The relationship model of technical and tactical and morpho-functional characteristics of highly skilled swimmers specializing in 50 m butterfly

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2016-3.017

Keywords:

models of highly skilled swimmers, 50 m butterfly, technical and tactical actions, morphological and functional characteristics

Abstract

Оlena Politko

Purpose: development of model of the technical and tactical actions, morpho-functional characteristics of highly qualified athletes-swimmers specializing in the 50m butterfly way.

Material & Methods: the analytical synthesis of scientific literature data, filming of competitive activity, getting of timing, anthropometry, methods of mathematical statistics.

Results: developed model of technical and tactical actions, morphofunctional characteristics of highly qualified swimmers and determined the most important factors affecting athletic performance.

Conclusions: the identification and assessment of the most important for the success of sports perfection indicators will allow to draw conclusions about the correctness of the training process according to chosen swimming specialization.

References

Bulgakova, N. Zh. 1986, Otbor i podgotovka yunykh plovtsov [Selection and preparation of young swimmers]. Moscow: Fizkultura i sport, 191 p. (in Russ.)

Zakolodnaya, Ye. Ye. 1997, [Type constitution as a factor of specialization and high sports achievements in swimming] Uchenyye zapiski [Scientific notes]. Minsk: Chetyre chetverti, Vyp. 1, p. 117–126. (in Russ.)

Kleshnev, V. V. 2005, [speed ratio analysis method, tempo and pitch when the locomotion in water] Plavaniye [Swimming]. SPb.: Plavin, T. 3, p. 74–78. (in Russ.)

Komotskiy, V. M. Vzaimosvyaz struktury sorevnovatelnoy deyatelnosti i podgotovlennosti vysokokvalifitsirovannykh plovtsov-sprinterov: avtoref. dis. na soiskaniye nauch. stepeni kand. ped. nauk [The relationship structure of competitive activity and readiness of highly skilled swimmers-sprinters : PhD thesis]. Kyiv: KGIFK, 1986, 24 p. (in Russ.)

Platonov, V. N. 2011, Sportivnoye plavaniye: put k uspekhu [Sport swimming: the path to success]. Kiyev: Olimpiyskaya literatura, pp. 452–467. (in Russ.)

Politko, Ye. V. 2014, [Modelling of competitive activity as the basis of individualization preparation of sportsmen-swimmers] Fіzichna kultura, sport ta zdorov’ya : materіali XIV Mіzhnarodnoi naukovo-praktichnoi konferentsіi «Fіzichna kultura, sport ta zdorov’ya», (Kharkіv, 10–12 grudnya 2014 r.) [Physical education, sports and health materials XIV International Scientific Conference [ "Physical education, sport and health"] (Kharkiv, 10-12 December 2014)]. Kharkіv: KhDAFK, 127–130 p. (in Russ.)

Politko, Ye. V. 2013, [Modern trends in the model of morpho-functional characteristics of elite athletes-swimmers] Vіsnik Chernіgіvskogo natsіonalnogo pedagogіchnogo unіversitetu іm. T. G. Shevchenka [Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University. Taras Shevchenko]. Chernіgіv: ChNPU, No 112, T. 4, pp. 84–188. (in Russ.)

Popov, O. & Partyka, L. 2001, [The evolution of technology training, morphological profile of the strongest swimmers and world records in sports swimming during the XX century] Nauka v olimpiyskom sporte [Science in the Olympic sport] Kyiv: Olimpiyskaya literatura, No 1, pp. 43–48. (in Russ.)

Sanosyan, Kh. A. 2009, [On the question of improvement of methodology of technical and tactical training swimmer] Plavaniye [Swimming]. SPb.: Plavin, T. 5, pp. 43–46. (in Russ.)

Published

2016-06-30

Issue

Section

Articles