DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2015-4.017

Удосконалення тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів у підготовчому періоді, загальнопідготовчому етапі

(Olexandr Tyhorskyy) Тихорський Олександр Анатолійович, (Viktor Dzhym) Джим Віктор Юрійович

Анотація


Мета: удосконалення методики тренування висококваліфікованих бодібілдерів у загальнопідготовчому етапі. Матеріал і методи: у дослідженні брали участь 8 висококваліфікованих спортсменів членів збірної команди України з бодібілдингу. Результати: наведено порівняльну характеристику найбільш часто використовуваних методик тренувального процесу в бодібілдингу. Розроблено й обґрунтовано оптимальну методику тренування висококваліфікованих бодібілдерів на протязі загальнопідготовчого етапу підготовчого періоду, яка дозволяє збільшити масу тіла спортсменів за рахунок м’язового компоненту. Висновки: на основі проведених досліджень рекомендується оптимальна методика тренування висококваліфікованих бодібілдерів у залежності від мезоциклів та мікроциклів загальнопідготовчого етапу

Ключові слова


загальнопідготовчий етап; тренувальний процес; висококваліфіковані бодібілдери; м’язовий компонент; оптимальна методика

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Platonov V. N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obshchaya teoriya i yeye prakticheskiye prilozheniya [The system of training athletes in Olympic sports. The general theory and its practical applications], Kiyev, 2004, 808p. (rus)

Platonov V. M., Bulatova M. M. Fіzichna pіdgotovka sportsmena [The physical preparation of athletes], Kyiv, 1995, 320 p. (ukr)

Oleshko V. G. Pіdgotovka sportsmenіv u silovikh vidakh sportu [Training athletes in power sports], Kyiv, 2011, 444 p. (ukr)

Usychenko V. V. Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіz. vikhovannya і sportu [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and Sport], Kharkіv, 2006, vol. 7, p. 123–125. (rus)

Dzhim V. Yu., Dorofееva T. І. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2013, 4(37), p. 15–19. (ukr)

Dzhim V. Yu. Іndivіdualіzatsіya trenuvalnogo protsesu

kvalіfіkovanikh bodіbіlderіv protyagom rіchnogo makrotsiklu : avtoref. kand. nauk fіz. vikh ta sportu [Personalization training process qualified for bodybuilders annual macrocycle : PhD thesis], Kh., 2014, 20 p. (ukr)

Samsonova A. V. Gipertrofiya skeletnikh myshts cheloveka [Human skeletal muscle hypertrophy], 2011, 203 p. (rus)

Veyder B., Veyder D. Klassicheskiy bodibilding: sovremennyy podkhod «Sistema Veyderov» [Classic bodybuilding: a modern approach "system Vader"], Moscow, 2003, 432 p. (rus)

Dzho Uayder. Sistema stroitelstva tela [System construction body], Moskva, 1991, 112 p. (rus)

Menttser M. Supertrening [Supertrening], 1998. (rus)

Borkіn D. A. Bodіbіlding dlya lіnivikh [Bodybuilding for the lazy], Moscow, 2005, 92 p. (rus)

Matveyev L. P. Osnovy obshchey teorii sporta i sistemy podgotovki sportsmenov [The general theory of sport and the system of training athletes], Kyiv, 1999, 320 p. (rus)

Mulik V. V., Taran L. M. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 1999, p. 78–85. (ukr)

Konnors E., Grimkovski P., Kimber T., Mak-Kormik M. Bodibilding balans krasoty i zdorov’ya [Bodybuilding balance of beauty and Health Protection], Moscow, 2000, 174 p. (rus)

Pilipko V. F., Ovsіеnko V. V. Atletism [Athleticism], Kharkov, 2007, 136 p. (rus)

Shenkman B. S. Vliyaniye trenirovki na kompozitsiyu myshts, razmery i okislitelnyy potentsіal myshechnykh volokon u cheloveka : avtoref. kand. biol. nauk [Effect of exercise on muscle composition, size and potentsіal oxidative muscle fibers in humans : PhD thesis], Moscow, 1990, 22 p. (rus)

Khargivs G. M. Metabolizm v protsesse fizicheskoy deyatelnosti [Metabolism during physical activity], Kiyev, 2001. (rus)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 (Olexandr Tyhorskyy) Тихорський Олександр Анатолійович, (Viktor Dzhym) Джим Віктор Юрійович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.