DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2015-3.011

Контроль й аналіз динаміки техніко-тактичних дій у захисті протягом гри у баскетболістів команди вищої ліги

(Olena Mitova) Мітова Олена Олександрівна, (Valentin Sidorenko) Сидоренко Валентин Сергійович

Анотація


 Мета:  проаналізувати  динаміку  техніко-тактичних  дій  в  захисті  протягом  матчу  у  баскетболістів  команди вищої ліги. Матеріал і методи: було застосовано методи аналізу та узагальнення літературних джерел, аналіз статистичних протоколів, педагогічне спостереження за змагальною діяльністю, методи  математичної статистики. Результати: здійснено контроль та проаналізовано динаміку показників техніко-тактичних дій у захисті протягом гри у баскетболістів команди вищої ліги. Висновки: виявлено, що найбільші показники баскетболісти показують в третій чверті, а наприкінці матчу – в четвертій чверті  йде  поступове  зниження  таких  показників,  як:  підбирання,  блок-шоти,  фоли  та  перехоплення,  й  збільшення  таких показників, як: пропущені м’ячі та втрати м’яча у суперника.


Ключові слова


баскетбол; захист; баскетболісти; команди вищої ліги; контроль; техніко-тактичні дії

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Bezmylov M. M. Mezhd. nauchn.-prakt. konf. gosudarstv-uchasnikov SNG po problemam fiz.kult. i sporta [Int. scientific and practical. Conf. states - participants of the CIS on fiz.kult. and sports], Minsk, 2010, Ch. 1, p. 37–39. (rus)

Doroshenko E. Yu. Nauka v olimpiyskom sporte [Science in Olympic sports], Kyiv, 2014, vol. 1, p. 17–22. (rus)

Kozina Zh. L., Zashchuk S. G., Grin L. V. Fizicheskoye vospitaniye studentov [Physical education students], Kharkov, 2010, vol.1, p. 52–57. (rus)

Koryagіn V. M. Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sport], 2002, vol. 4, p. 7–13. (ukr)

Maksimenko І. Sportivniy vіsnik Pridnіprov’ya [Sports Bulletin Dnieper], 2007. vol. 1, p. 130-133. (ukr)

Platonov V. N. Periodizatsiya sportivnoy trenirovki. Obshchaya teoriya i yeye prakticheskoye primeneniye [The periodization of athletic training. The general theory and its practical application], Kyiv, 2013, 624 p. (rus)

Pomeshchikova І. P., Kucherenko A. S., Yevtushenko I. M. Fizicheskoye vospitaniye studentov [Physical education students], Kharkіv, 2013, vol. 1, p. 49-54, p. 239–242. (rus)

Obrazovaniye i sotsializatsiya cheloveka v sovremennykh usloviyakh. Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 28–29 noyabrya 2013g [Education and socialization of the person in modern conditions. International scientific-practical conference on 28-29 November 2013], Blagoveshchensk, 2013, p. 170–174. (rus)

Sushko R. O., Mіtova O. O., Doroshenko Ye. Yu. Zmagalna dіyalnіst visokokvalіfіkovanikh gravtsіv u basketbolі [Competitive activity of highly skilled basketball players], Dnіpropetrovsk, 2014, 164 p. (ukr)

Basket.com.ua, Access mode : www.basket.com.ua. (rus)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 (Olena Mitova) Мітова Олена Олександрівна, (Valentin Sidorenko) Сидоренко Валентин Сергійович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge