Фізична реабілітація хворих після перенесеного ішемічного інсульту в ранньому відновлювальному періоді

В. О. Родін, Т. Г. Ананьєва

Анотація


Розглянуто основні функціональні порушення та методичні принципи застосування засобів фізичної реабілітації при ішемічному інсульті у ранньому відновлювальному періоді. Наведені результати дослідження функціонального та психологічного стану організму хворих середнього та похилого віку після перенесеного ішемічного інсульту, що знаходилися у ранньому відновлювальному періоді в умовах стаціонару. Розроблена комплексна програма фізичної реабілітації для цього контингенту хворих з модифікованою нами методикою тренування функціональної активності. Оцінена та доведена ефективність впливу розробленої програми фізичної реабілітації на відновлення рухових функцій та покращення рівня неврологічного статусу.


Ключові слова


ішемічний інсульт; фізична реабілітація; ранній відновлювальний період.

Повний текст:

PDF

Посилання


Верещагин Н. В. Инсульт. Принципы диагностики, лечения и профилактики / Н. В. Верещагин, М. А. Пирадов, З. А. Суслина. – М. : Интермедика, 2002. – 208 с.

Виленский Б. С. Соматические осложнения инсульта: профилактика и лечение / Б. С. Виленский // Неврологический журнал. – 2003. – № 3. – С. 4–10.

Епифанов В. А. Медицинская реабилитация / В. А. Епифанов. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. – С. 92–108.

Кадыков А. С. Реабилитация неврологических больных / А. С. Кадыков, Л. А. Черникова, Н. В. Шахпаронова. – М. : МЕДпресс-информ, 2009. – 560 с.

Міщенко Т. С. Аналіз епідеміології цереброваскулярних хвороб в Україні / Т. С. Міщенко // Судинні захворювання головного мозку. – 2010. – № 3. – С. 2–9.

Мухін В. М. Фізична реабілітація / В. М. Мухін. – Київ : Олімпійська література, 2005. – 468 с.

Скворцова В. И. Ишемический инсульт: патогенез ишемии, терапевтические подходы / В. И. Скворцова // Неврологический журнал. – 2001. – № 3. – С. 4–9.

Шкловский В. М. Концепция нейрореабилитации больных с последствиями инсульта / В. М. Шкловский // Инсульт. – 2003. – № 8. – С. 10–27.

Ringleb P. ESO-Guidelines for Management of Ischaemic Stroke / P. Ringleb, M. Bousser, G. Ford et al. – 2008. – P. 120.

Bernhardt J. Inactive and alone: Physical activity within the first 14 days of acute stroke unit care / J. Bernhardt, H. Dewey, A. Thrift, G. Donnan et.al // Stroke. – 2004. – № 35. – P. 1005–1009.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 В. О. Родін, Т. Г. Ананьєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge