Аналіз ефективності силової подачі у стрибку в залежності від точності її виконання у змагальній діяльності волейболістів

Аліна Мельник

Анотація


Мета: вивчити залежність показників ефективності та якості силової подачі у стрибку від підвищення точності її виконання.

Матеріал і методи: педагогічні спостереження, математичні методи обробки результатів.

Результати: проведено порівняльний аналіз показників ефективності подачі у групи волейболістів у серії ігор першості команд вищої ліги України, що відбулися до та після відповідних експериментів, пов'язаних з використанням запропонованої автором методики підвищення її точності. За допомогою критерія Стюдента виконана оцінка статистичної достовірності розходжень між результатами порівняльного аналізу відповідних показників ефективності.

Висновки: достовірні зміни, які спостерігаються у відповідних показниках ефективності подачі свідчать про результативність запропонованої методики, а, отже, про коректність її використання в ході тренувального процесу.


Ключові слова


точність; критерій; статистична достовірність; якість; експеримент; методика

Повний текст:

PDF

Посилання


Gradusov, V. O., Lіsyanskiy, V. K. & Melnik, A. Yu. (2011), “Research of efficiency and quality of feed volleyball skill in competitive activities”, Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіz. vikh. і sportu, No 6, pp. 26-30. (in Ukr.)

Melnik, A. Yu. (2015), “An analysis of the laws of motion of the ball when the power supply in the jump”, slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No 1 (45), pp. 81-84. (in Russ.)

Melnik, A. (2016), “The efficiency analysis techniques to improve the accuracy of the power supply in the jump qualified volleyball”, slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No 3 (53), pp. 84-88. (in Ukr.)

Melnik, A. Yu. (2015), “Study of kinematic characteristics of the ball on the accuracy of the power supply in a jump in volleyball”, Problemy i perspektivy razvitiya sportivnykh igr i edinoborstv v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh: Sb. X mezhdun. nauchn. konf., 6 fevralya 2015 goda [Problems and prospects of development of sports and martial arts in higher education: Coll. X Internat. Scien. Conf.], Kharkiv, February 6, 2015, pp. 112-114. (in Ukr.)

Melnik, A. Yu. (2013), “ Research of efficiency of feeding in volleyball based on database technology Microsoft Access”, slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No 3, pp. 185-189. (in Russ.)

Melnik, A. Yu. & Gradusov, V. O. (2015), “ Development of methods for increasing the precision of the power supply in a jump in volleyball”, Naukoviy chasopis «Naukovo-pedagogіchnі problemi fіzichnoi kulturi, No 8(63)15, pp. 54-57. (in Ukr.)

Nachinskaya, S. V. (1987), Osnovy sportivnoy statistiki [Fundamentals of sports statistics], Vishcha shkola, Kyiv, 189 p. (in Russ.)

Asai, T. et al. (2010), Fundamental aerodynamics of a new volleyball, Sports Technology, Vol. 3, No 4. pp. 235-239.

Melnik, A. (2015), “Studying the physical laws of moving ball at the power serve in jump”, Slobozhanskyi herald of science and sport, No 1(45), pp. 76-81, available at: http://journals.uran.ua/sport_herald/article/view/59295/55200


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Градусов В. О. Дослідження ефективності та якості виконання подач волейболістами високої кваліфікації у змагальній діяльності / В. О. Градусов, В. К. Лісянський, А. Ю. Мельник // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. вих. і спорту. – 2011. – № 6. – C. 26–30.

2. Мельник А. Ю. Анализ закономерностей движения мяча при силовой подаче в прыжке / А. Ю. Мельник // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2015. – № 1(45). – С. 81–84.

3. Мельник А. Аналіз ефективності методики для підвищення точності силової подачі в стрибку кваліфікованими волейболістами / А. Мельник // Слобожанський наук.-спорт. вісник. – Харків : ХДАФК, 2016. – № 3(53). – С. 84–88.

4. Мельник А. Ю. Вивчення впливу кінематичних характеристик руху м’яча на точність силової подачі у стрибку в волейболі / А. Ю. Мельник // Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях // Сб. X междун. научн. конф., 6 февраля 2015 года. – Т. 2. – ХДАФК, 2015 – С. 112–114.

5. Мельник А. Ю. Исследование эффективности подачи в волейболе на основе технологии баз данных Microsoft Access / А. Ю. Мельник // Слобожанський наук.-спорт. вісник – Х., 2013. – № 3. – С. 185–189.

6. Мельник А. Ю. Розробка методики для підвищення точності виконання силової подачі у стрибку в волейболі / А. Ю. Мельник, В. О. Градусов // Науковий часопис «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фіз. культура і спорт» – К., 2015. – Випуск 8(63)15. – С. 54–57.

7. Начинская С. В. Спортивная метрология / С. В. Начинская. – М. : Академия, 2005. – 240 с.

8. Asai, T. et al. Fundamental aerodynamics of a new volleyball // Sports Technology. 2010. Vol. 3, № 4. P. 235–239.

9. Melnik, A. Studying the physical laws of moving ball at the power serve in jump / A. Melnik // Slobozhanskyi herald of science and sport. – № 1(45), 2015. – pp. 76–81, available at: http://journals.uran.ua/sport_herald/article/view/59295/55200

DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2016-5.009

Copyright (c) 2016 Аліна Мельник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge