Electronic repository as а constituent of informative educational space of institutes of higher of culture and sport

Authors

  • (Iryna Svistel’nik) Свістельник Ірина Рудольфівна Львівський державний університет фізичної культури, https://orcid.org/0000-0003-4701-9676

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2015-3.020

Keywords:

educational space, higher of physical culture and sport, electronic educational methodical materials, electronic repository, library

Abstract

Purpose: to consider forming and presentation of electronic educational resources on the sites of institutes of higher of physical culture and sport of Ukraine for the informative providing of educational process and scientific researches. Material and Methods: electronic educational methodical materials of departments are analysed on sites of higher physical culture and sport of Ukraine for the opened access students, magistrate. Results: viewing of web pages of libraries of institutes of higher of physical culture and sport of Ukraine allowed to set that majority from them is not formed by electronic collections of educational resources and does not give their remote users. Conclusions: the institutes of higher of physical culture and sport must realize the row of innovations for a grant educational information in the opened access; to modify informative activity in accordance with modern requirements, to initiate and offer new modern informative services for the proper informative providing of education and science in type educational establishments, and also distribution of results of scientific researches.

References

Abrosimov A. G., Yelizarov A. M., Fedorov A. O., Khalikov L. I. Informatsionnaya infrastruktura gumanitarnogo vuza: kachestvo obrazovaniya i integratsiya v mirovoye informatsionnoye prostranstvo [Information infrastructure is a liberal arts college: the quality of education and integration into the world information space], Moscow, 2007, p. 49–100. (rus)

Fedorov A. O., Khalikov L. I. Modernizatsiya i razvitiye dopolnitelnogo professionalnogo obrazovaniya v yedinom kulturno-obrazovatelnom prostranstve regiona [Modernization and development of additional vocational training in a single cultural and educational space in the region], Kazan, 2005, p. 162–165. (rus)

Bukovshina T. I. Vestnik Voronezh. gos. un-ta. Ser. : Problemy vysshego obrazovaniya [Bulletin of Voronezh. state. Univ. Ser. : Challenges of Higher Education], 2006, vol.2, p. 117–118. (rus)

Bіlous V. S. Formuvannya ta vikoristannya yelektronnikh resursіv v bіblіotetsі Vіnnitskogo derzhavnogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі Mikhayla Kotsyubinskogo [Formation and use of electronic resources in the library Vinnytsia State Pedagogical University], Access mode : library.vspu.edu.ua/repozitarij/repozit/ (data zvernennya: 8.10.2013). (ukr)

Sedova T. V. Formirovaniye gotovnosti prepodavateley k razrabotke i ispolzovaniyu elektronnykh uchebnykh sredstv v professionalnoy deyatelnosti : avtoref. dis. … kand. ped. nauk [Formation of readiness of teachers to develop and use e-learning tools in their professional activity :PhD thesis], Tolyatti, 2010, 19 p. (rus)

Published

2015-06-30

How to Cite

Свістельник Ірина Рудольфівна (Iryna S. (2015). Electronic repository as а constituent of informative educational space of institutes of higher of culture and sport. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, (3(47), 107–110. https://doi.org/10.15391/snsv.2015-3.020

Issue

Section

Articles