DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2016-4.021

Оценка эффективности комплексного использования средств спортивных игр в оптимизации функционального состояния кардиореспираторной системы студенток 18–19 лет

Инна Чередниченко

Анотація


Цель: дать оценку эффективности комплексного использования средств спортивных игр в повышении функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма студенток 18–19 лет в процессе секционных занятий в условиях высшего учебного заведения.

Материал и методы: в исследовании принимали участие 25 студенток в возрасте 18–19 лет, занимавшихся спортивными играми в рамках секционных занятий по физическому воспитанию в вузе. Для оценки функционального состояния кардиореспираторной системы использовали традиционные физиологические методы и компьютерную программу «Оберіг». Результаты: к окончанию исследования у студенток экспериментальной группы (n=11), занимавшихся по программе с комплексным использованием средств спортивных игр (волейбол, баскетбол, гандбол), отмечались достоверно более высокие, в сравнении со студентками контрольной группы(n=14), занимавшихся одним видом спортивных игр (волейболом), показатели функционального состояния кардиореспираторной системы их организма.. Выводы: подтверждена высокая эффективность авторской программы по физическому воспитанию для студенток 18–19 лет с комплексным использованием средств спортивных игр, способствовавшая существенной оптимизации функционального состояния кардиореспираторной системы их организма.


Ключові слова


процесс физического воспитания; секционные занятия; спортивные игры; студентки 18–19 лет; экспериментальная программа; эффективность

Повний текст:

PDF

Посилання


Baziluk, T. A. (2013), Inovaciina tehnologiya akvafitnesu z elementami basketbolu v phizichnomu vihovanni studentok: avtoref. dis…kand. nauk. z phis. vihovannya i sportu: 24.00.02 [Innovative technology with aqua elements of basketball in physical education students: PhD diss.], Кyiv, 22 p. (in Ukr.)

Bakanova, O. Ph. (2013), Orgonizachiya phyzichnogo vihovannya studentskoy molodi na suchasnomu etapi reformuvannya vizchih navchalnih zakladiv: avtoref. dis…kand. nauk. z phis. vihovannya i sportu: 24.00.02 [Organization of physical education of students at the present stage of the reform of higher education institutions: PhD diss.], Кharkiv, 20 p. (in Ukr.)

Bashavechz, N. A. (2011), “Status of morbidity today's college students and ways to improve it”, Pedagogika, psikhologiya i medico-biologicheskiye problemi phyzicheskogo vospitaniya i sporta, No 7, pp. 6-10. (in Ukr.)

Blavt, O. Z. (2012), “Information indicators of physical health and physical fitness of students university”, Pedagogika, psikhologiya i medico-biologicheskiye problemi phyzicheskogo vospitaniya i sporta, No 11, pp. 14–18. (in Ukr.)

Gluzhenko, N. V. (2011), Korekchziya phizichnjgo stanu studentiv 19–20 rokiv zasobami plavannya v prochzesi kondichziynogo trenuvannya: avtoref. dis…kand. nauk. z phis. vihovannya i sportu: 24.00.02 [Correction of the physical condition of students 19–20 years of swimming facilities in the conditional training: PhD diss.], Dnipropetrovsk, 20 p. (in Ukr.)

Dudorova, L.Yu. (2005), “The social-pedagogical aspects of the organization of a healthy way of life of students”, Pedagogika, psikhologiya i medico-biologicheskiye problemi phyzicheskogo vospitaniya i sporta, No 8, pp. 24-30. (in Ukr)

Maglovaniy, A.V., Shimechko, I.M., Boyarchuk, O. M. & Moroz, E. I. (2011), “Dynamics of indicators of physical health of students engaged in power exercises”, Pedagogika, psikhologiya i medico-biologicheskiye problemi phyzicheskogo vospitaniya i sporta, No 1, pp. 80-83. (in Ukr.)

Malikov, N. V., Bogdanovskya, N. V. & Boichenko, K.Yu. (2009), [The computer program "OBEREG"], Svidotchztvo pro reestrachziu avtorskogo prava na tvir [Certificate of registration of copyright in a model], No 28366. – 11 p. (in Ukr.)

Miroshnichenko, V. M. (2008), Zastisuvannya phizichnih vprav riznogo spryamuvannya dlya vdoskonalennya phizichnogo zdorovya divchat z urahuvannyam somatotipu: avtoref. dis…kand. nauk. z phis. vihovannya i sportu: 24.00.02 [Using the exercise of different directions to improve the physical health of girls given somatotype: PhD diss.], Lviv, 22 p. (in Ukr.)

Oksiom, P. M. (2008), Ephektivnist phyzichnoi pidgotovlenosti studentok vizhzhogo navchalnogo zakladu zasobami mini-phutbolu: avtoref. dis. na zdobuttiya nauk. stupenya kand. nauk. z phis. vihovannya i sportu: 24.00.02 [The effectiveness of physical fitness of students in higher education by means of a mini-football: PhD diss.], Kharkiv, 28 p. (in Ukr.)

Petrov, O. P., Phedirko, A. O. & Alekseev, O. O. (2012), “Table tennis as a means of physical education students”, Suchasni problem phyzichnogo vihovannya, sportu ta zdorovya ludini: zbirnik naukovih prazch, Kamyanrzch-Podilskiy, No 3, pp. 159-161 (in Ukr.)

Poproshaev, O. V., Chumakov, O. V. & Kashinskiy, G. A. (2011), “The influence of traditional, traditionally-sectional and sectional forms of the organization of studies in physical education at the level of somatic health of students of 1–4 courses”, Pedagogika, psikhologiya i medico-biologicheskiye problemi phyzicheskogo vospitaniya i sporta, No 12, pp. 81-84. (in Ukr.)

Samoshkina, A. (2012), “The health status of students in higher education institutions”, Moloda sportivna nauka Ukraini: zbirnik naukovih prazch v galuzi phyzichnjy kulturi ta sportu, Lviv, No 2, pp. 184-187. (in Ukr.).

Sokolova, O. V. (2011), Ephektivnist vikoristannya zasobiv step-aerobiki v sistemi zanyat z phyzichnogo vihovannya studentiv 18–19 rokiv: avtoref. dis…kand. nauk. z phis. vihovannya i sportu: 24.00.02 [Efficiency means step aerobics classes in the system of physical education of students 18–19 years: PhD diss.], Dnipropetrovsk, 23 p. (in Ukr.)

Chernenko, O. E. (2012), Pidvizchennya pyzichnogo stanu studentok 18–19 rokiv zasobami phytbol-aerobiki: avtoref. dis…kand. nauk. z phis. vihovannya i sportu: 24.00.02 [Improving the physical condition of students of 18–19 years means fitball-aerobics: PhD diss.], Dnipropetrovsk, 21 p. (in Ukr.)

Yadviga, Yu. P. (2011), Phyzichne vihovannya studentiv vizhzhogo navchalnogo zakladu ekonomichnogo profilyu v period transformazchii vizhzhoi osviti Ukraini v Evropeiskiy prostir: avtoref. dis…kand. nauk. z phis. vihovannya i sportu: 24.00.02 [Physical training of students of higher educational institutions of economic profile during the transformation of higher education inUkraine in the European space: PhD diss.], Kyiv, 24 p. (in Ukr.)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Инна Чередниченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.