DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2014-6.018

Визначення моделі змагальної діяльності кваліфікованих бігунів у марафоні

(Tatiana Rybalchenko) Рибальченко Тетяна Петрівна

Анотація


Мета: визначити моделі змагальної діяльності для спортсменів-марафонців різної кваліфікації. Матеріал і методи: проведено аналіз результатів змагальної діяльності 149 бігунів (чоловіків). Хронометраж окремих відрізків дистанції був проведений для кваліфікованих бігунів, які показали результати від I розряду та краще. Результати: показано, що найбільш рівномірно долали марафонську дистанцію найбільш кваліфіковані спортсмени – майстри спорту. Встановлено загальну тенденцію зниження швидкості бігу на другій половині дистанції, особливо на на ділянці марафона від 21,097 до 26,3 км. Висновки: визначено, що найбільш раціональною моделлю змагальної діяльності кваліфікованих бігунів-марафонців є рівномірне проходження дистанції.


Ключові слова


марафон; бігуни; витривалість; змагання

Повний текст:

PDF

Посилання


Kozlova O. Sportivniy vіsnik Pridnіprov’ya [Pridneprovya Sports Bulletin], 2010, vol. 3, pp. 77–80. (ukr)

Konovalov V. N. Optimizatsiya upravleniya sportivnoy trenirovkoy v vidakh sporta s preimushchestvennym proyavleniyem vynoslivosti : dis. … doktora ped. nauk [Optimizing the management of sports training in sports with a primary display of endurance : doct. of science diss.], Omsk, 1999, 327 p. (rus)

Kuramshin Yu. F. Nauchno-teoreticheskiy zhurnal «Uchenyye zapiski» [Scientific and technical journal "Scientific Notes"], 2005, vol. 18, pp. 40–58. (rus)

Rybkovskiy A. G. Pedagogika, psikhologiya i mediko-biologicheskiye problemy fizicheskogo vospitaniya i sporta [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sport], 2007, vol. 5, pp. 144–146. (rus)

Samolenko T. V. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2011, vol. 2, pp. 130–135. (ukr)

Fedorov A. I., Sharmanova S. B., Sirotin O. A., Medvedev V. N. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury [Theory and Practice of Physical Culture], 1997, vol. 9, pp. 25–39. (rus)

Kharabuga S. G., Bankin V. N., Kollyas Kh. Fizicheskoye vospitaniye studentov tvorcheskikh spetsialnostey [Physical education students creative specialties], 2002, vol. 1, pp. 33–45. (rus)

Shkrebtіy Yu. M. Upravlіnnya trenuvalnimi і zmagalnimi navantazhennyami sportsmenіv visokogo klasu [Management training and competitive loads of high-class athletes], Kyiv, 2005, 257 p. (ukr)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 (Tatiana Rybalchenko) Рибальченко Тетяна Петрівна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.