Особливості розвитку координаційних здібностей спортсменів з фітнесу віком 8–9 років

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-5.007

Анотація

Мета: визначити динаміку розвитку координаційних здібностей спортсменів з фітнесу віком 8–9 років.

Матеріал і методи: протестовано 34 спортсменів з фітнесу на початку та в кінці дослідження. Використовувалися наступні методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури; педагогічне спостереження; педагогічне тестування; методи математичної статистики.

Результати: результати педагогічного дослідження розвитку координаційних здібностей спортсменів з фітнесу віком 8–9 років свідчать про значний приріст показників координаційних здібностей, які підтверджують, що застосування спеціальних комплексів вправ є ефективним підходом у навчально-тренувальному процесі.

Висновки: порівняння динаміки статистичних показників підсумкового тестування спортсменів з фітнесу віком 8–9 років показало приріст усіх протестованих показників.

Ключові слова: координаційні здібності, спортсмени, фітнес, тестування.

Посилання

Атаманюк С. І. (2012), «Особливості тренувального процесу в аеробній гімнастиці в рамках загальної теорії тренування координаційних здібностей», Теорія і практика фізичного виховання, No 2, С. 86–93.

Батеева Н. П., Кызим П. Н. (2017), Совершенствование специальной физической и технической подготовки квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле в годичном макроцикле: монография. Харків: ФОП Бровін О.В., 228 с.

Болобан В. Н. (2013), Регуляция позы тела спортсмена : монография. Киев : Олимп. лит., 232 с.

Волков Л. В. (2005), «Современные требования к профессиональной деятельности тренера детского и юношеского спорта», Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, No 12, С. 33–35.

Кашуба В. А. (2003), Биомеханика осанки. Киев : Олимпийская литература, 279 с.

Кизім П. М. (2018), Біомеханіка в акробатичному рок-н-ролі: навч.-посіб. Харків.: ФОП Бровін О.В., 130 с.

Мулик В. В., Харченко Т. П. (2007), «Определение уровня развития двигательных качеств у юных фигуристов группы начальной подготовки», Слобожанський науково-спортивний вісник, No 12, С. 100–102.

Лях В. И. (2006), Координационные способности: диагностика и развитие. Москва : Дивизион, 290 с.

Назаренко Л. Д. (2003), Средства и методы развития двигательных координации : монография. Москва, 258 с.

Платонов В. Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учеб. тренера высш. квалиф. Киев : Олимпийская литература, 808 с.

Романенко В. А. (2005), Диагностика двигательных способностей: учебное пособие. Донецк : Изд-во ДонНУ, 290 с.

Сергієнко Л. П., Чекмарьова Н. Г., Хаджинов В. А. (2012), Психомоторика: контроль та оцінка розвитку: навч. посіб. Харків: ОВС, 270 с.

Тодорова В. (2017), «Стан естетичного компонента рухової діяльності в аеробній гімнастиці», Слобожанський науково-спортивний вісник, No 1(57), С. 106–110.

Худолій О. М., Іващенко О. В. (2013), «Концептуальні підходи до моделювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків», Теорія та методика фізичного виховання, No 2, С. 3–16.

Mostaert M, Deconinck F., Pion J., Lenoir M. (2016), “Anthropometry Physical Fitness and Coordination of Young Figure Skaters of Different Levels», International journal of sports medicine, No 37 (7), pp. 531–538.

Ávila-Carvalho L., Md. Palomero L., Lebre E. (2011), «Body difficulty score (d1) in group rhythmic gymnastics in portimão 2009 world cup series», FGP, Ed. Da Prática à Ciência Artigos do 2 e 3 Congresso de FGP. Lisboa,. pp. 105–113.

Čuljak Z., Delaš Kalinski S., Kezić A., Miletić Đ. (2014), «Influence of fundamental movement skills on basic gymnastics skills acquisition», Science of Gymnastics Journal, No 2, pp. 73–82.

Hëkelmann A., Richter K. (2008), «New perspectives for performance analysis in gymnastics, handball and skiing», 5th International Scientific Conference on Kinesiology. Zagreb, Croatia, pp. 10–13.

Law M. P., Cote J., Ericsson K. A. (2008), «Characteristics of expert development in rhythmic gymnastics:A retrospective study», International Journal of Sport and Exercise Psychology, Vol. 5(1), pp. 82–103.

Todorova V. (2017), «Choreographic training optimization of female gymnasts aged 8–11 years in aerobic gymnastics», Слобожанський науково-спортивний вісник, No 2(58), С. 64–68.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Статті