DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2014-6.018

Визначення моделі змагальної діяльності кваліфікованих бігунів у марафоні

(Tatiana Rybalchenko) Рибальченко Тетяна Петрівна

Анотація


Мета: визначити моделі змагальної діяльності для спортсменів-марафонців різної кваліфікації. Матеріал і методи: проведено аналіз результатів змагальної діяльності 149 бігунів (чоловіків). Хронометраж окремих відрізків дистанції був проведений для кваліфікованих бігунів, які показали результати від I розряду та краще. Результати: показано, що найбільш рівномірно долали марафонську дистанцію найбільш кваліфіковані спортсмени – майстри спорту. Встановлено загальну тенденцію зниження швидкості бігу на другій половині дистанції, особливо на на ділянці марафона від 21,097 до 26,3 км. Висновки: визначено, що найбільш раціональною моделлю змагальної діяльності кваліфікованих бігунів-марафонців є рівномірне проходження дистанції.


Ключові слова


марафон; бігуни; витривалість; змагання

Повний текст:

PDF

Посилання


Kozlova O. Sportivniy vіsnik Pridnіprov’ya [Pridneprovya Sports Bulletin], 2010, vol. 3, pp. 77–80. (ukr)

Konovalov V. N. Optimizatsiya upravleniya sportivnoy trenirovkoy v vidakh sporta s preimushchestvennym proyavleniyem vynoslivosti : dis. … doktora ped. nauk [Optimizing the management of sports training in sports with a primary display of endurance : doct. of science diss.], Omsk, 1999, 327 p. (rus)

Kuramshin Yu. F. Nauchno-teoreticheskiy zhurnal «Uchenyye zapiski» [Scientific and technical journal "Scientific Notes"], 2005, vol. 18, pp. 40–58. (rus)

Rybkovskiy A. G. Pedagogika, psikhologiya i mediko-biologicheskiye problemy fizicheskogo vospitaniya i sporta [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sport], 2007, vol. 5, pp. 144–146. (rus)

Samolenko T. V. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2011, vol. 2, pp. 130–135. (ukr)

Fedorov A. I., Sharmanova S. B., Sirotin O. A., Medvedev V. N. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury [Theory and Practice of Physical Culture], 1997, vol. 9, pp. 25–39. (rus)

Kharabuga S. G., Bankin V. N., Kollyas Kh. Fizicheskoye vospitaniye studentov tvorcheskikh spetsialnostey [Physical education students creative specialties], 2002, vol. 1, pp. 33–45. (rus)

Shkrebtіy Yu. M. Upravlіnnya trenuvalnimi і zmagalnimi navantazhennyami sportsmenіv visokogo klasu [Management training and competitive loads of high-class athletes], Kyiv, 2005, 257 p. (ukr)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 (Tatiana Rybalchenko) Рибальченко Тетяна Петрівна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge