Історико-філософська основа культури здоров'я

С. А. Крошка

Анотація


Розкрито витоки уявлень про здоров'я з античності до сучасності, історико-філософську основу культури здоров'я. Визначено інтерес до проблеми формування культури здоров'я у зв'язку із загальними тенденціями розвитку сучасної культури, сутнісними характеристиками культури здоров'я в становленні фізично, психічно і морально здорової особистості.


Ключові слова


культура; здоров'я; суспільство; духовність; загартування; валеологія; хвороба; масаж

Повний текст:

PDF

Посилання


Амосов М. М. Роздуми про здоров’я / Амосов М. М. – К. : Здоров’я, 1990. – 166 с.

Брехман И. И. Введение в валеологію – науку о здоровье / Брехман И. И. – Л. : Наука,1987. – 125 с.

Горащук В. П. Організація навчально-виховного процесу з валеології в загальноосвітній середній школі / Горащук В. П. – Луганськ : Альма-Матер, 2002. – 111 .

Кларин В. М. Педагогическое наследие / В. М. Кларин, А. И. Джуринский. – М. : Педагогіка, 1987. – 416 с.

Петренко В. П. Основы валеологии / Петренко В. П. – [в 3-х т.]. – К. : Олимпийская литератута , 1998. – Т. 1. – 434 с.

Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения / Руссо Ж.-Ж. – [В 2-х т.]. – М. : Просвещение, 1981. – Т. 2. – 356 с.

Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / Сухомлинський В. О. – К. : Рад. Школа, 1988. – С. 258–259.

Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва: основні концептуальні ідеї : [наук. збірн.] / [За заг. ред. член-кор. АН України, проф. Г. П. Шевченко]. – Луганськ : ЛДПУ, 2000. – Вип. 2. – 94 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 С. А. Крошка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge