DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2015-5.006

Система контролю якісної структури спеціальної фізичної підготовки в мотокросі на мотоциклах з коляскою

(Valeriy Druz) Друзь Валерій Анатолійович, (Maria Cherednichenko) Чередниченко Марія Анатоліївна, (Volodymyr Shishka) Шишка Володимир Володимирович, (Victoria Gorinа) Горіна Вікторія Вікторівна

Анотація


Мета: розробити й обґрунтувати методи оцінки і контролю спеціальної фізичної підготовки мотогонщиків на мотоциклах з коляскою. Матеріали і методи: аналітичне узагальнення даних наукової літератури, побудова і використання спеціальних семантичних просторів, обробка відеозйомки, біомеханічний аналіз рухової діяльності. Результати: проведено аналіз основних складнощів, що виникають у досягненні високих результатів мотогонщиків на мотоциклах з коляскою. Визначено методи оцінки кожного зі складових компонентів системи «спортсмен – мотоцикл – середа», встановлено компоненти спеціальної фізичної підготовленості, які раніше не висвітлювалися в спеціальній літературі. Висновки: викладено методи кількісної оцінки якісних характеристик спеціальної фізичної підготовленості, які можуть бути використані у всіх видах спорту.


Ключові слова


мотогонки; спеціальна фізична підготовленість; методи оцінки фізичної підготовленості; універсальність підготовленості

Повний текст:

PDF

Посилання


Slavendi G. Chelovecheskiy faktor t.2 Ergonomicheskiye osnovy postroyeniya proizvodstvennoy sredy [The human factor v.2 Ergonomic bases of construction of the production environment], Moscow, 1991, 500 p. (rus)

Samsonkin V. N. Teoreticheskiye osnovy avtomatizirovannogo kontrolya chelovecheskogo faktora v cheloveko-mashinnykh sistemakh na zheleznodorozhnom transporte : dis. … doktora tekh. nauk. [Theoretical Foundations of automated control of human factors in the man-machine systems in railway transport], Kharkov, 1997, 440 p. (rus)

Bleyer A. N. Psikhologiya deyatelnosti v ekstremalnykh usloviyakh v ekstremalnykh usloviyakh [Psychology of work in extreme conditions in extreme conditions], Moscow, 2008, 254 p. (rus)

Zabrodin Yu. M., Zazykin V. G. Osnovnyye napravleniya issledovaniy deyatelnosti cheloveka operatora v osobykh i ekstremalnykh usloviyakh v kn. Psikhologicheskiye problemy deyatelnosti v osobykh usloviyakh [Main research areas of human activity operator in special and extreme conditions in the book. Psychological problems of activity in special conditions], Moscow, 1985, p. 5–17. (rus)

Druz V. A. Buren N. V., Zhernovnikova Ya. V., Pugach Ya. I. Obzornyy analiz «Obzornyy analiz teoretiko-metodicheskikh osnov postroyeniya sistemy massovogo kontrolya i otsenki urovnya fizicheskogo razvitiya i sostoyaniya fizicheskoy podgotovlennosti razlichnykh grupp naseleniya» [To review "overview of the theoretical and methodological foundations of building a system of mass control and assess the level of physical development and physical readiness of various groups of the population"], Kharkov, 2014,128 p. (rus)

Pugach Ya. I. Osnovnyye polozheniya postroyeniya semanticheskogo prostranstva semanticheskogo prostranstva dlya uporyadochennogo predstavleniya rezultatov issledovaniya [The main provisions of the construction of the semantic space of semantic space for the orderly presentation of research results], Sofiya, 2013, t. 39, p. 5–13. (rus)

Ashanin V. S., Pugach Ya. I. Postroyeniye semanticheskikh prostranstv dlya opisaniya psikhologicheskoy deyatelnosti cheloveka v ekstremalnykh usloviyakh [Building a semantic space to describe the psychological human activities in extreme conditions], Kharkov, 2014, 88 p. (rus)

Trofimets Yu. I. Moto-kross [Moto-cross], Moscow, 1990, 142 p. (rus)

Samsonkin V. N., Druz V. A. Metody statisticheskoy zakonomernosti v upravlenii bezopasnostyu dvizheniya na zheleznodorozhnom transporte [Methods of statistical regularities in the management of traffic safety on the railways], Donetsk, 2005, 160 p. (rus)

Azhippo A. Yu., Pugach Ya. I., Druz V. A., Zhernovnikova Ya. V. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2015, vol. 4(48), p. 7–14. (rus)

Dushkov B. A., Lomov B. F. Osnovy inzhenernoy psikhologii [Fundamentals of Engineering Psychology], Moscow, 1986, 448 p. (rus)

Pugach Ya. I., Druz V. A. Fizicheskoye vospitaniye i sport v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh [Physical education and sport in higher educational institutions], Belgorod-KharkovKrasnoyarsk-Moskva, 2014, p. 172–182. (rus)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 (Valeriy Druz) Друзь Валерій Анатолійович, (Maria Cherednichenko) Чередниченко Марія Анатоліївна, (Volodymyr Shishka) Шишка Володимир Володимирович, (Victoria Gorinа) Горіна Вікторія Вікторівна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.