ПЕРЕВІРКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ФІТНЕС-ЦЕНТРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-4.009

Анотація

Мета: перевірити ефективність підготовки майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту до професійної діяльності в умовах фітнес-центру.

Матеріал і методи: анкетування, тестування, спостереження; статистичні методи, факторний аналіз. У дослідженні взяли участь 34 здобувача другого (магістерського) рівня вищої освіти 1-2 років навчання освітньо-професійної програми (ОПП) «Фізична культура і спорт», спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». З метою визначення ефективності підготовки майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту до професійної діяльності в умовах фітнес-центру було здійснено анкетування  здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти; визначено рівні сформованості готовності майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту до професійної діяльності в умовах фітнес-центру. 

Результати: по завершенні формувального етапу педагогічного експерименту показники, що характеризують високий рівень сформованості готовності до професійної діяльності в умовах фітнес-центру, збільшилися у здобувачів контрольної групи з 7,34% до 11,20%,  у здобувачів експериментальної групи з 8,44% до 24,12%. Відповідно змінилися дані, що характеризують достатній рівень сформованості готовності до професійної діяльності – у контрольній групі з 44,47% до 52,55%,  у експериментальній – з 49,31% до 68,22%. Дані, що характеризують елементарний рівень сформованості готовності до професійної діяльності, зменшилися у контрольній групі з 48,19% до 36,25%,  у експериментальній – з 42,25% до 7,66%. По завершенні педагогічного експерименту найбільш значущими структурними компонентами готовності були мотиваційний компонент; когнітивно-рефлексивний компонент; особистісно-діяльнісний компонент.

Висновки: визначено та перевірено ефективність підготовки майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту до професійної діяльності в умовах фітнес-центру; удосконалено структуру підготовки майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту до професійної діяльності в умовах фітнес-центру; розвитку набули положення щодо розробки і проєктування змісту ОПП «Фізична культура і спорт» з підготовки майбутніх магістрів;  визначено критерії та рівні сформованості готовності майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту до професійної діяльності в умовах фітнес-центру.

 Ключові слова: підготовка, здобувачі, критерії, рівні, фізична культура і спорт, майбутні магістри

Посилання

Атамась О. А. (2012), "Стуктурні компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури до впровадження технологій оздоровчого фітнесу", Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, №2, С. 38 - 42.

Джуринський П. Б. (2013), "Реалізація експериментальної моделі з підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності", Наука і освіта, №2, С. 147–151.

Захаріна Є. А. (2015), "Технології оздоровчого фітнесу в підготовці майбутніх учителів фізичної культури", Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі. Вип. 42, С. 123–128.

Теорія і методика фізичного виховання (2017): підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту: у 2 т. / Т. Ю. Круцевич та ін.; заг. ред. Т. Ю. Круцевич. 2 – ге вид. Київ : НУФВСУ, «Олімп. Л-ра», 2017. Т. 1. 384 с.

Чеховська Л. Я. (2019), "Теоретичний аналіз основних дефініцій оздоровчого фітнесу", Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Вип. 8. С. 64-71.

Твеліна А. О. (2014), "Соціально-педагогічні передумови використання засобів оздоровчого фітнесу в системі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури", Вісник Чернігівського національного педагогічного університету Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. Вип. 118 (2). С. 232-236.

ACSM’s health-related physical fitness assessment manual (2008) / American college of sport medicine ; ed. G. B. Dwyer, S. E. Davis. 2nd ed. Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer ; Lippincott Williams & Wilkins, XIV. 192 p.

American College of Sports Medicine (1993), Position Stand Physical activity, physical fitness and hypertension. Med. Sci. Sports Exercise, Oct, 25.

Astrand P. O. (1960), "Program for calculation of aerobic capacity (physical fitness) from pulse rate during submaximal work", Appl. Physiol. Vol. 4. № 2. Р. 218–221.

Darst P. W. (2009), Dynamic physical education for secondary school students. 6th ed. San Francisco [etc.] : Pearson Benjamin Cummings. XIV. 560 p.

Pahmeier Iris, Niederbeumer Corinna (1999), Step-aerobika. Fitness training fur schule, verein und studio. Aachen : Meyer und Meyer, 141 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-22

Номер

Розділ

Статті