Features of content of competitive activity of highly skilled players of different functional classes in basketball on wheelchairs

Authors

  • Максим Мишин Харьковская государственная академия физической культуры, Харьков, Украина, https://orcid.org/0000-0002-8908-6861

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2017-1.009

Keywords:

basketball on wheelchairs, technical-tactical actions, competitive activity.

Abstract

Maksim Mishin

Purpose: to define features of performance of the main technical-tactical actions in competitive activity by players of different functional classes in basketball on wheelchairs.

Material & Methods: 62 official protocols of the Basketball World Cup on wheelchairs are analyzed; game indicators of 189 sportsmen are analyzed, from which representatives of functional class 11.5 made 47 players, 2–2.5 – 41 players, 3–3.5 – 46 players, 4–4.5 – 55 players.

Results: features of performance of technical-tactical actions are established on the basis of the analysis of competitive activity, which need to be considered when training sportsmen of different functional classes in basketball on wheelchairs.

Conclusions: specifics of basketball on wheelchairs consist in the dominating functions on the platform of players of different functional classes in the course of competitive activity when performing of the attacking and protective actions by them. 

References

Bezmylov, N. N. (2015), “Comparative analysis of efficiency of competitive activity of male and female basketball teams of high qualification”, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No 1(45), pp. 23–28. (in Russ.)

Bezmylov, N. (2011), “Evaluation of competitive activity of basketball players of high qualification in the games season”, Nauka v olimpiyskom sporte, Olimpiyskaya literature, Kiev, No 1–2, pp. 45–52. (in Russ.)

Doroshenko, E. Yu., Gorbulya, V. B., Gorbulya, V. A. & Kirichenko, R. A. (2004), “Features of competitive activity in attack for the players of high qualification”, Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu, Kharkіv, No 23, pp. 63–70. (in Russ.)

Kozina, Zh. L. (2009), Individualizatsiya podgotovki sportsmenov v igrovykh vidakh sporta: Monografiya [Individualization of training athletes in team sports: Monograph], Tochka, Kharkov, 396 p. (in Russ.)

Kozina, Zh. L., Grin, L. V. & Yefimov, A. A. (2010), “The application of the system of aims, means and methods of individualization of training athletes in team sports in the structural elements of the annual training cycle”, Fizicheskoe vospitanie studentov, No 4, pp. 45–52. (in Russ)

Lynets, M. M., Zubrytskyi, Ia.Ia. & Voitovych, I.P. (2009), “The Content of competitive activity of basketball players of super League”, Visnyk Chernihivskoho derzh. ped. un-tu, seriia: Pedahohichni nauky, Fizychne vykhovannia ta sport, Chernihiv, Vol. 64, pp. 225–229. (in Ukr.)

Mishin, M. V. (2012), “Features of application of the technical elements of owning a sports wheelchair in competitive activity of players of different functional classes in wheelchair basketball”, Sostoyanie i perspektivy tekhnicheskogo obespecheniya sportivnoy deyatelnosti: sbornik statey, Minsk, pp. 48–52. (in Russ.)

Mishin, M. V. (2010), “Elements of the technique of owning a basketball wheelchair”, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No 2, pp. 64–67. (in Russ.)

Perederiy, A., Borisova, O. & Briskin, Y. (2006), “General characteristics of the classification in disabled sports”, Nauka v olimpiyskom sporte, No 1, pp. 50–54. (in Russ.)

Pityn, M. (2006), “Classification differences of athletes in wheelchair basketball”, Suchasni problemy rozvytku teorii i metodyky sportyvnykh i rukhlyvykh ihor: zb. nauk. st., Lviv, Vol. 1, pp. 43–49. (in Ukr.)

Pityn, M. P., Kovtsun, V. I. & Mishyn, M. V. (2007), Sylova pidhotovka basketbolistiv na vizkakh: Metod. posib. [Power training basketball players in wheelchairs: Method. manual.], Lviv, 148 p. (in Ukr.)

