DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2016-3.008

Взаємозв’язок відтворення ритму стрибків та оцінки за техніку їх виконання у гімнасток на етапі початкової підготовки

Оксана Заплатинська

Анотація


Мета: визначити взаємозв’язок між показниками точності відтворення еталонного ритму стрибків та якістю техніки їх виконання у гімнасток на етапі початкової підготовки.

Матеріал і методи: використано експертне оцінювання, перевірка точності відтворення ритму з допомогою комп’ютерної програми «Ритмік», методи математичної статистики.

Результати: виявлено достовірні високі кореляційні взаємозв’язки між показниками відтворення ритму та оцінкою за техніку виконання стрибків у гімнасток на етапі початкової підготовки.

Висновки: здатність відтворити заданий ритм впливає на технічну підготовленість гімнасток на етапі початкової підготовки.


Ключові слова


ритм; техніка; стрибки; гімнастика; художня; етап початкової підготовки

Повний текст:

PDF

Посилання


Andryeyeva, R. 2008, [Value coordination abilities in training gymnasts-artists] Moloda sportivna nauka [Young sports science]. Lviv, T. І, pp. 6–9. (in Ukr.)

Aftimichuk, O. Ye. & Kuznetsova, Z. M. 2015, [The significance of rhythm in the system of vocational educational and athletic training] Pedagogiko-psikhologicheskiye i mediko-biologicheskiye problemy fizicheskoy kultury i sporta [Pedagogical-psychological and medical-biological problems of physical training and sports]. No 2(35), pp. 28–38. (in Russ.)

Bakatov, V., Antonets, V. & Chernobay, T. 2006, [Optimization rhythmic patterns of movement hammer throwers junior level three rotations] Teorіya ta metodika fіzichnogo vikhovannya [Theory and methods of physical education]. No 3(23), pp. 18–24. (in Ukr.)

Botyayev, V. L. 2015, Nauchno-metodicheskoye obespecheniye otbora v sporte na osnove otsenki koordinatsionnykh sposіbnostey: dis. … doktora ped. nauk : 13. 00. 04 [Scientific and methodological support of selection in sports based on an assessment of coordination sposіbnostey : doct. of sci. thesis]. Surgut, pp. 201–216. (in Russ.)

Viner-Usmanova, I. A., Kryuchek, Ye. S., Medvedeva, Ye. Ye. & Terekhina, R. N. 2014, Khudozhestvennaya gimnastika: istoriya, sostoyaniye i perspektivy razvitiya [Rhythmic Gymnastics: history, state and development prospects]. Moscow: Chelovek, 200 p. (in Russ.)

Gorskaya, I. Yu., Lebedeva, L. V. & Konovalova, T. N. 1993, Koordinatsionnyye sposobnosti devochek, otobrannykh dlya zanyatiy khudozhestvennoy gimnastikoy [Coordination abilities of girls selected for rhythmic gymnastics]. Novosibirsk, pp. 31–32. (in Russ.)

Yevzhenko, N. 2013, [The significance of rhythm in the system of teaching motor actions of young water polo players] Moloda sportivna nauka Ukraini [Young sports science of Ukraine]. T. 1, pp. 62–66. (in Russ.)

Zaplatinska O. B. 2015, [Basic training program jumps in rhythmic gymnastics at the stage of initial training] Slobozhanskii naukovo-sportyvnyi vіsnyk [Slobozhanskyi science and sport bulletin]. Kharkіv: KSAPC, No 4(48), pp. 46–49, dx.doi.org/10. 15391/snsv. 2015-4.008. (in Ukr.)

Platonov, V. N. 2004, Obshchaya teoriya podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte [The general theory of training of athletes in Olympic sports]. Kyiv: Olimpiyskaya literatura, 584 p. (in Russ.)

Karpenko, L. A. 2000, Osnovy sportivnoy podgotovki v khudozhestvennoy gimnastike [Fundamentals of sports training in rhythmic gymnastics]. SPb: SPbGAFK, 40 p. (in Russ.)

Kaurtseva, S. G. 1998, Osnovy formirovaniya dvigatelnogo navyka pri vypolnenii slozhnykh gimnasticheskikh uprazhneniy u detey grupp nachalnoy pіdgotovki : avtoref. dis. na soiskaniye uch. stepeni kand. ped. nauk : spets. 13. 00. 04 «Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya, sportivnoy trenirovki, ozdorovitelnoy i adaptivnoy fizicheskoy kultury» [Bases of formation of motor skills when performing complex gymnastic exercises at children of groups of initial preparation : PhD thesis]. Moscow: RGAFK, 23 p. (in Russ.)

Mullagildina, A. Ya., Deyneko, A. Kh. & Krasova, I. V. 2012, [The development of coordination abilities of girls 7-8 years old, engaged in artistic gymnastics] Pedagogіka, psikhologіya ta ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu [Pedagogy, psychology, and medical-biological problems of physical education and sport]. No 2, p. 78–82. (in Russ.)

Nesterova, T. V. [Improving the system of long-term preparation of athletes in rhythmic gymnastics] Nauka v olimpiyskom sporte [Science in the Olympic sport]. Kyiv: NUFVSU, 2007, No 1, p. 66–73. (in Russ.)

Pavlova, Ye. V. Sovershenstvovaniye sistemy sportivnogo otbora v khudozhestvennoy gimnastike na osnove pokazateley razvitiya koordinatsionnykh sposobnostey : dis.. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 [Improving the system of selection of sports in calisthenics-based indicators of development of coordination abilities : PhD diss.]. Surgut, 2008, 145 p. : il. (in Russ.)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Оксана Заплатинська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.