Аналіз рівня фізичного стану студенток спеціальної медичної групи із захворюваннями кардіореспіраторної системи

В. В. Іваночко, І. Б. Грибовська

Анотація


Висвітлено проблему погіршення здоров’я студентської молоді, яка спостерігається впродовж останніх років. Визначено рівень фізичного стану студенток Львівської комерційної академії першого року навчання із захворюваннями кардіореспіраторної системи. Встановлено, що більшість студенток мають рівень фізичного стану середній (60 %) або нижче середнього (38 %).


Ключові слова


рівень фізичного стану; спеціальна медична група; фізична активність

Повний текст:

PDF

Посилання


Данилевич М. Характеристика фізичного розвитку студентів першого курсу вищого технічного навчального закладу / М. Данилевич, І. Салук // Молода спортивна наука України : [зб. наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту]. – [У 4-х т.]. – Львів : Українські технології, 2005. – Вип. 9. – Т. 4. – 147–150 с.

Душанин С. А. Тренировочные программы для здоров’я / С. А. Душанин, Л. Я. Иващенко, Е. А. Пирогова. – Киев : Здоров’я, 1985. – 30 с.

Дяченко А. Пути оптимизации физического воспитания в высших учебных заведениях / А. Дяченко, Е. Вдовиченко // IV Міжнар. наук. конгрес Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров’я, рекреації (16-19 травня, 2000). – К., 2000. – 366 с.

Євстратов П. Зміни деяких показників фізичного і функціонального стану у студентів СМГ / П. Євстратов, Ю. Мосейчук // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : [зб. наук. ст. з проблем фізичного виховання і спорту та фізичної реабілітації неповносправніх]. – Львів : Ахіл, 2003. – Вип. 1. – С. 39–42.

Захарова Л. С. Лечебная физическая культура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы : [метод. рекомендации для самостоятельных работ студ. ГЦОЛИФК] / Захарова Л. С. – М. : ГЦОЛИФК, 1998. – 72 с.

Іваночко В. В. Особливості складання оздоровчих фітнес – програм для студенток спеціальної медичної групи / В. В. Іваночко, І. Грибовська // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [Зб. наук. праць] / [За ред. Г. М. Арзютова]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011 – Вип. 13. – Серія 15. – С. 208–212.

Иващенко Л. Я. Программирование занятий оздоровительным фітнесом / Л. Я. Иващенко, А. Л. Благий, Ю. А. Усачев. – К. : Наук. світ, 2008. – 198 с.

Канішевський С. М. Науково-методичні та організаційні основи фізичного самовдосконалення студентства : [навчальний посібник для ВНЗ] / Канішевський С. М. – [Вид. 2, стереотипне]. – К. : ІЗМН, 1999. – 270 с.

Кострикин Л. В. Физическое воспитание студентов в вузах : [учебное пособие] / Кострикин Л. В. – Липецк, 2001. – 76 с.

Мордвінова А. Програма фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп, хворих на вегето-судинну дистонію / А. Мордвінова, О. Бурла // Молода спортивна наука України : [зб. наук. пр. з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини]. – [У 4-х т.]. – Л. : ЛДУФК, 2011. – Вип. 15. – Т. 2. – C. 169–175.

Петренко Н. Аналіз фізичного стану студентів економічних спеціальностей / Петренко Н. // Молода спортивна наука України : [зб. наук. пр. з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини]. – [У 4-х т.]. – Л. : ЛДУФК, 2011. – Вип. 15. – Т. 2. – 2001. – 205 с.

Фізичне виховання – здоров`я нації : [цільова комплексна програма]. – К., 1998. – 77 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 В. В. Іваночко, І. Б. Грибовська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.