DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2016-4.019

Застосування комп’ютерних технологій у фізичному вихованні жінок першого зрілого віку

Юлія Томіліна

Анотація


Мета: удосконалення процесу фізичного виховання жінок першого зрілого віку засобами пілатесу з використанням інформаційних технологій.

Матеріал і методи: досвід розробки і впровадження комп’ютерних технологій у процес фізичного виховання жінок зрілого віку систематизувався за допомогою аналізу науково-методичної і спеціальної літератури та передового педагогічного і тренерського досвіду, представленого у засобах масової інформації. Було виявлено шляхи застосування комп’ютерних програм, та за допомогою системи програмування у системі Visual Basic розроблено комп’ютерну програму «Pilates».

Результати: з метою удосконалення процесу фізичного виховання жінок першого зрілого віку засобами пілатесу та підвищення їх мотивації до занять фізичними вправами запропоновано комп’ютерну програму «Pilates», яка складається з інформаційно-довідкового, розрахункового і фізкультурно-оздоровчого блоків.

Висновки: виявлено, що у практиці фізичного виховання жінок першого зрілого віку застосування комп’ютерних програм має позитивний ефект. Представлено комп’ютерну програму «Pilates».


Ключові слова


жінки; зрілий вік; пілатес; комп’ютерна програма; впровадження; фізичне виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Arefjev, V. Gh. (2005), “Vnedrenye kompjjuternыkh tekhnologhyj v ozdorovyteljnyj fytnes”, Pedaghoghika, psykhologhija ta med.-biol. probl. fiz. vykhovannja i sportu, № 5, pp. 34-38. (in Russ.)

Ghladysheva, M. M. (2015), Aktualjnostj razrabotky avtomatyzyrovannogho fytnes-ynstruktora, Informatyka, matematyka, avtomatyka: materialy ta proghrama naukovo-tekhnichnoji konferenciji, m. Sumy, 20-25 kvitnja 2015 r., SumDU, pp. 95. (in Russ.)

Ghubarjeva, O. S. (2001), Development of educational technology in improving kinds of gymnastics: Author's thesis [Rozvytok pedaghoghichnoji tekhnologhiji v ozdorovchykh vydakh ghimnastyky: avtoref. dis. … kand. nauk z fiz. vykh. i sportu], Kyjiv, 21 p. (in Ukr.)

Zinchenko, N. M. (2013), Modeling of physical activity in improving aerobics with students: Author's thesis [Modeljuvannja fizychnykh navantazhenj v ozdorovchykh zanjattjakh aerobikoju zi studentkamy: avtoref. dis. … kand. nauk z fiz. vykh. i sportu], Kyjiv, 19 p. (in Ukr.)

Ivchatova, T. V. (2007), Correction physique women of the first mature age based on individual characteristics of mass geometry of their body: Author's thesis [Korekcija statury zhinok pershogho zrilogho viku z urakhuvannjam indyvidualjnykh osoblyvostej gheometriji mas jikh tila: avtoref. dis. … kand. nauk z fiz. vykh. i sportu], Kyjiv, 21 p. (in Ukr.)

Kashuba, V. A. (2013), “Sovremennыe ozdorovyteljnye tekhnologhyy, yspoljzuemыe v processe fyzycheskogho vospytanyja zhenshhyn pervogho zrelogho vozrasta”, Molodizhnyj naukovyj visnyk, pp. 32-37. (in Russ.)

Lukovsjka, O. L. (2014), Pobudova indyvidualjnykh proghram kondycijnykh trenuvanj dlja zhinok: monoghrafija, Zhurfond, Dnipropetrovsjk, 218 p.

Lucenko, D. Ju. (2003), “Razrabotka kompjjuternoj versyy proghrammy zanjatyj v fytnesse na osnove tekhnologhyy baz dannykh”, Pedaghoghika, psykhologhija ta medyko-biologhichni problemy fizychnogho vykhovannja i sportu, No 15, pp. 97-108. (in Russ.)

Ljadsjka, O. Ju. (2010), “Zastosuvannja komp'juternoji proghramy «Fitball training» dlja udoskonalennja orghanizaciji fizkuljturno-ozdorovchykh zanjatj z zhinkamy pershogho zrilogho viku iz zastosuvannjam fitbolu”, Pedaghoghika, psykhologhija ta medyko-biologhichni problemy fizychnogho vykhovannja i sportu, No 12, pp. 76-79. (in Ukr.)

Sotnyk, Zh. V. (2014), “Analiz suchasnykh pedaghoghichnykh tekhnologhij, jaki zastosovujutjsja u procesi zanjatj ozdorovchym fitnesom z zhinkamy pershogho periodu zrilogho viku”, Fizychna kuljtura, sport ta zdorovja, Vol 18, pp. 285-290. (in Ukr.)

Synycja, T. O. (2015), Vikovi osoblyvosti fizychnogho stanu zhinok pershogho zrilogho viku, Aktualjni problemy fizychnogho vykhovannja riznykh verstv naselennja: materialy I Vseukrajinsjkoji naukovo-praktychnoji konferenciji (Kharkiv, 20 travnja 2015 r.), KhDAFK, Kharkiv, pp. 86-89. (in Ukr.)

Tovt, V. A. (2015), Teorija i tekhnologhiji ozdorovcho-rekreacijnoji rukhovoji aktyvnosti [navch. posibnyk dlja vykladachiv i studentiv], DVNZ «UzhNU», Uzhghorod, «Ghoverla», 88 p. (in Ukr.)

Usycheno, V. V. (2010), “Analyz yspoljzovanyja tekhnologhyy baz dannыkh v fyzycheskom vospytanyy y sporte”, Pedaghoghyka, psykhologhyja y medyko-byologhycheskye problemы fyzycheskogho vospytanyja y sporta, No 3. pp. 121-123. (in Russ.)

Cajtler, E. A. (2014), “Formyrovanye zdorovogho obraza zhyzny molodezhy sredstvamy «Avtomatyzyrovannogho fytnes-ynstruktora»”, Sbornyk nauchnыkh trudov SWorld, No 4, pp. 94-102. (in Russ.)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Юлія Томіліна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge