DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2016-4.015

Повышение эффективности процедуры экспертного оценивания в восточных единоборствах

Вячеслав Романенко, Светлана Пятисоцкая

Анотація


Цель: разработать программное приложение, позволяющее повысить эффективность процедуры экспертного оценивания в восточных единоборствах.

Материал и методы: теоретический анализ и обобщение научной и методической литературы, метод компьютерного программирования.

Результаты: разработано компьютерное программное приложение, позволяющее повысить эффективность процедуры экспертного оценивания в восточных единоборствах, проведена предварительная апробация приложения.

Выводы: полученные в ходе апробации результаты свидетельствуют о повышении качества оценивания, оптимизации процесса выставления и фиксации экспертами оценок. Разработанное компьютерное приложение можно рекомендовать для практического использования. 


Ключові слова


эксперт; экспертная оценка; программное компьютерное приложение; планшетный персональный компьютер; единоборства

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Avdoshin, A. S. & Dolinin, I. S. (2012), “Application of Information Technology in Sport”, materialy II Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 5 marta – 26 sentyabrya 2012 goda [Actual problems of science, economics and education of XXI century: Materials of the II International Scientific and Practical Conference, March 5 - 26 September 2012], Samara, Samarskiy institut (fil.) RGTEU, 392 p. ISBN 978-5-903878-27-7– pp. 244–246. (in Russ.)

2. Ashanin, V. S. & Romanenko, V. V. (2015), “The use of computer technology to assess sensorimotor reactions in martial arts”, Slobozhans'kij naukovo-sportivnij vіsnik, Kharkov, KhDAFK, No 4, pp. 15–18. (in Russ.)

3. Ashanin, V. S. & Pyatisotskaya, S. S. (2015), Teoreticheskie osnovy mnogomernykh metodov analiza v zadachakh fizicheskogo vospitaniya i sporta [Theoretical basis of multivariate analysis methods in problems of physical education and sport], Kh., KhDAFK, 84 p. (in Russ.)

4. Ashanin, V. S., Golosov, P. P. & Gorbatenko, Yu. I. (2010), “Computer technology diagnostic accuracy of impellent actions of sportsmen”, Fizicheskoe vospitanie studentov, Belgorod, No 2, pp. 11–13. (in Russ.)

5. Boyko, V. N. (2005), Kompleksnaya otsenka perspektivnosti yunykh kikbokserov vprotsesse otbora na etape nachalnoy sportivnoy podgotovki: avtoref. dis…. kand. ped. nauk [Comprehensive assessment of the prospects of young kickboxers vprotsesse selection to the stage of initial sports preparation: PhD thesis], Surgut, 24 p. (in Russ.)

6. Bocharov, M. I. (2012), Sportivnaya metrologiya [Sport metrology], Ukhta, UGTU, 156 p. (in Russ.)

7. Mokeev, G. I., Ivanov, M. P. & Kharrasov, V. N. (2010), “Information-measuring system parameters control the training process of boxers”, Uchenye zapiski universiteta im. P. F. Lesgafta, No 4(62), pp. 63–65. (in Russ.)

8. Pankov, A. R., Goryainova, Ye. R. & Platonov, Ye. N. (2012), Prikladnye metody analiza statisticheskikh dannykh [Applied methods of statistical data analysis], Moscow, Vysshaya shkola ekonomiki, 310 p. (in Russ.)

9. Rovnyy, A. S., Romanenko, V. V. & Pashkov, I. N. (2013), Upravlenie podgotovkoy tkhekvondistov [Management training taekwondo], Kh., 312 p. (in Russ.)

10. Tolstikov, V. A., Zavyalov, A. I., Nepomnyashchii, O. V., Yevtikhov, Zh. L. & Zlobin, B. C. Ustroistvo dlya trenirovki i sudeistva bokserov / Patent RF №99332, MKI A63V 69/22. Opubl. 20.11.2010 g [Device for training and refereeing boxers / RF patent №99332, MKI A63V 69/22. Publ. 20.11.2010]. (in Russ.)

11. Khovanskaya, T. V. & Stetsenko, N. V. (2011), “Sports and trainer information competence as a necessary component of sports training”, Fizicheskaya kultura, sport – nauka i praktika, No 3, Krasnodar, FGOU VPO «KGUFK», pp. 2–6. (in Russ.)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Вячеслав Романенко, Светлана Пятисоцкая

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.