DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2016-3.008

Взаємозв’язок відтворення ритму стрибків та оцінки за техніку їх виконання у гімнасток на етапі початкової підготовки

Оксана Заплатинська

Анотація


Мета: визначити взаємозв’язок між показниками точності відтворення еталонного ритму стрибків та якістю техніки їх виконання у гімнасток на етапі початкової підготовки.

Матеріал і методи: використано експертне оцінювання, перевірка точності відтворення ритму з допомогою комп’ютерної програми «Ритмік», методи математичної статистики.

Результати: виявлено достовірні високі кореляційні взаємозв’язки між показниками відтворення ритму та оцінкою за техніку виконання стрибків у гімнасток на етапі початкової підготовки.

Висновки: здатність відтворити заданий ритм впливає на технічну підготовленість гімнасток на етапі початкової підготовки.


Ключові слова


ритм; техніка; стрибки; гімнастика; художня; етап початкової підготовки

Повний текст:

PDF

Посилання


Andryeyeva, R. 2008, [Value coordination abilities in training gymnasts-artists] Moloda sportivna nauka [Young sports science]. Lviv, T. І, pp. 6–9. (in Ukr.)

Aftimichuk, O. Ye. & Kuznetsova, Z. M. 2015, [The significance of rhythm in the system of vocational educational and athletic training] Pedagogiko-psikhologicheskiye i mediko-biologicheskiye problemy fizicheskoy kultury i sporta [Pedagogical-psychological and medical-biological problems of physical training and sports]. No 2(35), pp. 28–38. (in Russ.)

Bakatov, V., Antonets, V. & Chernobay, T. 2006, [Optimization rhythmic patterns of movement hammer throwers junior level three rotations] Teorіya ta metodika fіzichnogo vikhovannya [Theory and methods of physical education]. No 3(23), pp. 18–24. (in Ukr.)

Botyayev, V. L. 2015, Nauchno-metodicheskoye obespecheniye otbora v sporte na osnove otsenki koordinatsionnykh sposіbnostey: dis. … doktora ped. nauk : 13. 00. 04 [Scientific and methodological support of selection in sports based on an assessment of coordination sposіbnostey : doct. of sci. thesis]. Surgut, pp. 201–216. (in Russ.)

Viner-Usmanova, I. A., Kryuchek, Ye. S., Medvedeva, Ye. Ye. & Terekhina, R. N. 2014, Khudozhestvennaya gimnastika: istoriya, sostoyaniye i perspektivy razvitiya [Rhythmic Gymnastics: history, state and development prospects]. Moscow: Chelovek, 200 p. (in Russ.)

Gorskaya, I. Yu., Lebedeva, L. V. & Konovalova, T. N. 1993, Koordinatsionnyye sposobnosti devochek, otobrannykh dlya zanyatiy khudozhestvennoy gimnastikoy [Coordination abilities of girls selected for rhythmic gymnastics]. Novosibirsk, pp. 31–32. (in Russ.)

Yevzhenko, N. 2013, [The significance of rhythm in the system of teaching motor actions of young water polo players] Moloda sportivna nauka Ukraini [Young sports science of Ukraine]. T. 1, pp. 62–66. (in Russ.)

Zaplatinska O. B. 2015, [Basic training program jumps in rhythmic gymnastics at the stage of initial training] Slobozhanskii naukovo-sportyvnyi vіsnyk [Slobozhanskyi science and sport bulletin]. Kharkіv: KSAPC, No 4(48), pp. 46–49, dx.doi.org/10. 15391/snsv. 2015-4.008. (in Ukr.)

Platonov, V. N. 2004, Obshchaya teoriya podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte [The general theory of training of athletes in Olympic sports]. Kyiv: Olimpiyskaya literatura, 584 p. (in Russ.)

Karpenko, L. A. 2000, Osnovy sportivnoy podgotovki v khudozhestvennoy gimnastike [Fundamentals of sports training in rhythmic gymnastics]. SPb: SPbGAFK, 40 p. (in Russ.)

Kaurtseva, S. G. 1998, Osnovy formirovaniya dvigatelnogo navyka pri vypolnenii slozhnykh gimnasticheskikh uprazhneniy u detey grupp nachalnoy pіdgotovki : avtoref. dis. na soiskaniye uch. stepeni kand. ped. nauk : spets. 13. 00. 04 «Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya, sportivnoy trenirovki, ozdorovitelnoy i adaptivnoy fizicheskoy kultury» [Bases of formation of motor skills when performing complex gymnastic exercises at children of groups of initial preparation : PhD thesis]. Moscow: RGAFK, 23 p. (in Russ.)

Mullagildina, A. Ya., Deyneko, A. Kh. & Krasova, I. V. 2012, [The development of coordination abilities of girls 7-8 years old, engaged in artistic gymnastics] Pedagogіka, psikhologіya ta ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu [Pedagogy, psychology, and medical-biological problems of physical education and sport]. No 2, p. 78–82. (in Russ.)

Nesterova, T. V. [Improving the system of long-term preparation of athletes in rhythmic gymnastics] Nauka v olimpiyskom sporte [Science in the Olympic sport]. Kyiv: NUFVSU, 2007, No 1, p. 66–73. (in Russ.)

Pavlova, Ye. V. Sovershenstvovaniye sistemy sportivnogo otbora v khudozhestvennoy gimnastike na osnove pokazateley razvitiya koordinatsionnykh sposobnostey : dis.. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 [Improving the system of selection of sports in calisthenics-based indicators of development of coordination abilities : PhD diss.]. Surgut, 2008, 145 p. : il. (in Russ.)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Оксана Заплатинська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge