DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2016-4.019

Застосування комп’ютерних технологій у фізичному вихованні жінок першого зрілого віку

Юлія Томіліна

Анотація


Мета: удосконалення процесу фізичного виховання жінок першого зрілого віку засобами пілатесу з використанням інформаційних технологій.

Матеріал і методи: досвід розробки і впровадження комп’ютерних технологій у процес фізичного виховання жінок зрілого віку систематизувався за допомогою аналізу науково-методичної і спеціальної літератури та передового педагогічного і тренерського досвіду, представленого у засобах масової інформації. Було виявлено шляхи застосування комп’ютерних програм, та за допомогою системи програмування у системі Visual Basic розроблено комп’ютерну програму «Pilates».

Результати: з метою удосконалення процесу фізичного виховання жінок першого зрілого віку засобами пілатесу та підвищення їх мотивації до занять фізичними вправами запропоновано комп’ютерну програму «Pilates», яка складається з інформаційно-довідкового, розрахункового і фізкультурно-оздоровчого блоків.

Висновки: виявлено, що у практиці фізичного виховання жінок першого зрілого віку застосування комп’ютерних програм має позитивний ефект. Представлено комп’ютерну програму «Pilates».


Ключові слова


жінки; зрілий вік; пілатес; комп’ютерна програма; впровадження; фізичне виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Arefjev, V. Gh. (2005), “Vnedrenye kompjjuternыkh tekhnologhyj v ozdorovyteljnyj fytnes”, Pedaghoghika, psykhologhija ta med.-biol. probl. fiz. vykhovannja i sportu, № 5, pp. 34-38. (in Russ.)

Ghladysheva, M. M. (2015), Aktualjnostj razrabotky avtomatyzyrovannogho fytnes-ynstruktora, Informatyka, matematyka, avtomatyka: materialy ta proghrama naukovo-tekhnichnoji konferenciji, m. Sumy, 20-25 kvitnja 2015 r., SumDU, pp. 95. (in Russ.)

Ghubarjeva, O. S. (2001), Development of educational technology in improving kinds of gymnastics: Author's thesis [Rozvytok pedaghoghichnoji tekhnologhiji v ozdorovchykh vydakh ghimnastyky: avtoref. dis. … kand. nauk z fiz. vykh. i sportu], Kyjiv, 21 p. (in Ukr.)

Zinchenko, N. M. (2013), Modeling of physical activity in improving aerobics with students: Author's thesis [Modeljuvannja fizychnykh navantazhenj v ozdorovchykh zanjattjakh aerobikoju zi studentkamy: avtoref. dis. … kand. nauk z fiz. vykh. i sportu], Kyjiv, 19 p. (in Ukr.)

Ivchatova, T. V. (2007), Correction physique women of the first mature age based on individual characteristics of mass geometry of their body: Author's thesis [Korekcija statury zhinok pershogho zrilogho viku z urakhuvannjam indyvidualjnykh osoblyvostej gheometriji mas jikh tila: avtoref. dis. … kand. nauk z fiz. vykh. i sportu], Kyjiv, 21 p. (in Ukr.)

Kashuba, V. A. (2013), “Sovremennыe ozdorovyteljnye tekhnologhyy, yspoljzuemыe v processe fyzycheskogho vospytanyja zhenshhyn pervogho zrelogho vozrasta”, Molodizhnyj naukovyj visnyk, pp. 32-37. (in Russ.)

Lukovsjka, O. L. (2014), Pobudova indyvidualjnykh proghram kondycijnykh trenuvanj dlja zhinok: monoghrafija, Zhurfond, Dnipropetrovsjk, 218 p.

Lucenko, D. Ju. (2003), “Razrabotka kompjjuternoj versyy proghrammy zanjatyj v fytnesse na osnove tekhnologhyy baz dannykh”, Pedaghoghika, psykhologhija ta medyko-biologhichni problemy fizychnogho vykhovannja i sportu, No 15, pp. 97-108. (in Russ.)

Ljadsjka, O. Ju. (2010), “Zastosuvannja komp'juternoji proghramy «Fitball training» dlja udoskonalennja orghanizaciji fizkuljturno-ozdorovchykh zanjatj z zhinkamy pershogho zrilogho viku iz zastosuvannjam fitbolu”, Pedaghoghika, psykhologhija ta medyko-biologhichni problemy fizychnogho vykhovannja i sportu, No 12, pp. 76-79. (in Ukr.)

Sotnyk, Zh. V. (2014), “Analiz suchasnykh pedaghoghichnykh tekhnologhij, jaki zastosovujutjsja u procesi zanjatj ozdorovchym fitnesom z zhinkamy pershogho periodu zrilogho viku”, Fizychna kuljtura, sport ta zdorovja, Vol 18, pp. 285-290. (in Ukr.)

Synycja, T. O. (2015), Vikovi osoblyvosti fizychnogho stanu zhinok pershogho zrilogho viku, Aktualjni problemy fizychnogho vykhovannja riznykh verstv naselennja: materialy I Vseukrajinsjkoji naukovo-praktychnoji konferenciji (Kharkiv, 20 travnja 2015 r.), KhDAFK, Kharkiv, pp. 86-89. (in Ukr.)

Tovt, V. A. (2015), Teorija i tekhnologhiji ozdorovcho-rekreacijnoji rukhovoji aktyvnosti [navch. posibnyk dlja vykladachiv i studentiv], DVNZ «UzhNU», Uzhghorod, «Ghoverla», 88 p. (in Ukr.)

Usycheno, V. V. (2010), “Analyz yspoljzovanyja tekhnologhyy baz dannыkh v fyzycheskom vospytanyy y sporte”, Pedaghoghyka, psykhologhyja y medyko-byologhycheskye problemы fyzycheskogho vospytanyja y sporta, No 3. pp. 121-123. (in Russ.)

Cajtler, E. A. (2014), “Formyrovanye zdorovogho obraza zhyzny molodezhy sredstvamy «Avtomatyzyrovannogho fytnes-ynstruktora»”, Sbornyk nauchnыkh trudov SWorld, No 4, pp. 94-102. (in Russ.)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Юлія Томіліна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.