Біомеханічний аналіз рухових дій спортсменів, які займаються шорт-треком під час проходження фази повороту

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-5.008

Анотація

Мета: розробка моделі для теоретичного аналізу і оцінки оптимальних біомеханічних характеристик проходження фази повороту спортсменів шорт-треку з використанням існуючих біомеханічних ергогенних засобів та інформаційних технологій в тренувальному процесі.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз науково-методичної літератури, аналіз Інтернет-ресурсів, педагогічне спостереження, відеозйомка, біомеханічний аналіз рухових характеристик. Тестову групу складали 10 юних спортсменів з шорт-треку 9-12 років та 5 спортсменів з шорт-треку віком 18-24 років, які займаються в МСДЮСШ олімпійського резерву м. Харкова з шорт-треку та мають не менше трьох тренувань на тиждень (від 1 року, для
юних спортсменів) та регулярні заняття п’ять разів на тиждень (протягом 6-10 років, для дорослих спортсменів).

Результати: в роботі теоретично проаналізовано характеристики техніки проходження фази повороту шорт-трековиків засобами біомеханічного аналізу. Розрахунковим шляхом визначено теоретичні залежності показників проходження фази повороту: швидкість, кут нахилу корпусу спортсмена в повороті, положення загального центру мас тіла та їх взаємозв’язок. Виділено основні помилки техніки виконання рухових дій спортсменів початківців у фазі повороту.

Висновки: дані теоретичні дослідження підтверджують доцільність використання спеціальних засобів для створення умов, які моделюють в просторі реальну ситуацію проходження спортсменом шорт-треку повороту на одному ковзані, а тренеру дозволять контролювати всі характеристики правильного виконання рухів юних спортсменів-початківців з точки зору біомеханіки. Обґрунтовано використання спеціальних пружних стрічок, як ергогенних засобів для вдосконалення рухових дій спортсменів з шорт-треку. Вказано напрямки покращення біомеханічних показників, які спортсмен здатний реалізувати на практиці.

Ключові слова: біомеханіка, шорт-трек, фаза повороту, технічна підготовка спортсменів, аналіз рухових дій.

Посилання

Ашанин В. С., Друзь В. А., Задорожная Є. А., Пятисоцкая С. С., Литвиненко А. Н. (2012), «Теоретические основы построения оценки физического развития и состояния физического здоровья обследуемого контингента», Слобожанський науково-спортивний вісник, No2, С. 131-137.

Біомеханіка спорту (2005): навчальний посібник для студентів ВНЗ з ФВ і С / за заг. ред. А.М. Лапутіна, К.: Олімпійська література, 319 с.

Гамалий В. В. (2013), Теоретико-методические основы моделирования техники двигательных действий в спорте. К.: Поліграфсервіс, 300 c.

Кугаєвський С. О., Блещунова К. М. (2010), «Пріоритетні напрями удосконалення тренувального процесу українських шорт-трековиків високої кваліфікації у макроциклах підготовки», Теорія і методика фізичного виховання і спорту, No4, С. 20-25.

Литвиненко Ю. В., Кашуба В. А. (2008), «Биомеханический анализ техники двигательных действий спортсменов различной квалификации, специализирующихся в шорт-треке», Наука в олимпийском спорте, No1, С. 94-101.

Мелешко В. І. (2010), Ергогенні та ерголітичні засоби спортивного тренування: навчальний посібник. Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 124 с.

Ратов И. П., Попов Г. И., Лонгинов А. А., Шмонин Б. В. (2007), Биомеханические технологии подготовки спортсменов. М.: Физкультура и спорт, 120 с.

Філенко Л. В. (2017), «Алгоритмічні основи побудови навчально-тренувального процесу студентів-спортсменів із використанням інформаційних технологій», Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, Випуск 27-28, С. 318-323.

Філенко Л. В., Несен О. О. (2018), «Інформатизація підготовки студентів-гандболістів засобами мультимедійної комп’ютерної програми «Гандбол», Спортивні ігри, No1(7), С. 54- 61.

Філенко Л. В. (2016), «Комп’ютерні навчальні та контролюючі програми у фізичному ихованні та спорті», Науковий часопис. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт: зб.наук.пр., Випуск 10(80)16, С. 139-145.

Platonov V. N., Bulatova M. M., Kashuba V. A. (2006), «Biomechanical ergogenic means in modern sport», Stiinta sportului. Academia Romana, Bucuresti, No. 53, pp. 19-49.

Eline van der Kruk, Marco M. Reijne, Bjorn de Laat & DirkJan (H. E. J.) Veeger (2019), «Push-off forces in elite short-track speed skating», Sports Biomechanics, Vol. 18, No. 5, pp. 527-538.

Felser S., Behrens M., Fischer S., Heise S., Bäumler M., Salomon R., & Bruhn S. (2016). «Relationship between strength qualities and short track speed skating performance in young athletes», Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Vol. 26, pp. 165–171.

Fintelman D. M. (2010), Literature study: Biomechanical models for speed skating, Technical University Delft.

Lanka Ya. Ye., Gamaliy V. V, Habinets T. O. (2017), «Biomechanical substantiation of mechanical impulse transfer mechanisms in the «athlete – sports equipment» system when performing moving actions in sports», Slobozhanskyi herald of science and sport, No3 (59), pp. 29-34.

Lozowski E., Szilder K., Maw S. (2013), «A model of ice friction for a speed skate blade», Sports Engineering, Vol. 16, Issue. 4, pp. 239–253.

Pasko V., Rovniy A., Nesen O., Ashanin V., Filenko L., Okun D., Shevchenko O., Dzhym V., Pilipko O. (2019), «Efficiency of performing rugby’s technical elements depending on the speed and strength quality level of 16-18-year-old rugby players», Journal of Physical Education and Sport, No. 19(1), pp. 546-551.

Rovniy A., Pasko V., Karpets L., Nesen O., Ashanin V., Filenko L., Pomeshchikova I., Mukha V., Korsun S., Shaposhnikova I. (2018), «Special aspects of preparation of student`s teams for competitions in Rugby», Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, No. 9(4), pp. 1402-1413.

Rovniy A., Pasko V., Nesen O., Tsos A., Ashanin V., Filenko L., Karpets L., Goncharenko V. (2018), «Development of coordination abilities as the foundations of technical preparedness of rugby players 16-17 years of age», Journal of Physical Education and Sport, No. 18(4), pp. 1831-1838.

Yuki M., Ae M., & Fujii N. (1996), [Blade reaction forces in speed skating], Society of Biomechanisms Japan (SOBIM), No. 13, pp. 41–51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Статті