Вплив скандинавської ходьби на фізичний стан студентів НТУ «ХПІ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-5.010

Анотація

Мета: визначити вплив скандинавської ходьби на фізичний стан студентів в процесі навчально-оздоровчої діяльності.

Матеріал і методи: аналіз науково-методичної літератури та положень про організацію фізичного виховання на кафедрі фізичного виховання в НТУ «ХПІ», методи математичної статистики, експрес оцінювання фізичного стану студентів за В.І. Бєловим [1], анкетування студентів. Обстежувана група складалася з 45 студенток НТУ «ХПІ» гуманітарних спеціальностей факультету соціально-гуманітарних технологій, які відносяться до основної медичної групи.

Результати: у статті проаналізовано основні форми організації навчально-оздоровчої діяльності дисципліни «Фізичне виховання», визначено рівень фізичного стану студенток до занять скандинавською ходьбою та після. Аналізуючи результати первинних показників фізичного стану, студенткам було запропоновано заняття скандинавською ходьбою для підвищення показників фізичного стану. Заняття проходили впродовж 10 тижнів по 3 рази на тиждень, де кожний тиждень мав свою спрямованість. За результатами дослідження було надано рекомендації
щодо введення скандинавської ходьби в навчальний процес дисципліни «Фізичне виховання» НТУ «ХПІ».

Висновки: у ході дослідження було визначено позитивний вплив занять скандинавською ходьбою на фізичний стан студенток, про що свідчать показники повторного тестування рівня фізичного стану. Тому доцільно запропонувати вводити скандинавську ходьбу в навчальний процес дисципліни «Фізичне виховання».

Ключові слова: студентки, скандинавська ходьба, фізичний стан, фізичне виховання, вплив.

Посилання

Круцевич Т. Ю., Воробйов М. І., Безверхня Г. В. (2011), Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді: навчальний посібник. Київ: Олімпійська література, 224 с.

Круцевич Т., Малахова Ж. (2020), «Проблеми реформувань у системі фізичного виховання закладів вищої освіти», Спортивний вісник Придніпров’я, No1, С. 268-277

Павленко І. О. (2016), «Фізичний стан як показник здоров’я студентів вищих навчальних закладів», Збірник наукових статей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення». Харків. С.135-139

Петренко Н. В. (2015), Оптимізація фізичної та розумової працездатності студентів економічних спеціальностей засобами аквафітнесу: автореф. дис. . канд. наук з фіз. вих. та спорту: спец. 24.00.02. Київ, 20 с.

Гаврилова Н. М. (2017), «Фітнес – як сучасний вид рухової активності студентів», Materiały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja - 2017» Przemyśl : Nauka i studia, Volume 4. pp. 62–64.

Podsiadło Szymon, Agnieszka Skiba, Anna Kałuża, Bartłomiej Ptaszek, Joanna Stożek, Amadeusz Skiba, and Anna Marchewkan (2021), «Influence of Nordic Walking Training on Vitamin D Level in the Blood and Quality of Life among Women Aged 65–74», Healthcare 9, No.9: p. 1146. https://doi.org/10.3390/healthcare9091146

Marcus Tschentscher, David Niederseer, Josef Niebauer (2013), «Health Benefits of Nordic Walking A Systematic Review», American Journal of Preventive Medicine, No. 44(1), pp. 76-84 DOI:10.1016/j.amepre.2012.09.043

Zbigniew Оssowski, Кatarzyna Рrusik, Кrzysztof Рrusik, Jakub Kortas (2015), «Nordic Walking Training and Physical Fitness in Elderly Women», Polish Journal of Sport and Tourism, No. 21(4) DOI:10.1515/pjst-2015-0006

Alkhateeb S. A., Alkhameesi N. F., Lamfon G. N., Khawandanh S. Z., Kurdi L. K., Faran M. Y., Khoja A. A., Bukhari L. M., Aljahdali H. R., Ashour N. A., Bagasi H. T., Delli R. A., Khoja O. A. and Safdar O. Y. (2019), Pattern of physical exercise practice among university students in the Kingdom of Saudi Arabia (before beginning and during college): a cross-sectional study. BMC Public Health 19, p. 1716. https://doi.org/10.1186/s12889-019-8093-2

Vorona V., Kylik N., Lytvynenko V., Ratov A., Lazorenko S. (2019), «The Level of Physical Condition of Students of Different Faculties of Pedagogical University», International Journal of Applied Exercise Physiology, No. 8(3), pp. 153-158. http://www.ijaep. com/index.php/IJAE/article/view/503.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Статті