Особливості фізичного розвитку, спеціальної плавальної та технічної підготовленості кваліфікованих ватерполістів, які виконують функцію центральних захисників

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-5.006

Анотація

Мета: визначити особливості фізичного розвитку, спеціальної плавальної та технічної підготовленості кваліфікованих ватерполістів, які виконують функцію центральних захисників.

Матеріал і методи: аналіз та узагальнення літературних джерел, антропометричні та фізіологічні вимірювання, хронометрування, оцінка спеціальної плавальної, фізичної та технічної підготовленості за допомогою тестів, методи математичної статистики. Контингент досліджуваних склали спортсмени, які мали ігрове амплуа центральних захисників. Рівень їхньої спортивної кваліфікації відповідав званням МСУ та КМСУ з водного поло. Загальна кількість обстежуваних – 10 осіб.

Результати: охарактеризовано компоненти структури спеціальної підготовленості кваліфікованих ватерполістів, які виконують функцію центральних захисників, досліджено ступінь взаємозв’язку між показниками рівня фізичного розвитку, спеціальної плавальної та технічної підготовленості гравців захисту, визначено профільні параметри структури спеціальної підготовленості, які обумовлюють ефективні дії центральних захисників у чоловічому водному поло.

Висновки: структура спеціальної підготовленості кваліфікованих ватерполістів, які виконують функції центральних захисників має свої особливості. Спортсменам даного ігрового амплуа притаманні значні величини лінійних розмірів кінцівок та їх сегментів, кистьової сили, потужні рухові дії під час гри, швидке подолання відстані з м’ячем, виконання дальніх кидків. У гравців захисту найбільш тісний кореляційний взаємозв’язок існує між показниками технічної та спеціальної плавальної підготовленості. Визначення особливостей структури спеціальної під-
готовленості на підставі комплексного аналізу параметрів, що відображають рівень фізичного розвитку, технічної та спеціальної плавальної підготовленості гравців різного амплуа дозволяє ефективно диференціювати тренувальний процес у сучасному водному поло.

Ключові слова: водне поло, центральні захисники, структура спеціальної підготовленості, компоненти, взаємозв’язок, модельні характеристики.

Посилання

Абдукадырова Ж. Р. (2004), «Общая и специальная работоспособность ватерполистов различного игрового амплуа», Современный олимпийский спорт и спорт для всех : материалы VIII Международного научного конгресса (г. Алматы, 2004 г.), Алматы, С. 5–6.

Волков Л. В. (1997), Теория спортивного отбора: способности, одаренность, талант. Киев, 128 с.

Давыдов В. Ю. (2007), Водное поло : учебное пособие. Волгоград, 42 с.

Евпак Н. (2016), «Управление соревновательной деятельностью команды в водном поло», Спортивний вісник Придніпров’я, No 2, С. 61–65.

Земцов И. Ф. (2008), «Быстрота и рациональность применяемых решений как критерий подготовленности ватерполистов», Современный олимпийский спорт и спорт для всех : матер. VII междунар. науч. конгр. Москва, Т.3, С. 169–180.

Пилипко О. А., Попрошаев А. В. (2001), «Особенности структуры специальной подготовленности ватерполистов 14-15 лет в зависимости от игрового амплуа», Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, No 7, С. 36–40.

Пилипко О., Пилипко А. (2019), «Вибір ігрового амплуа центральних захисників на підставі аналізу структури спеціальної підготовленості кваліфікованих ватерполісток», Слобожанський науково-спортивний вісник, No 1 (69), С. 37–42.

Платонов В. Н. (1997), Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте : учеб. для студентов вузов физ. воспитания и спорта. Киев, 584 с.

Попрошаєв О. В., Пилипко О. О. (2005), «Експертна система визначення ігрового амплуа у водному поло», Спортивний вісник Придніпров’я, No 1, С. 67–72.

Ребицька Н. (2002), «Прогнозування спортивного результату ватерполісток на основі комплексної оцінки їх підготовленості», Молода спортивна наука України, Вип. 6, Т. 2, С. 206–208.

Ребицкая Н. А., Земцов Й. Ф. (2004), «Анализ эффективности соревновательной деятельности спортсменок-ватерполисток високого класса», Современный олимпийский спорт и спорт для всех : материалы VIII Международного научного конгресса (г. Алматы, 2004 г.), Алматы, С. 230–231.

Рыжак М. М. (2002), Водное поло. Москва, 280 с.

Сергієнко Л. П. (2009), Спортивний відбір: теорія та практика. У 2 кн., Книга 1: Теоретичні основи спортивного відбору: підручник. Тернопіль, 672 с.

Шинкарук О. А. (2011), Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего совершенствования (на материале олимпийских видов спорта). Київ, 360 с.

Olga Pilipko, Alina Pilipko, Volodymyr Ashanin (2020), «Сhoice of game role of the midfielders and movingforwards of players in female water polo», Slobozhanskyi herald of science and sport,Vol. 8, No. 2, pp. 40-51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Статті