподавателей и студ. физ. культуры / Всерос. федерация художествен. гимнастики; СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта; под ред. Л.А. Карпенко. М., 384 с.

Agostini B. R., Novikova L. A. (2014), "Identification of factors affecting the implementation jf elements of release with no eye contact in rhythmic in athletes oft he city of fortress", Journal of international federation of physical education, № 84, pp. 128-130.

Andreieva N, Zhyrnov O. (2019), "Features of the kinematic structure of throwing technique and catching ball in artistic gymnastics at the stage of preliminary basic training", Theory and Methods of Physical education and sports, №3, pp. 70-73 DOI:10.32652/tmfvs.2019.3.70-73

Mullagіldіna A., Krasova I. (2019), "Improving the technical training of athletes 10-11 years old in rhythmic gymnastics in exercises with clubs", Slobozhanskyi herald of science and sport, №. 1 (69), рр. 19-24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-22

Номер

Розділ

Статті