Organization of health at physical training lessons in the modern school

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2016-3.005

Keywords:

healthy living, health care of students, classes in physical education, the role of the teacher

Abstract

Nikolai Gorodysky, Eugene Shalenko

Purpose: to identify and outline the necessary conditions aimed at a healthy lifestyle, refusal of bad habits, providing health care of students at physical education classes.

Material & Methods: theoretical and practical achievements of modern scientists, authors experience in conducting physical education classes; analysis of scientific literature on selected issues, systematization of received theoretical results and acquired sports and teaching experience, generalization of acquired scientific data to formulate conclusions of the article.

Results: in solving the problem of defining the role of the designated teacher who seeks to convince students in healthy lifestyles.

Conclusions: ensuring longevity in modern conditions of life requires public awareness about the need for healthy lifestyles and instilling in youth the love for the physical training and sports.

References

Agadzhanyan, N. 1990, Rezervy nashego organizma [Reserves of our body]. Moscow, 240 p. (in Russ.)

Vaskov, Yu. V. & Pashkov, І. M. 2003, Uroki fіzichnoi kulturi v zagalnoosvіtnіy shkolі. 1–11 klasi (102 uroki do kozhnogo klasu) [Lessons of Physical Education in school. 1-11 classes (102 lessons for each grade)]. Kharkіv: Torsing. (in Ukr.)

Grinova, V. M. 1998, Formuvannya pedagogіchnoi kulturi maybutnogo vchitelya (teoretichnі ta praktichnі aspekti) [Formation of pedagogical culture of the future teacher (theoretical and practical aspects)]. Kharkіv: Osnova, 300 p. (in Ukr.)

Borisenka, S. 2007, Zakon Ukraini «Pro vishchu osvіtu». Osvіta Ukraini. Zbіrnik zakonіv: dovіdkove vidannya [The Law of Ukraine "On Higher Education". Education of Ukraine]. Kharkіv: Burun Kniga, 304 p. (in Ukr.)

Konstitutsіya Ukraini 1996 r. (zі zmіnami і dopovnennyami) [The Constitution of Ukraine 1996 (as amended)]. Kyiv, 2006. (in Ukr.)

Kopylov, Yu. A. 1993, [Means of improving orientation Eastern systems of physical education] Materialy III nauchno-prakticheskoy konferentsii po problemam fizicheskogo vospitaniya uchashchikhsya «Chelovek, zdorovye, fizicheskaya kultura v izmenyayushchemsya mire» [Proceedings of the III scientific-practical conference on problems of physical training of students' rights, health, physical education in a changing world] Kolomna, pp. 29. (in Russ.)

Lozova, V. І. 2002, [Formation of pedagogical competence of teachers of higher educational institutions] Pedagogіchna pіdgotovka vishchikh navchalnikh zakladіv: materіali mіzhvuzіvskoi naukovo-praktichnoi konferentsіi [Teacher training institutions of higher education materials interuniversity scientific conference]. Kharkіv, p. 5. (in Ukr.)

Platonov, V. N. 2004, Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obshchaya teoriya i yeye prakticheskoye prilozheniye [The system of training athletes in Olympic sports. The general theory and its practical application]. Kyiv: Olimpiyskaya lit-ra, 808 p. (in Russ.)

Rovniy, A. S. 2001, Sensornі mekhanіzmi upravlіnnya tochnіsnimi rukhami lyudini [Touch control mechanisms and precise movements of the person]. Kharkіv: KhaDІFK, 220 p. (in Ukr.)

Romanenko, V. A. 2005, Diagnostika dvigatelnykh sposobnostey. Uchebnoye posobiye [Diagnostics of motor abilities. Textbook]. Donetsk: Izd-vo DonNU, 209 p. (in Russ.)

Khudolіy, O. M. 1998, Osnovi metodiki vikladannya gіmnastiki [Basic methods of teaching gymnastics]. T. 2, Kharkіv: Konsum, pp. 18–19. (in Ukr.)

Published

2016-06-30

Issue

Section

Articles