Pityn, M. P. (2004), “Functionality performing technical-tactical actions in wheelchair basketball”, Ozdorovcha i sportyvna robota z nepovnospravnymy, Lviv, pp. 41–44. (in Ukr.)

Platonov, V. N. (2013), Periodizatsiya sportivnoy trenirovki. Obshchaya teoriya i ee prakticheskoe primenenie [Periodization of sports training. The General theory and its practical application], Olimpiyskaya literature, Kyiv, 624 p., ISBN 978-966-8708-66-4. (in Russ.)

Sobko, I. N. (2013), Analiz rezultatov vystupleniya vedushchikh komand basketbolistov s narusheniyami slukha na mezhdunarodnykh sorevnovaniyakh [Analysis of the results of the performance of the leading teams in basketball with hearing impairments at the international competition], Obrazovanie i sotsializatsiya cheloveka v sovremennykh usloviyakh: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Blagoveshchensk, pp. 170–173. (in Russ.)

Sushko, R. O., Mitova, O. O. & Doroshenko, E. Iu. (2014), Zmahalna diialnist vysokokvalifikovanykh hravtsiv u basketboli : navch. posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv fizychnoi kultury i sportu [Competitive activity of highly skilled players in basketball: proc. a manual for students of higher educational institutions of physical culture and sports], NVP Interservis, Dnepropetrovsk, 162 p. (in Ukr.)

Doll-Tepper, M. Kroner, G. & Sonnenschein, W. (2001), Vista ‘99-New horizons in sport for athletes with a disability, Proceedings of the international Vista ’99 conference, Meyer, Koln, pp. 355–368.

Crespo-Ruiz Beatriz M., Del Ama-Espinosa, Antonio J. & Gil-Agudo, Ángel M. (2011), “Relation Between Kinematic Analysis of Wheelchair Propulsion and Wheelchair Functional Basketball Classification”, Adapted Physical Activity Quarterly, No 28, pp. 157–172.

Curtis, K. A., Kindlin, C. M., Reich, K. M. et al. (1995), “Functional reach in wheelchair users: the effects of trunk and lower extremity stabilization”, Arch. Phys. Med. Rehabil, Vol. 76, pp. 360–367.

Gil-Agudo, A., Del Ama-Espinosa, A. J. & Crespo-Ruiz, B. (2010), “Wheelchair basketball quanlification”, Quality of life in physical medicine and rehabilitation clinics of North America, Elservier, Nueva York, Vol. 21, No 1, pp. 141–156.

Goosey, V. L., Fowler, N. E. & Campbell, I. G. (1997), “A kinematic analysis of wheelchair propulsion techniques in senior male, senior female, and junior male athletes”, Adapted Physical Activity Quarterly, Vol. 14. pp. 156–165.

Labanowich, S. (1998), Wheelchair Basketball, River Front Books, New York, 48 p.

Malone, L. A., Gervais, P. L. & Steadward, R. D. (2002), “Shooting mechanics related to player classification and free throw success in wheelchair basketball”, Journal of rehabilitation, Research & Development, Vol. 39, No 6, pp. 701–710.

Molik, B. & Kosmol, A. (2003), “Physical ability and playing skills criteria for classifying basketball wheelchair players”, Wychowanie fizyczne I sport, Vol. 3, No 46, pp. 256–261.

Molik, B., Laskin, J., Kosmol, A., Skučas, K. & Bida U. (2010), “Relationship between functional classification levels and anaerobic performance of wheelchair basketball athletes”, Research Quarterly for Exercise and Sport, Vol. 81, No 1. pp. 69–73, ISSN 0270–1367.

O’Connell, D. G. & Barnhart, R. (1995), “Improvement in wheelchair propulsion in pediatric wheelchair users through resistance training: a pilot study”, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Vol. 76, No 4. pp. 368–372.

Published

2017-02-28

Issue

Section

Articles