DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2015-4.017

Удосконалення тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів у підготовчому періоді, загальнопідготовчому етапі

(Olexandr Tyhorskyy) Тихорський Олександр Анатолійович, (Viktor Dzhym) Джим Віктор Юрійович

Анотація


Мета: удосконалення методики тренування висококваліфікованих бодібілдерів у загальнопідготовчому етапі. Матеріал і методи: у дослідженні брали участь 8 висококваліфікованих спортсменів членів збірної команди України з бодібілдингу. Результати: наведено порівняльну характеристику найбільш часто використовуваних методик тренувального процесу в бодібілдингу. Розроблено й обґрунтовано оптимальну методику тренування висококваліфікованих бодібілдерів на протязі загальнопідготовчого етапу підготовчого періоду, яка дозволяє збільшити масу тіла спортсменів за рахунок м’язового компоненту. Висновки: на основі проведених досліджень рекомендується оптимальна методика тренування висококваліфікованих бодібілдерів у залежності від мезоциклів та мікроциклів загальнопідготовчого етапу

Ключові слова


загальнопідготовчий етап; тренувальний процес; висококваліфіковані бодібілдери; м’язовий компонент; оптимальна методика

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Platonov V. N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obshchaya teoriya i yeye prakticheskiye prilozheniya [The system of training athletes in Olympic sports. The general theory and its practical applications], Kiyev, 2004, 808p. (rus)

Platonov V. M., Bulatova M. M. Fіzichna pіdgotovka sportsmena [The physical preparation of athletes], Kyiv, 1995, 320 p. (ukr)

Oleshko V. G. Pіdgotovka sportsmenіv u silovikh vidakh sportu [Training athletes in power sports], Kyiv, 2011, 444 p. (ukr)

Usychenko V. V. Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіz. vikhovannya і sportu [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and Sport], Kharkіv, 2006, vol. 7, p. 123–125. (rus)

Dzhim V. Yu., Dorofееva T. І. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2013, 4(37), p. 15–19. (ukr)

Dzhim V. Yu. Іndivіdualіzatsіya trenuvalnogo protsesu

kvalіfіkovanikh bodіbіlderіv protyagom rіchnogo makrotsiklu : avtoref. kand. nauk fіz. vikh ta sportu [Personalization training process qualified for bodybuilders annual macrocycle : PhD thesis], Kh., 2014, 20 p. (ukr)

Samsonova A. V. Gipertrofiya skeletnikh myshts cheloveka [Human skeletal muscle hypertrophy], 2011, 203 p. (rus)

Veyder B., Veyder D. Klassicheskiy bodibilding: sovremennyy podkhod «Sistema Veyderov» [Classic bodybuilding: a modern approach "system Vader"], Moscow, 2003, 432 p. (rus)

Dzho Uayder. Sistema stroitelstva tela [System construction body], Moskva, 1991, 112 p. (rus)

Menttser M. Supertrening [Supertrening], 1998. (rus)

Borkіn D. A. Bodіbіlding dlya lіnivikh [Bodybuilding for the lazy], Moscow, 2005, 92 p. (rus)

Matveyev L. P. Osnovy obshchey teorii sporta i sistemy podgotovki sportsmenov [The general theory of sport and the system of training athletes], Kyiv, 1999, 320 p. (rus)

Mulik V. V., Taran L. M. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 1999, p. 78–85. (ukr)

Konnors E., Grimkovski P., Kimber T., Mak-Kormik M. Bodibilding balans krasoty i zdorov’ya [Bodybuilding balance of beauty and Health Protection], Moscow, 2000, 174 p. (rus)

Pilipko V. F., Ovsіеnko V. V. Atletism [Athleticism], Kharkov, 2007, 136 p. (rus)

Shenkman B. S. Vliyaniye trenirovki na kompozitsiyu myshts, razmery i okislitelnyy potentsіal myshechnykh volokon u cheloveka : avtoref. kand. biol. nauk [Effect of exercise on muscle composition, size and potentsіal oxidative muscle fibers in humans : PhD thesis], Moscow, 1990, 22 p. (rus)

Khargivs G. M. Metabolizm v protsesse fizicheskoy deyatelnosti [Metabolism during physical activity], Kiyev, 2001. (rus)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 (Olexandr Tyhorskyy) Тихорський Олександр Анатолійович, (Viktor Dzhym) Джим Віктор Юрійович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge