Визначення впливу експериментальної програми базових елементів на формування факторної структури засвоєння спортивної акробатики юних спортсменів-початківців

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-5.002

Анотація

Мета: дослідити вплив експериментальної програми на формування факторної структури засвоєння базових елементів техніки юних акробатів 6-7 років.

Матеріал і методи: у дослідженні брали участь юні акробати-початківці 6-7 років ДЮСШ No4 у кількості 19 осіб (10 хлопців та 9 дівчаток). У якості тестів використовувалися загальні та спеціальні фізичні вправи та психофізіологічні показники. Використовувався факторний аналіз розрахунку, який здійснювався статистичним методом, розробленим і представленим у роботах С. Спірмана та Г. Томпсона.

Результати: проведений факторний аналіз дозволив визначити ряд факторів, що визначають якість засвоєння базових елементів техніки спортивної акробатики юними спортсменами 6-7 років.

Висновки: встановлено, що в процесі застосування експериментальної програми здійснився перерозподіл факторів та визначено 4 групи: психофізіологічний, загально-підготовчий, спеціально-підготовчий та інші в базових вправах («ластівка», «місток», «стійка на лопатках», «перекид вперед», «колесо») у напрямку виконання спеціально-підготовчих вправ.

Ключові слова: спортивна акробатика, базові вправи, юні акробати.

Посилання

Болобан В. Н. (1988), Методика отбора детей для занятий акробатикой. Спортивная акробатика. Киев: Вища школа, С. 59-64.

Бернштейн Н. А. (1991), О ловкости и ее развитии. Москва: Физкультура и спорт, 288 с.

Волков Л. В. (2002), Теория и методика детского и юношеского спорта. Киев: Олимпийская литература, 295 с.

Иссурин В. Б. (2016), Подготовка спортсменов ХХ1 века: научные основы и построение тренировки. Москва: Спорт, 464 с.

Коваль С. С. (2010), «Исследование взаимосвязи скоростных качеств и технико-тактических действий юных футболистов 8-12 лет», Слобожанський науково-спортивний вiсник, No 1, С. 99-102.

Костюкевич В. М. (2007), Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації: навчальний посібник. Вінниця: Планер, 273 с.

Матвеев Л. П. (1999), Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. Киев: Олимпийская литература, 320 с.

Платонов В. Н., Сахновский К. П. (1988), Подготовка юного спортсмена. Киев: Радянська школа, 298 с.

Платонов В. Н. (2017), Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов. Киев: Олимпийская литература, 656 с.

Помазан А. А. (2011), «Рухові характеристики хлопчиків 4-6 років для визначення перспективності до занять гімнастикою», Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Вип. 10, С. 57 - 60.

Сениця А. І., Сениця М. М., Передерій А. В. (2010), Спортивна акробатика: навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Вінниця, 92 с.

Черних Т., Мулик В., Скалій Т., Окунь Д. (2020), «Застосування спеціально-підготовчих вправ для засвоєння базових елементів спортивної акробатики юними спортсменами-початківцями», Слобожанський науково-спортивний вісник, No 6 (80), С.11-16. doi:10.15391/snsv.2020-6.002

Харченко Т. П., Мулик В. В. (2009), «Дослідження надійності та інформативності тестів для визначення статичної та динамічної рівноваги в юних фігуристів 7-9 років», Слобожанський науково-спортивний вісник, Вип. 3. С. 82-84.

Черних Т., Мулик В., Окунь Д. (2019), «Дослідження рівня фізичної підготовленості юних спортсменів-акробатів на початковому етапі підготовки», Слобожанський науково-спортивний вісник, No 5(73), С.61-65, doi: 10. 15391/snsv 2019-5.010

Taboada-Iglesias Y., Abalo R. (2018), «Lesiones en los deportes acrobaticos gimnasticos y disciplinas afines», Trances, No 10(1), pp. 21-44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Статті