Вплив занять бодифітнесом (бодибілдингом) на прояв фізичних якостей спортсменок протягом 15-17 років

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-5.012

Анотація

Мета: встановити залежність щодо впливу занять спортсменок 15-17 років, які займаються бодифітнесом (бодибілдингом) на прояв фізичних якостей впродовж річного макроциклу на етапі попередньої базової підготовки.

Матеріал і методи: дослідження проводилися у фітнес-клубах: «Тетра», «Рекорд», «Місто», «Форд» м. Харкова зі спортсменками 15-17 років, що займаються бодифітнесом (бодибілдингом) протягом річного макроциклу в кількості 20 осіб. Всі спортсменки тренувались за класичною програмою, розробленою для бодифітнесу (бодибілдингу). У якості методів дослідження використовувалися: аналіз літературних джерел та тестування рівня рухових якостей в окремих вікових категоріях.

Результати: представлено педагогічне тестування для визначення рівня рухових можливостей юних спортсменок 15-17 років, що займаються бодифітнесом (бодибілдингом). Було визначено вправи, які доцільно використовувати на даних етапах підготовки: бурпі (к-ть разів за 30 с); стрибки через скакалку (к-ть разів за 30 с); піднімання тулуба із положення лежачи на спині (к-ть разів за 40 с); випади у стрибку (к-ть разів за 30 с); біг на 30 м (с); згинання і розгинання рук (віджимання) у тренажері ТRХ (к-ть разів за 40 с); нахили вперед із положення сидячи (см).

Висновки: у результаті проведеного тестування рухових якостей з використанням неспецифічних вправ для бодифітнесу (бодибілдингу) виявлено, що показники з кожним роком покращуються у всіх вправах (р>0,05), особливо у вправі піднімання тулуба з положення лежачи на спині (к-ть разів за 40 с), який помітно збільшився у віковому інтервалі з 15 до 17 років. Швидкісно-силові здібності юних спортсменок 15-17 років, що займаються бодифітнесом (бодибілдингом) у більшій мірі проявилися у віковому інтервалі з 16 до 17 років.

Ключові слова: тестування, фізичні якості, бодифітнес (бодибілдинг), спортсменки.

Посилання

Ааберг Э. (2014), Мышечная механика. Минск: Попурри, 224 с.

Архиреев В. (2013), Бодибилдинг. Книга-тренер. М.: Эксмо, 320 с.

Верхошанский Ю. В. (2005), «Теория и методология спортивной подготовки: блоковая система тренировки спортсменов высокого класса», Теория и практика физической культуры, No4, С. 2-12.

Джим В. Ю. (2013), «Особливості харчування бодибілдерів у підготовчому періоді тренувань», Слобожанський науково-спортивний вісник, No 4, С. 15-19.

Джим В. Ю. (2015), «Особливості харчування спортсменів ектоморфів, які займаються бодібілдингом в перехідному періоді підготовки», Слобожанський науково-спортивний вісник, No 5 (49), С. 34–39.

Зверев В. Д. (2003), Планирование тренировочной нагрузки в подготовительном периоде в бодибилдинге с учетом силовой направленности : учеб. -метод. пособие. СПб. : СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта, 55 с.

Канунова Л.В., Плотніков Є.К., Півень О.Б. (2020), «Диференціювання навантажень в базовому мезоциклім зі СФП у юних гирьовичок 14-15 років з урахуванням фаз специфічного біологічного циклу», Слобожанський науково-спортивний вісник, No 5 (79), С. 58-64.

Мулик В. В., Таран Л.М. (1999), «Структура відновних мікроциклів в змагальному періоді у кваліфікованих лижників-біатлоністів», Слобожанський науково-спортивний вісник, С. 78–85.

Олешко В. Г. (2011), Підготовка спортсменів у силових видах спорту : навч. посіб. для вузів. К. : ДІА, 444 с.

Платонов В. М., Булатова М.М. (1995), Фізична підготовка спортсмена. К. : Олімпійська література, 320 с.

Платонов В. Н. (2015), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Киев : Олимп. лит., 808 с.

Тихорський О. А. (2019), «Використання методичного прийому «Дроп-сет» кваліфікованими бодібілдерами Харківщини у базовому мезоциклі», Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах. Т. 1. С. 1001-104.

Усыченко В. (2006), «Периодизация годичного цикла подготовки спортсменов специализирующихся в бодибилдинге», Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту, No 7, С. 123–125.

Tykhorskyi O. et al. (2021), «Anthropometrical changes of highly-skilled female bodybuilders during basic mesocycle of annual preparation», Gazzetta Medica Italiana-Archivio per le Scienze Mediche. Т. 180. No. 9. С. 429-434.

Tykhorsky O., Dzhym E., Ponomarenko R., Petrenko I., Kanunova L. (2021), «Anthropometrical changes of highly-skilled female bodybuilders during basic mesocycle of annual preparation», Gazzetta Medica Italiana - Archivio per le Scienze Mediche 2021 September, No180 (9), pp. 429-434.

Baechle T.R., Earle R.W., Wathen D. (2008), Resistance training. In: Essentials of Strength Training and Conditioning. Beachle TR and Earle RW, eds. Champaign, IL: Human Kinetics, pp. 381-412.

Chernozub A., Korobeynikov G., Nakonechyi I. (2013), «Determination of optimal load in young with different physical capability Saglamliq», Health Baku, No3, pp. 26-34.

Fletcher G.F., Balady G.J., Amsterdam E.A. et al. (2001), «Exercise standards for testing and training: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association», Circulation, No104 (14), pp. 1674-1694.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Статті